aktualizováno 12. 1. 2011

Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa

aktualizováno 10.09.2010

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce nevyhovujících a chátrajících autobusových zastávek. V průběhu rekonstrukce byly kompletně demontovány nevyhovující přístřešky a osazeny nové autobusové přístřešky typu RG 210a včetně vybavení (instalace odpadkových košů a laviček) a byla provedena nová zádlažba zastávek.

V I. etapě bylo rekonstruováno 11 autobusových zastávek, a to: Plešivec u Skleníku, Plešivec sídliště, Rechle, Růžek, Svatý Duch, Spolí, Tavírna, Vyšný sídliště, Vyšný rozcestí, Vyšný osada a Železniční stanice, které již nevyhovovaly jak požadavkům na bezpečnost a kvalitu, tak požadavkům estetickým.

Realizací projektu byla zlepšena dopravní obslužnost a zvýšena kvalita poskytovaných služeb pro obyvatele a návštěvníky města Český Krumlov.

Partnerem projektu je firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

O projektu

Název: Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa
Místo realizace: katastrální území města Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: mmcité, a.s., Tř. T. Bati 4342, 760 01 Zlín, IČ: 25330781
Stav projektu: realizace před dokončením
Termín realizace: červen - září 2010
Náklady: 2 895 313 Kč (Dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF činí 2 678 164 Kč)

Aktuality

7. září 2010 - Projekt byl schválen k financování v 5. výzvě ROP NUTS II Jihozápad, uspěl i v přehodnocení 5. výzvy. Byly odeslány potřebné dokumenty před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt prošel s kladným výsledkem fyzickou kontrolou ex - ante a nyní jsme před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Původní stav

Stav po rekonstrukci

Související odkazy

 

Projekt Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - I. etapa je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/1.2.00/05.01859

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: