aktualizováno 31. 1. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 31. ledna 2011

aktualizováno 31.01.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Prezentace protipovodňových úprav na řece Polečnici - bez materiálu - od 14,30 hod
3. Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - Vývoz odpadkových košů v lokalitě historické centrum města, Špičák, Plešivec
4. Užívání veřejného prostranství - změna tržního řádu
5. Udělení plné moci pověřenému vedoucímu DNPC a DMD Český Krumlov
6. Smlouva nájemní o pronájmu nebytových prostor
7. Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov - veřejná zakázka Dodávka implementace vybraných prvků technologického centra ORP Český Krumlov - příloha materiálu bude zaslána e-mailem
8. Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Český Krumlov - veřejná zakázka Dodávka a implementace elektronických spisových služeb v území ORP Český Krumlov - příloha materiálu bude zaslána e-mailem
9. Olympiáda partnerských měst 2011 v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci
10. Návrh zadání veřejné zakázky, výzva k podání nabídky: Kulturní kalendář - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce
11. Zřízení komisí Rady města Český Krumlov a jmenování jejich předsedů a členů
12. Jmenování hodnotící komise pro 1. výzvu Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
13. Nové Dobrkovice 
14. Žádost o revokaci usn. RM o vyklizení bytu
15. Žádost o zajištění bytové náhrady a splátky dluhu
16. Žádost o povolení převzetí závazků a odklad výkonu rozhodnutí
17. Výpůjčka WC u DDM - zázemí pro dětské dopravní hřiště
18. Městský hřbitov - žádost o zvýšení odměny za správu veřejného pohřebiště
19. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie
20. Prodej tří volných bytů
21. Prodej pozemků v k.ú. Přísečná - Domoradice
22. Pronájem části p. p. č. 851/30 v k.ú. Kladné- Dobrkovice -Pavel Houska
23. E.ON Distribuce a.s. - rekonstrukce NTL plynovodu - výjimka pro zpoplatnění věcného břemene
24. Prodloužení vodovodního řadu k zahrádkám za hřbitovem - bezúplatný převod do majetku města, dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
25. Kolektor - uložení kabelů společnosti Telefonica O2

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: