aktualizováno 24. 7. 2019

Záměr vzniku domu sociálních služeb na Špičáku

aktualizováno 24. 7. 2019

V minulém roce řešilo město Český Krumlov opakované stížnosti lékařů na problematické chování klientů Centra pro pomoc dětem a mládeži (dále CPDM) v objektu T. G. Masaryka čp. 114 na Špičáku, které je dále neudržitelné pro chod jejich ordinací. Vznikají konfliktní situace, jež narušují vzájemné soužití všech nájemců v budově a jejich klientů. Je zcela zřejmé, že činnost ordinací v budově velmi koliduje s činností CPDM, která se věnuje poměrně velmi problémové a specifické klientele.

Na společném jednání 17. srpna 2018 byli lékaři informováni o dlouhodobém záměru města zrekonstruovat kompletně vnitřní prostory objektu a plně jej využít za účelem poskytování sociálních služeb (CPDM apod.). Lékaři byli také informováni o tom, že město sice již zahájilo projektovou přípravu rekonstrukce, ale dříve, než za dva roky k vlastní realizaci nedojde, a tudíž lékaři měli minimálně dvouletou perspektivu pokračování nájemního vztahu s městem. Nájemcům bylo doporučeno započít s hledáním náhradních nebytových prostor, neboť město nedisponuje vhodnými volnými prostory, které by mohlo nabídnout.

Vedení města si uvědomuje, že je záměr města vytvořit z objektu T. G. Masaryka 114 „dům sociálních služeb" pro nájemce komplikací a že nemusí být jednoduché získat náhradní prostory pro jejich ordinace. „Jsme však přesvědčeni, že to bude pro lékaře jednodušší, než by bylo pro město nalézt jiné prostory pro zajištění sociálních služeb, které jsou dnes v předmětném objektu poskytovány a jejichž další rozšíření plánujeme," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Město Český Krumlov je lékařům nápomocno při hledání vhodných volných prostor, zajistilo např. možnost jednání o prostorách v nové obchodně administrativní budově v Tovární ulici.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: