aktualizováno 6. 5. 2013

Sanace skalní stěny - Sv. Duch

aktualizováno 7.5.2013

Předmětem projektu byla sanace a stabilizace části skalní stěny v lokalitě Sv. Duch nacházející se na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov a zajištění jeho následného monitorování.

Důvodem k provedení sanace bylo zabránění odpadávání zvětralin, horninových úlomků a větších horninových bloků na sousedící pozemky, které tak ohrožovaly zdraví občanů a dotčený majetek. Sanace spočívala v prvotním očištění skalního masívu od náletových dřevin, nestabilních a zvětralých bloků, provedení zajištění skalní stěny speciálními dvouzákrutovými ocelovými sítěmi a vybudování záchytných plotů na horní hraně skalní stěny. Sanace byla provedena v průběhu roku 2009 a byla spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Po ukončení stavebních prací bylo ve výšce zhruba 12m nad úrovní paty skalního výchozu zřízeno stanoviště monitoringu pro dilatometrické měření deformací. Měření deformací probíhalo v letech 2010 až 2012. Měření neprokazují deformace skalního masívu, které by naznačovaly pokračování rozvolňovacích procesů v sanovaném líci skály.

O projektu

Název: Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov
Místo realizace: Skalní stěna se nachází na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov v Jihočeském kraji. Pozemek je v majetku města Český Krumlov. Jedná se o dílčí úsek skalní stěny při ulici Pod Sv. Duchem za nemovitostmi č.p. 138, 139, 141 a již zbourané č.p.140. 
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ARCADIS Geotechnika a.s.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace: září 2009 - listopad 2012
Celkové náklady: 3 536 577 Kč (dotace z Operačního programu životní prostředí, z fondu Evropské unie 3 006 090 Kč, příspěvek ze Státního fondu životní prostředí ČR 176 829 Kč)

 

Projekt "Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov"

Logo dotace OPŽP + EU

CZ.1.02/6.6.00/08.03028/09025606

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Fotogalerie

Související odkazy 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov