aktualizováno 31. 10. 2023

Zprávy z radnice

Na pravidelném zasedání v pondělí 30. října rada projednala například zapojení města Český Krumlov do projektu Europe Goes Local, řešily se možnosti parkování u ZŠ a MŠ Plešivec a instalace nezamrzajícího zrcadla, dále se schvaloval operační plán zimní údržby.

 

Do projektu Europe Goes Local se zapojí také českokrumlovský tým

Europe Goes Local je dlouhodobý evropský vzdělávací projekt, který se zaměřuje na rozvoj spolupráce mládeže se samosprávami měst. Do projektu se mohou za jednotlivá města přihlásit čtyřčlenné týmy, vždy složené ze 2 zástupců mládeže ve věku 15 až 30 let, 1 pracovníka s mládeží a 1 zástupce samosprávy.

V rámci projektu Europe Goes Local rozpracovávají týmy své individuální projekty, přichází s nápady, jak zlepšit život ve svém městě a jak rozvíjet komunitní projekty. V minulém ročníku se týmy věnovaly například rozvoji parlamentu dětí a mládeže, interaktivní stezce v mikroregionu Střední Haná, rekonstrukci náměstí nebo výstavbě ptačích budek.

Projekt Europe Goes Local probíhá každý rok od listopadu do srpna. Během této doby se koná několik setkání týmů, kdy studenti mají možnost navázat nové kontakty, získat zkušenosti, vyzkoušet si například projektový managment v praxi. V minulém ročníku měli zástupci týmů možnost vyrazit jak na celoevropskou konferenci do Švédska, tak na mezinárodní setkání českých a slovenských týmů v Bratislavě.

Do letošního ročníku se zapojí také Českým Krumlov, v rámci projektu bude rozvíjet myšlenku mládežnického parlamentu, díky němuž se právě mladí budou moci podílet na rozhodování v oblastech samosprávy, které se jich týkají.

V úterý 17. října proběhlo již úvodní setkání delegátů základních a středních škol. Bylo ustanoveno, že Parlament dětí a mládeže Český Krumlov (PDM ČK) je mládežnickou apolitickou organizaci, která bude fungovat pod Centrem dětí a mládeže o.p.s. Jejím koordinátorem se stal zaměstnanec organizace, Jan Čermák, který má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a mládeží a realizací mládežnických projektů. Každá ze základních a středních škol v Českém Krumlově nyní může do PDM ČK nominovat své 3 kandidáty. V současné chvíli probíhá sběr přihlášek. První oficiální zasedání dětského parlamentu pak proběhne na konci listopadu.

 

Český Krumlov se připravuje na zimní údržbu komunikací

Rada města schválila operační plán zimní údržby pro sezonu 2023/2024. Ačkoli by přáním města bylo mít možnost redukovat náklady na zimní údržbu, skutečnost si žádá pravý opak. S nově vznikajícími, ale i obnovovanými komunikacemi vzniká potřeba jejich celoroční údržby, z toho důvodu oproti loňskému roku naroste nejen rozsah údržby, ale je očekáváno také zvýšení cen prací, a to řádově o 12 % až 15 % proti cenám roku 2023. Na nadcházející zimní sezonu je připraveno celkem 305 tun posypových materiálů (170 tun písku, 100 tun soli, 35 tun štěrku).

Během loňské zimy (v období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023) bylo celkem 27 zásahových dnů a zimní údržba tak vyšla na 4,7 mil. Kč. Minulou zimu bychom tak mohli považovat za mírnou. Ve srovnání se sezonou 2021/2022 byla o 9 dnů, kdy byla zimní údržba prováděna, kratší.

V období od listopadu 2021 do března 2022 bylo celkem 36 zásahových dnů a částka za zimní údržbu činila 3,1 mil. Kč, v sezoně 2020/2021 bylo dokonce 45 zásahových dnů a za zimní úklid bylo utraceno 5,4 mil. Kč.

Plán zimní údržby nyní naleznete v elektronické podobě - na geoportálu města, je tak snadno dostupný pro každého občana. Jednoduše zjistíte, jaké úseky jsou v zimě udržovány a kdy zde úklid sněhu proběhne. Pořadí důležitosti je v mapových podkladech vyznačeno barevně.

geoportál města, zdroj: oKS

 

Řešení krátkodobého parkování u MŠ a ZŠ Plešivec

Ty, kdo vozí své děti do ZŠ a MŠ na Plešivci, aktuálně trápí nevyhovující podmínky pro parkování. Vedení města si toto uvědomuje a hledá způsoby, jak zde zajistit bezpečné krátkodobého parkování. V září proto poptalo cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu dopravního prostoru pro zajištění bezpečného výstupu osob (dětí) u základní a mateřské školy na Plešivci. V následujících dvou měsících proběhne předprojektová příprava, budou vypracovány varianty nejvhodnějšího řešení. Parkoviště typu K+R by na Plešivci mělo být realizováno v roce 2024.

 

U MŠ Plešivec bylo nainstalováno nezamrzající zrcadlo. Zvýší bezpečnost při výjezdu vozidel

Na základě podnětu od občanů bylo u MŠ Plešivec nainstalováno speciální nezamrzající dopravní zrcadlo. V tomto místě je špatný rozhled na výjezd z přilehlé komunikace, je proto velmi důležité, aby i v zimních měsících byla díky zrcadlu zajištěna dobrá přehlednost v křižovatce. Toto zrcadlo je svého typu první, které je ve městě nainstalováno. Zrcadlo je opatřeno technologií, která bez přívodu elektrické energie zamezí jínění a rosení, tudíž by nemělo zamrzat. Město dopravní zrcadlo pořídilo za 28 tis. Kč – pro srovnání, cena běžných dopravních zrcadel bez této technologie se pohybuje v rozmezí 3 – 5 tis. Kč. Pokud se tato technologie osvědčí, mohla by být takováto zrcadla instalována i na další kritická místa ve městě, kde je ohrožena bezpečnost.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: