aktualizováno 12. 7. 2012

Zahájení druhé etapy rekonstrukce jezu Jelení lávka

aktualizováno 11.07.2012

Přibližně od pondělí 16. července 2012 vstoupí rekonstrukce jezu Jelení lávka do druhé etapy. V současné době probíhají poslední práce na nové jezové propusti, která tak bude s určitými omezeními a za předpokladu zvýšené opatrnosti sjízdná. Zcela dokončená bude propusť až v závěru celé rekonstrukce jezu tj. nejdéle v březnu 2013, kdy se na její dno osadí kartáče pro ryby. Ty zároveň vodákům umožní pomalejší splouvání propusti.

V polovině července bude zahájena druhá etapa rekonstrukce jezu a potrvá do konce září 2012, kdy dojde k prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky přibližně do poloviny koryta řeky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáži spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti. Vlivem příprav druhé etapy rekonstrukce jezu je v tuto chvíli v korytu řeky zvýšený pohyb stavebních strojů a techniky. Proto upozorňujeme vodáky, plavící se touto lokalitou, aby dbali maximální opatrnosti a pokynů pracovníků zhotovitelské firmy! Kromě zprovoznění opravené propusti bude pro vodáky zřízena také nová provizorní trasa pro přenášení lodí. Místo pro výstup z lodí bude situován u levého břehu u schůdků vedoucích do ulice Rybářská, kde bude instalován k tomuto účelu ponton. Nástupní místo do řeky se bude nacházet dále po proudu před montážní a pracovní plošinou v místě původní lávky přes řeku u mostu Na Plášti. Lodě se mohou přenášet ulicí Rybářská. Levá část koryta řeky bude tedy umožňovat splutí i případné přenesení lodí. Přibližně uprostřed koryta bude nově zbudována jímka a v pravé části řeky bude sice volný proud, ten ovšem povede do náhonu mlýna. Proto nebude v žádném případě možné plout v pravé polovině toku! Tento úsek řeky bude opatřen výstražnými bójemi.

Do konce roku 2012 bude realizována třetí etapa rekonstrukce jezu (opětovné přemístění jímky, betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu) a závěrečná čtvrtá etapa bude probíhat od ledna do konce března 2013 (montáž pohyblivé konstrukce jezu, odtěžení jímek, zrušení přístupové komunikace na staveniště včetně provizorního přemostění Vltavy).

Rekonstrukce jezu Jelení lávka začala 18. ledna 2012 první etapou, v rámci které byla nejprve zbudována příjezdová panelová cesta, sjezd do koryta řeky a staveniště s jímkou zabezpečenou štětovnicemi Larsen. Následně vznikla nová jezová propusť.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava.

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: