aktualizováno 31. 7. 2019

Nastavení semaforů na přechodech v Objížďkové ulici

aktualizováno 31 .7. 2019

Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu byly minulém týdnu přenastaveny semafory na přechodech přes Objížďkovou ulici. V místech u křižovatky s ulicí Křížovou a u obou přechodů u bowlingu je signalizace nastavena tak, že i v noční době funguje ve standardním režimu, kdy chodec za účelem přejití křižovatky musí použít tlačítko pro chodce a vyčkat na zelenou. Do té doby bude vozidlům signalizována zelená.

Před provedením této úpravy byla ve večerních hodinách signalizace uvedena do stavu blikající oranžové, přičemž ne ze všech míst před přechodem má chodec dostatečný rozhled pro bezpečné přecházení.

Přechod v Objížďkové ulici

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov