aktualizováno 23. 10. 2020

V pátek 16. 10. zasedal krizový štáb

aktualizováno 23. 10. 2020

Na konci týdne se opět sešli členové Krizového štábu ORP Český Krumlov, aby projednali aktuální situaci pandemie koronaviru. Zástupci složek IZS podali informace o dosavadním vývoji a činnosti jednotlivých složek:

  • Krizový štáb byl informován o zpohotovené Základní škole Za Nádražím, kam mohou své děti umístit zaměstnanci IZS a nově dle pokynu hejtmanky Jihočeského kraje i zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR.
  • Zpohotovená Mateřská škola Za Nádražím prozatím využita není, neboť mateřské školy zřizované městem Český Krumlov jsou stále v provozu.
  • Dále bylo předmětem jednání zajištění obyvatel bez přístřeší a vykázaných osob, u kterých je nutné dodržovat karanténní opatření nebo izolaci. Dle nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je město Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností povinno zajistit péči o osoby bez přístřeší a osoby vykázané. Stálá pracovní skupina se momentálně ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví snaží vytipovat vhodné objekty pro umístění osob bez přístřeší, kde by bylo možné zajistit jejich základní potřeby po dobu setrvání v karanténě nebo v izolaci.
  • Situace v Nemocnici Český Krumlov je stabilní, odběrové místo funguje. Aktuálně nemocnice zřídila na druhém patře LDN nové infekční oddělení pro nemocné se žloutenkou typu A. O pacienty hospitalizované s nákazou COVID-19 je postaráno v Nemocnici České Budějovice.
  • V nemocnici platí zákaz návštěv, vyjma stanovených výjimek, v souladu s usnesením Vlády ČR. Pro potřeby nemocnice poskytl Hasičský záchranný sbor Český Krumlov dva hasiče se zdravotní praxí do směnného provozu.
  • Pracovníci hasičského záchranného sboru dále poskytují pomoc na odběrovém místě na letišti v Českých Budějovicích, či při trasování kontaktů pro Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje. S trasováním kontaktů s osobami nakažených koronavirem vypomáhají též dobrovolníci z řad policistů a zaměstnanců Městského úřadu Český Krumlov.
  • Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a aktualizovalo stupně pohotovosti. Do třetího stupně, který značí komunitní přenos, spadá už i Jihočeský kraj spolu s dalšími osmi kraji.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Slavomír  Čurda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: