aktualizováno 25. 3. 2021

Lesy města Český Krumlov pomáhají zadržovat vodu v krajině. Budují studánky a tůně

Význam zadržování vody v krajině stále narůstá, proto společnost Lesy města Český Krumlov navázala na úspěšné vybudování první tůně v Zátoňských Dvorech a připravila rozsáhlejší projekt na zlepšení mikroklimatických podmínek v českokrumlovských lesích.

Projekt Krumlovské studánky a tůně počítá v následujících pěti letech s obnovením a vybudováním 50 objektů sloužících k zadržování vody v lesích, které má pod svou správou společnost Lesy města Český Krumlov.

Soustava prvních čtyř tůní byla zřízena na lesním pozemku v katastrálním území Spolí. Jedná se o kaskádu tůní napájených podpovrchovou vodou přitékající z míst položených výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry cca 6 x 8 metrů a hloubku 1 až 1,2 metru. Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, bude v tůních zadrženo přibližně 25 000 litrů vody.

„Tato aktivita je důležitá zejména z důvodu zadržení vody v krajině a vytvoření domova pro živočichy a rostliny vázané na vodu. Kvalitní vodní biotop v této lokalitě podpoří biodiverzitu a ekologickou rovnováhu. Tůně poslouží také k napájení lesní zvěře,“ uvádí jednatel městských lesů Miroslav Štoll.

Při výstavbě byla vytěžená zemina použita k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní je vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech.

Původním záměrem společnosti bylo vybudování vodní nádrže v jiné lokalitě o velikosti cca 0,5 hektaru za finančního přispění Ministerstva životního prostředí. Tento projekt se ovšem nesetkal s pozitivním stanoviskem zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny, proto od něho bylo upuštěno.

Výstavba byla proto financována z vlastních zdrojů společnosti, celkové náklady na jednotlivé tůně se pohybují v řádu nižších jednotek tisíců korun.

„Projekt pro letošní rok předpokládá vybudování dalších tůní, a to např. v k.ú. Kladné v lesním komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti osady Zátoňské Dvory,“ dodává Miroslav Štoll.

Projekt Krumlovské studánky a tůně 

Projekt Krumlovské studánky a tůně       Projekt Krumlovské studánky a tůně

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: