aktualizováno 1. 3. 2010

Městský úřad mění od března svou strukturu

aktualizováno 22.02.2010

Městský úřad Český Krumlov od 1. března sníží stav o 4 zaměstnance a změní organizační schéma. Původní Odbor správy majetku a Odbor investic budou tvořit jediný odbor. Ze samostatného oddělení kancelář tajemníka vznikne Odbor kancelář tajemníka. Podle nové organizační struktury bude Městský úřad Český Krumlov členěn na 11 odborů a 2 samostatná oddělení a bude čítat 134 pracovních pozic. „Změny v organizační struktuře jsem navrhl za účelem zvýšení efektivnosti práce a z objektivních důvodů daných stávající ekonomickou situací," vyjádřil se k chystaným opatřením tajemník městského úřadu Jindřich Fadrhonc.

Nový Odbor správy majetku a investic

Nový odbor bude zaštiťovat investice města, opravy a údržby, nakládání s majetkem města, včetně zajištění pasportizace a vydávání stanoviska za město jako účastníka řízení. Odbor bude vnitřně členěn na dvě oddělení. Oddělení majetkové evidence a dispozic bude zajišťovat nakládání s majetkem ve smyslu prodeje, pronájmů nebo výpůjček jak v oblasti objektů a budov, tak v oblasti pozemků, bytů či nebytových prostor. Oddělení investic má potom zajišťovat opravy a údržbu majetku města, lávek a inženýrských sítí a kompletní zabezpečení investičních akcí.

„Považuji za výhodné sloučení těchto odborů, protože mezi majetkem a připravovanými investicemi je přímá vazba. Touto změnou by mělo dojít k lepší koordinaci přípravy projektové dokumentace a souvisejících smluvních vztahů," objasnil tajemník městského úřadu. 

Nový Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka bude od března zahrnovat původní oddělení kancelář tajemníka, právní oddělení a informatiky z odboru vnitřních věcí. Nový odbor bude členěn na tři oddělení - oddělení personálních věcí, oddělení právní a oddělení informatiky. Náplň činností a funkce nových oddělení bude totožná s původním pracovním zaměřením. „Abychom mohli lépe koordinovat přípravy projektů souvisejících s procesem e-Governmentu a jeho dílčích kroků, jako je například systém vzdělávání nebo technologických center, bylo potřeba soustředit související agendu do jednoho odboru, a tím bude právě Odbor kancelář tajemníka," vysvětlil Fadrhonc.

Změny v Odboru životního prostředí a zemědělství

V Odboru životního prostředí a zemědělství dojde k přesunu 1 pracovníka z pozice referenta vodoprávního úřadu na pozici pracovníka stanice pro psy. Tímto krokem nemusí dojít k navýšení počtu zaměstnanců. V městském útulku bude provoz zajišťován od března 2 zaměstnanci.

Snížení počtu zaměstnanců

Snížení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Český Krumlov na 134 pracovních pozic zahrnuje zrušení pozic referent právník, referent vnějších vztahů, referent investiční technik, referent technik investiční výstavby - dopravní stavby, referent cestovní doklady a referent registru vozidel.

Novelu organizační struktury Městského úřadu Český Krumlov schválila rada města 23. listopadu 2009. Nový organizační řád schválila rada města 15. února 2010. Účinnost změn nastane 1. března 2010.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: