aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Školství, školy a mimoškolská zařízení

Mateřské školy v Českém Krumlově v roce 2015

Město Český Krumlov zřizuje celkem 7 mateřských škol, které jsou od 1. ledna 2002 jeho příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou. Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže.

Celková kapacita mateřských škol je 582 míst pro umístění dětí v 22 třídách stanovená vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Podle statistických výkazů k 30. září 2015 bylo v mateřských školách umístěno celkem 548 dětí ve 22 třídách. Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, (platné od 1. ledna 2006), jsou předškolní děti osvobozeny od placení školného v mateřských školách.

Mateřská škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 199, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Lucie Pavcová

Mateřskou školu navštěvuje nejvíce dětí ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Chvalšinská, Latrán, Lipová, T. G. Masaryka, Špičák, U Jitky, Na Skalce, Nad Nemocnicí, Staré a Nové Dobrkovice. Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení tj. ve vile se zahradou. V blízkosti se nachází Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213. Výhodou této mateřské školy je blízkost autobusové zastávky linkových autobusů. Výuka v mateřské škole probíhá ve dvou třídách pro děti smíšeného věku s celodenním provozem. Mateřská škola využívá dvě školní zahrady.V roce 2015 si mateřská škola pořídila konvektomat do školní kuchyně. Dále byla prováděna běžná oprava a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Za Soudem 344

Sídlo: Za Soudem 344, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Dana Mičanová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Nové Domovy, Polská, Nové Spolí, Linecká, Po Vodě, Rooseveltova, Plešivec, Na Kovárně, Latrán, Masná, Vnitřní Město. Mateřská škola je umístěna v klidovém prostředí s velkou zahradou. Výuka zde probíhá ve dvou třídách s celodenním provozem. Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a přímotopy. Na budovu navazuje školní zahrada. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice ze dne 18. 2. 2015 byla maximální kapacita MŠ Za Soudem 344 stanovena 44 dětí. V roce 2015 si mateřská škola pořídila interaktivní tabuli ve výši 55.461 Kč. V tomto roce byly vyměněny dveře, opraveny podlahy, akumulační kamna a další vodoinstalatérské a údržbářské práce. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Plešivec I/279

Sídlo: Plešivec 279, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Eva Tomšovská

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Plešivec, Nové Spolí, Na Spojce, Pod Vyhlídkou, Plešivecké náměstí, ulice 5. května. Mateřská škola je umístěna v neúčelovém zařízení, tj. ve vile se zajímavým interiérem a velkou zahradou. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, každá třída má samostatnou šatnu, umývárnu a kabinet hraček a pomůcek. Tři třídy mají samostatnou ložnici. Jedna třída slouží pro výtvarný kroužek. Zahrada je vybavena herními prvky. V roce 2015 byla provedena výměna vnitřních dveří, garnyží, vodovodních baterií, oprava zábradlí, nátěr plotu, arboristické práce a další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Vyšehrad

Sídlo: Vyšehrad 168, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Marie Indrová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Vyšehrad, Lipová, Vyšný, Třída Míru, U Trojice, Železniční. Mateřská škola je umístěna na kopci nad městem ve velmi pěkném klidovém prostředí. Přední zahrada mateřské školy sousedí s obecně prospěšnou společností Domy s pečovatelskou službou. V zadní zahradě se nachází hřiště, které potřebuje rekonstrukci. Mateřská škola je čtyřtřídní. Škola je vybavena ateliérem, kam chodí děti tvořit s barvami, těstem i hlínou. Škola má keramickou pec. V roce 2015 byly opraveny hromosvody, okna, byla provedena demontáž a pokládka PVC, nakoupeny úsporné perlátory, vchodové dveře do kuchyně, provedena výroba a montáž dětské šatny a další drobné opravy a údržba. Opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách je úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Tavírna

Sídlo: Tavírna 119, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Jiřina Kučerová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Plešivec, Nové Domovy, Rožmberská, Slupenecká, Konvalinková, Rooseveltova, Nová, Pod Horou, Tavírna. Mateřská škola je umístěna přímo u silnice, z tohoto důvodu je i obehnána vysokým dřevěným plotem. Bezbariérový přístup je ideální pro děti se zdravotním postižením. Výhodou mateřské školy je možnost využívat zázemí městského parku, jižních teras a dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou. V roce 2015 mateřská škola zakoupila kombinovaný sporák do školní kuchyně, lehátka pro děti, chladnici na ekologickou likvidaci zbytků stravy. Bylo vyměněno zabezpečovací zařízení z roku 1994. Byl proveden nátěr celého dřevěného oplocení školní zahrady, byla opravena střecha, zámková dlažba, upraveno dřevěné pískoviště a byla provedena další běžná oprava a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 223, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Růžena Hlásková

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Urbinská, Za Nádražím, Vyšný, Železniční, Jasmínová, U Trojice. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v těsné blízkosti Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. Mateřská škola je snadno dopravně dostupná. Budova je jednopatrová, panelového typu, s vlastní školní zahradou. Mateřská škola je trojtřídní. Kapacitu 76 dětí má mateřská škola časově omezenu do srpna 2018 na základě rozhodnutí o výjimce od Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. V případě, že nebudou ve škole provedeny stavební úpravy, bude její kapacita od září 2018 činit 70 dětí. V roce 2015 byla provedeny stavební úpravy terasy mateřské školy, bylo opraveno obložení pískoviště, udělány vodoinstalatérské práce, byly pořízeny pracovní stoly s dřezem, skříňky s nástavci a další drobné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a města, při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Mateřská škola Plešivec II/391

Sídlo: Plešivec 391, Český Krumlov

Ředitelka MŠ: Helena Adamová

Tato mateřská škola je nejvíce navštěvována dětmi ze spádových oblastí - ulice: Plešivec, Věncova, U Cihelny, Pod Svatým Duchem. Mateřská škola je situována v klidné lokalitě sídliště Plešivec, blízko k přírodě. Budova je patrová, zahrada bezbariérová. Zahrada je bezbariérově přístupná, nabízí prostor pro sezónní činnosti v průběhu celého roku. V roce 2015 byla zateplena budova a současně rekonstruována střecha školy, dále byly provedeny instalatérské práce, zámečnické a truhlářské práce. Byla opravena střecha na altánu na školní zahradě, vyměněna lina ve dvou třídách a další drobné opravy a údržba. Uvedené opravy byly financovány z rozpočtu školy a při úpravách bylo úzce spolupracováno s investičním odborem MÚ Český Krumlov.

Naplněnost a kapacita v mateřských školách

OŠSM předpokládal nárůst počtu dětí v roce 2012 - 2015, proto ze strany odboru nebyly snahy o rušení jakékoliv mateřské školy ve městě od roku 2003, kdy takové tendence byly v mnohých městech a obcích. Město Český Krumlov má v současné době k dispozici zcela dostatečnou kapacitu v mateřských školách.

Prezentace mateřkcýh škol ve spolupráci se zřizovatelem

Mateřské školy se zúčastňují výtvarných soutěží, spolupracují s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Městskou knihovnou. Každoročně děti zpívají pod vánočním stromem na náměstí. Některé mateřské školy prezentují svou činnost prostřednictvím internetových stránek, spolupracují s Policií ČR, hasiči, městskou policií, Ekocentrem Šípek atd. Spolupráce s OŠSM je na výborné úrovni.

Základní školy v Českém Krumlově v roce 2015

Město Český Krumlov zřizuje celkem čtyři základní školy, samostatné právní subjekty na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Město jako zřizovatel finančně zajišťuje jejich provoz prostřednictvím odboru školství, sportu a mládeže. Všechny základní školy v Českém Krumlově mají 9 ročníků, které se dělí na první a druhý stupeň. Celková kapacita základních škol je 2 000 míst a s počtem tříd 72. Celková naplněnost byla 1 561 žáků. 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je dle výpočtů stanoven v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) a v Základní škole Český Krumlov, Za Nádražím 222 (dále jen ZŠ Za Nádražím) na 150 Kč/měsíc a v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43 (dále jen ZŠ Linecká) a v Základní škole, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 (dále jen ZŠ T. G. Masaryka) na 100 Kč/měsíc. Stravování žáků zajišťují školní jídelny základních škol.

Základní škola Linecká

Sídlo: Linecká 43, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: Mgr. Irena Polášková

Základní škola se nachází ve středu města. Je plně organizovaná. Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Obědy škola dováží ze školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222. ZŠ Linecká má bezbariérový vstup, od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí toalety pro vozíčkáře. Všechny třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou specializované odborné učebny - 2 počítačové učebny, jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna a kuchyňka pro výuku vaření. Tělocvična má i divadelní jeviště.

Základní škola Plešivec

Sídlo: Plešivec 249, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: Mgr. Jaroslava Neumannová

ZŠ Plešivec má celkem 21 učeben včetně několika specializovaných odborných učeben tj., fyziky a chemie, přírodopisu, škola má školní dílny a učebnu pro výtvarnou výchovu, mobilní IPadovou učebnu. Součástí tzv. informačního centra je knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Pro tělesnou výchovu je ve škole nejen tělocvična, ale také volejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm a interaktivní hřiště SmartUs. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Všechny prostory základní školy jsou maximálně využity.

Základní škola T. G. Masaryka

Sídlo: T. G. Masaryka 213, Český Krumlov

Ředitel ZŠ: Mgr. Vlastimil Hlásek

ZŠ T. G. Masaryka patří mezi nejstarší vzdělávací instituce ve městě, má svou tradici již od roku 1929. Škola má 13 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku anglického a německého jazyka, učebnu zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy. Dále má dílnu a učebnu pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Základní škola Za Nádražím

Sídlo: Za Nádražím 222, Český Krumlov

Ředitelka ZŠ: od 15. 12. 2010 Mgr. Dana Hoššová v. z.

Výuka v ZŠ Za Nádražím probíhá ve třech pavilonech. Škola má 27 kmenových tříd a dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, tři učebny vybaveny počítači. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách se zázemím a na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem. Žáci mohou trávit čas na pobytové školní zahradě. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

Naplněnost a kapacita v základních školách

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu se na základě zkušeností a statistiky domnívá, že počet základních škol v Českém Krumlově je optimální. V roce 2015 byla naplněna kapacita ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím 222. Všechny školy v Českém Krumlově mají naplněnu kapacitu školních družin, ale zároveň stačily uspokojit nejmenší školáky, tzn., žáky prvních a druhých tříd. Podle níže uvedené tabulky je patrné, že počty narozených dětí sice kolísají, ale evidentně se počty celkově stále snižují.

Prezentace základních škol ve spolupráci se zřizovatelem

Základní školy v Českém Krumlově prezentují svou činnost prostřednictvím svých webových stránek. Každoročně se školy zúčastňují Kouzelného Krumlova a zástupci jednotlivých škol reprezentují své školy na různých soutěžích, olympiádách apod. Školy přispívají do místních novin.

Střední školy v Českém Krumlově

Informace o středních školách na území města Český Krumlov za rok 2015 jsou k dispozici především na webových stránkách jednotlivých škol, v jejich výročních zprávách, tiskových zprávách Gymnázia Českých Krumlov a rovněž u jejich zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Jedná se o tyto střední školy:

 • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
 • Gymnázium Český Krumlov

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště

Tato škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent a sociální činnost a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař - číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér. Nově je otevřen obor pečovatelské služby.

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a příhraniční spolupráce.

O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře - číšníky a kuchařky - servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu.

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov prodělala v roce 2015 další rozvoj v oblasti kvality poskytovaného vzdělávání a v oblasti vybavení školy multimediálními technologiemi. Počte přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 činil 76. 

V roce 2015 byl na škole dokončen projekt: „Snížení energetické náročnosti budovy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově"

Celkové výdaje projektu: 9 615 601 Kč

Výše podpory: fond Evropská unie: 8 173 261 Kč, 480 780 Kč z SFŽP a 961 560 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje.

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se tehdy stala symbolicky svatá Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. 

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Školní rok 2014/2015 začal mimo jiné výukou v nově vybudovaných ateliérech školy a zrekonstruovaných malířských ateliérech. Žáci i pedagogové školy začali v plném rozsahu využívat nových prostor k výuce, čímž byla završena poslední etapa projektu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika, která byla uzavřena společnou konferencí s partnerskou školou HBLA z Lince, za účasti dalších zainteresovaných hostů. V rámci projektu vznikla kromě stavebních částí a nového vybavení celá řada výstupů ze společných aktivit. Tyto výstupy byly prezentovány na obou školách, na společných výstavách a při dalších příležitostech. Jejich kvalita a množství vypovídají o vysokém nasazení pedagogů nejen výtvarných předmětů a samozřejmě také studentů obou škol. 

Škola také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce s firmami. Pokračovala i spolupráce s městem Český Krumlov, v jejímž rámci studenti navrhovali plakáty k výročí 17. listopadu, realizovali sochu patrona vánočních trhů - Krumlovského medvěda a podobně. Vynikajících výsledků dosáhli v těchto činnostech i studenti ostatních ateliérů, ať jsou to fotografové, grafici, malíři a další obory. Mnohé realizace měly široký dopad na propagaci školy a některé z nich se dostaly až za hranice České republiky, jako například obaly na školní pastelky navržené studenty grafického designu.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce z řad veřejnosti. Proběhlo rovněž několik výpalů v keramické peci na dřevo, workshop historických fotografických technik a mnoho dalších akcí.

Studijní obory:

 • Kamenosochařství
 • Grafický design
 • Scénická a výstavní tvorba
 • Užitá fotografie a média
 • Užitá malba
 • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba

Ve školním roce 2014/2015 studovalo na výše uvedených oborech SUPŠ Sv. Anežky České celkem 194 studentů.

Gymnázium Český Krumlov

Gymnázium Český Krumlov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem gymnázia je Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí školy je školní jídelna - výdejna a domov mládeže. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo Gymnázium v Českém Krumlově 402 studentů, z toho 161 studentů plní povinnou školní docházku. Počet žáků školy klesl z důvodu nižšího počtu dětí v populačním ročníku. Přestože počet žáků v prvních ročnících studia se výrazně zvýšil, stále byly ve škole třídy (především ve vyšších ročnících studia), které nebyly naplněné více než na 50 %. Výuka probíhala v 18 třídách (4 třídy čtyřletého, 6 tříd šestiletého a 8 tříd osmiletého studia). V domově mládeže bylo ubytováno 46 studentů. 

Spádovým obvodem školy je území bývalého okresu Český Krumlov, jehož specifickými místními podmínkami jsou velká rozloha okresu a řídké osídlení, a proto část studentů denně dojíždí i ze vzdálenějších měst a obcí (Vyšší Brod, Loučovice, Frymburk, Horní Planá, Velešín, Prachatice a další), což s sebou nese časovou a finanční náročnost.

Vysoká škola - Cevro Institut - Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. dva bakalářské a tři navazující magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium tyto obory mohou studovat v Praze.

Studijní obory v Českém Krumlově:

 • Veřejná správa
 • Právo v obchodních vztazích
 • Obchodněprávní vztahy
 • Bezpečnostní studia

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. V akademickém roce 2015/2016 studovalo v Cevro Institutu Český Krumlov více než 130 studentů. 

Kromě výuky uspořádal Cevro Institut v roce 2015 ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, oblast Český Krumlov, setkání s JUDr. Tomášem Sokolem, které proběhlo na půdě střediska v (Linecká 43) v pátek 24. dubna 2015 od 14:00 hodin. Na programu byly jednotlivé přednášky s následnými diskuzemi na témata:

 • Právní aspekty odposlechů
 • Manažerská informatika
 • Vybrané aspekty vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel

Diskuse se zúčastnilo více než pět desítek členů Jihočeské hospodářské komory

Speciální kapitolu činnosti střediska pak již od roku 2012 tvoří pořádání pravidelných reprezentačních plesů celé vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. v krásném prostředí Zámecké jízdárny. V sobotu 24. ledna 2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Reprezentačního plesu vysoké školy CEVRO Institut. Plesu, který je tradičně největší společenskou událostí školy, se zúčastnilo více než 350 hostů. Celý se nesl ve znamení bohatého programu. K tanci a poslechu hrála jihočeská kapela TopBand. Hosty večera byly plzeňská akrobaticko-taneční skupina Blue Wings Cheerleaders a bubenická show Marimba. Jako půlnoční překvapení vystoupili gymnastičtí nadšenci z kolínského Sokola Flying Boys. Nechyběla ani bohatá tombola. Večerem již počtvrté prováděl Rey Koranteng, moderátor TV Nova a absolvent vysoké školy CEVRO Institut.

Z činnosti českokrumlovských škol a volnočasových zařízení v roce 2015

 • Prázdniny 2015 v Nízkoprahovém zařízení pro deti a mládež Autoškola
 • Základní škola Plešivec získala mobilní učebnu a další nejmodernější vybavení
 • Gymnázium Český Krumlov získalo dotace na dva nové projekty
 • Studenti střední zdravotnické školy absolvovali studijní pobyt v Berlíně
 • Ukončení studia Akademie třetího věku
 • Den řemesel Střední idborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště

 

Úplné informace o školách včetně statistik naleznete v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: