aktualizováno 24. 3. 2021

Vysvětlení ke kácení lip u parkoviště P3 a na hrázi Hornobránského rybníka

Na začátku tohoto týdne došlo k pokácení lípy u parkoviště P3 u Městského parku. Ve veřejném prostoru se objevila řada spekulací a dezinformací o důvodu pokácení, které je potřeba uvést na pravou míru.

Již v rámci inventarizace, tj. při hodnocení stavu jednotlivých stromů, v roce 2019 bylo při odborném hodnocení ze strany arboristy konstatováno, že daná lípa dynamicky prosychá, má defektní větvení a infekci kmene. 

Od zmíněného posouzení se stav v průběhu zimních měsíců 2021 výrazně zhoršil. V koruně bylo patrné rozsáhlé prosychání a odumírání kosterních větví. Na kmeni byla detekována infekce dřevokaznými houbami s výskytem hniloby. V kosterních větvích se nacházely výletové otvory, což signalizuje pokročilé stadium hniloby. Vzhledem ke skutečnosti, že strom se ve výšce cca dvou metrů členil v úžlabí výrazným tlakovým větvením, hrozilo akutní nebezpečí rozlomení a pád části stromu, tzn. přímé ohrožení provozní bezpečnosti v lokalitě. Je nutné zdůraznit, že lípa vyrůstala ve frekventované lokalitě – mezi komunikací pro pěší a parkovištěm osobních vozidel. 

V nedávné době byla také pokácena lípa na hrázi Hornobránského rybníka. Důvodem pro odstranění lípy byl havarijní stav výpustního zařízení rybníka. Během rekonstrukce musí dojít k odtěžení hráze v celém profilu až na úroveň dna vodního díla. Technologie prací nezbytně zasáhne až do těsné blízkosti stromu a došlo by tak k poškození jeho kořenového systému v takovém rozsahu, který by znamenal jeho nevratné poškození (poškození kořenového systému z cca 50 %). Uvedený zásah by představoval takové narušení statiky a oslabení stability dřeviny, že by došlo k přímému ohrožení provozní bezpečnosti v lokalitě. V dopadové vzdálenosti předmětné lípy se totiž nachází bytový dům a frekventovaná pěší komunikace.

Odstraněná lípa bude pochopitelně nahrazena novou a další výsadby proběhnou v okolí Hornobránského rybníka.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: