aktualizováno 30. 3. 2011

Český Krumlov zahájil jarní úklid

aktualizováno 17.03.2011

Tento týden byl zahájen v Českém Krumlově jarní úklid komunikací a zelených ploch. Rada města Český Krumlov v pondělí vzala na vědomí harmonogram úklidu ploch v majetku města v roce 2011. Ve většině lokalit, kde bylo přes zimu používáno větší množství posypového materiálu, již proběhl tzv. předjarní úklid a základní zametení komunikací (například ve Vyšném, nebo na autobusových zastávkách). Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení. Do třetí čtvrtiny měsíce dubna bude probíhat ve městě jarní úklid, který pak plynule přejde v běžný úklid komunikací. V rozpočtu města Český Krumlov je na celoroční úklid (včetně zimní údržby, nákupu posypového materiálu a provozu dispečinku pro zimní pohotovost) vyhrazeno 9,4 milionů Kč. Informace o harmonogramu jarního úklidu najdou zájemci na webových stránkách městav levém menu pod odkazem Praktické informace - Jarní úklid.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce cca 72 kilometrů a chodníků o celkové délce cca 44 kilometrů. V roce 2010 bylo při jarním úklidu smeteno a odstraněno 184 tuny materiálu (v roce 2009  65 tun). Úklid místních komunikací provádí dceřiná společnost Služby města Český Krumlov. Údržbu veřejné zeleně zajišťují dvě firmy - Václav Kubát a AGR SERVIS.

Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně administruje Odbor životního prostředí a zemědělství a úklid komunikací a chodníků pak Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Úklid silnice I/39 zabezpečuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky a úklid silnic II/157, II/160 a III/157 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. S oběma společnosti se město Český Krumlov snaží úklid i údržbu veřejné zeleně koordinovat. „Za skvělou spolupráci při úklidu města oběma partnerům děkujeme, na město je třeba se dívat jako na celek, takže jsme oslovili k vzájemné koordinaci prací další subjekty jako například Státní hrad a zámek Český Krumlov a apeluji tímto na všechny vlastníky, aby se o své pozemky průběžně starali a připojili se k úklidu a péči o plochy ve městě, jsme připraveni ke spolupráci. " sdělila místostarostka města Jitka Zikmundová, v jejíž kompetenci je úklid a údržba komunikací a zelených ploch města Český Krumlov.  

Náklady na zimní údržbu města - srovnání za tři měsíce

  • Listopad 2009, prosinec 2009, leden 2010, únor 2010 - 4,549 milionů Kč
  • Listopad 2010, prosinec 2010, leden 2011, únor 2011 - 4,824 milionů Kč

Rozpočet města na rok 2011

  • Zimní pohotovost a dispečink Služeb města - 486 tisíc Kč
  • Ruční úklid komunikací včetně vpustí - 3 miliony Kč
  • Nákup materiálu - posyp apod. - 2,4 milionu Kč
  • Čištění ulic a zimní údržba komunikací - 3,54 milionu Kč
  • Údržba veřejné zeleně - 3,59 milionu Kč

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov