aktualizováno 8. 9. 2022

My v tom Jihočechy nenecháme II

V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II, který vyhlásil Jihočeský kraj, přijímá Městský úřad Český Krumlov žádosti o podporu od osob s trvalým pobytem na území města Český Krumlov. Město všechny přiznané podpory předfinancuje ze svého rozpočtu a následně mu bude zpětně část dotace proplacena Jihočeským krajem. U dotace určené pro poživatele starobních a invalidních důchodů bude polovinu dotace hradit město Český Krumlov ze svého rozpočtu.

Aktuálně: Prodlužujeme příjem žádostí do 14. 12. 2022!

Logo Jihočeský kraj barevně

Touto dotací budou podpořeny rodiny s dětmi do dovršení 3 let, rodiny s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelé starobních a invalidních důchodů při splnění dalších podmínek.

Výše podpory na dítě při splnění všech podmínek činí 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory při splnění všech podmínek 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

V případě, že bude podaná žádost nekompletní, nebude příspěvek přiznán.  

Žádosti lze podávat osobně na Městském úřadu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 10. 2022 do 14. 12. 2022 a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři města Český Krumlov – Žádost o podporu včetně povinných příloh a to dle konkrétní situace žadatele.

Jedná se o

 • Potvrzení úřadu práce o konkrétních dávkách či evidenci
 • Potvrzení od OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu,
 • Potvrzení od zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti
 • U OSVČ daňové přiznání za rok 2021

Podpora rodin s dětmi do 3 let a dětmi do 8 let, na které rodiče pobírají příspěvek na péči

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území města Český Krumlov, a to nejdéle k 1.8.2022.

 • Děti do dovršení 3 let, tedy narozených od 2.8.2019 do 31.7.2022
 • Děti pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, tedy narozených od 2.8.2014 do 31.7.2022, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podpořeny budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírán Přídavek na dítě, a to alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
 • pobírán Příspěvek na bydlení, a to v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022 nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je maximálně 13.000 Kč.

a dále:

 • ani jeden z rodičů dítěte nesmí být v evidenci úřadu práce evidován déle než 6 měsíců
 • proti žádnému členu rodiny nesmí být vedeno exekuční řízení
 • nesmí být čerpána podpora z dotačního programu Jihočeského kraje na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže od 3 let do 19 let
 • osoba žadatele ani ostatní společně posuzované osoby nesmí mít dluhy vůči městu Český Krumlov ke dni podání žádosti.

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

Podpora je určena pro poživatele starobního a invalidního důchodu s trvalým pobytem na území města Český Krumlov, a to nejdéle k 1.8.2022.

 • Podpořeny budou osoby žijící samostatně nebo ve společné domácnosti, v níž je:
 • pobírán Příspěvek na bydlení, a to v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022 nebo
 • čistý měsíční příjem u osaměle žijící osoby je maximálně 16 000 Kč nebo

čistý měsíční příjem u osob žijících ve společné domácnosti s dalšími osobami je maximálně na jednoho člena této domácnosti 12 000 Kč

a dále:

 • tato osoba nesmí využívat pobytové sociální služby
 • proti osobě nebo ostatním společně posuzovaným osobám nesmí být vedeno exekuční řízení
 • osoba žadatele ani ostatní společně posuzované osoby nesmí mít dluhy vůči městu Český Krumlov ke dni podání žádosti
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: