aktualizováno 1. 2. 2019

Město otevírá programy finanční podpory, ve kterých rozdělí přes osm milionů korun

aktualizováno 1. 2. 2019

Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení. Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Město Český Krumlov každoročně připravuje a poskytuje ze svého rozpočtu dotace, které směřují na podporu aktivit rozvíjejících a obohacujících život ve městě. V pěti programech podpory město rozdělí celkem 8 224 000 korun. Do programů se mohou přihlásit fyzické osoby i organizace od 1. do 15. února 2019.

Cílem Programu podpory kultury je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

„Prioritou je podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města jako kulturního centra jižních Čech," uvádí starosta Dalibor Carda. Město také cílí na podporu inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově-vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb si klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují.

Největší objem finančních prostředků v rozpočtu města je vyčleněn na projekty předkládané v Programu podpory sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany z Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže.

Na podporu aktivit a činností v oblasti volného času, ať již pro organizované, či neorganizované děti a mládež je zaměřen Program podpory volnočasových aktivit. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.

Program podpory zahraniční spolupráce si klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny následující maximální finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele:

Programy podpory 2019

Pravidla a žádosti

Pravidla programů, formuláře žádostí a další informace najdou zájemci na www.ckrumlov.cz/dotace.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: