aktualizováno 30. 3. 2011

Český Krumlov zahájil jarní úklid

aktualizováno 17.03.2011

Tento týden byl zahájen v Českém Krumlově jarní úklid komunikací a zelených ploch. Rada města Český Krumlov v pondělí vzala na vědomí harmonogram úklidu ploch v majetku města v roce 2011. Ve většině lokalit, kde bylo přes zimu používáno větší množství posypového materiálu, již proběhl tzv. předjarní úklid a základní zametení komunikací (například ve Vyšném, nebo na autobusových zastávkách). Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení. Do třetí čtvrtiny měsíce dubna bude probíhat ve městě jarní úklid, který pak plynule přejde v běžný úklid komunikací. V rozpočtu města Český Krumlov je na celoroční úklid (včetně zimní údržby, nákupu posypového materiálu a provozu dispečinku pro zimní pohotovost) vyhrazeno 9,4 milionů Kč. Informace o harmonogramu jarního úklidu najdou zájemci na webových stránkách městav levém menu pod odkazem Praktické informace - Jarní úklid.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce cca 72 kilometrů a chodníků o celkové délce cca 44 kilometrů. V roce 2010 bylo při jarním úklidu smeteno a odstraněno 184 tuny materiálu (v roce 2009  65 tun). Úklid místních komunikací provádí dceřiná společnost Služby města Český Krumlov. Údržbu veřejné zeleně zajišťují dvě firmy - Václav Kubát a AGR SERVIS.

Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně administruje Odbor životního prostředí a zemědělství a úklid komunikací a chodníků pak Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Úklid silnice I/39 zabezpečuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky a úklid silnic II/157, II/160 a III/157 zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. S oběma společnosti se město Český Krumlov snaží úklid i údržbu veřejné zeleně koordinovat. „Za skvělou spolupráci při úklidu města oběma partnerům děkujeme, na město je třeba se dívat jako na celek, takže jsme oslovili k vzájemné koordinaci prací další subjekty jako například Státní hrad a zámek Český Krumlov a apeluji tímto na všechny vlastníky, aby se o své pozemky průběžně starali a připojili se k úklidu a péči o plochy ve městě, jsme připraveni ke spolupráci. " sdělila místostarostka města Jitka Zikmundová, v jejíž kompetenci je úklid a údržba komunikací a zelených ploch města Český Krumlov.  

Náklady na zimní údržbu města - srovnání za tři měsíce

  • Listopad 2009, prosinec 2009, leden 2010, únor 2010 - 4,549 milionů Kč
  • Listopad 2010, prosinec 2010, leden 2011, únor 2011 - 4,824 milionů Kč

Rozpočet města na rok 2011

  • Zimní pohotovost a dispečink Služeb města - 486 tisíc Kč
  • Ruční úklid komunikací včetně vpustí - 3 miliony Kč
  • Nákup materiálu - posyp apod. - 2,4 milionu Kč
  • Čištění ulic a zimní údržba komunikací - 3,54 milionu Kč
  • Údržba veřejné zeleně - 3,59 milionu Kč

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: