aktualizováno 31. 8. 2009

Základní školy v Českém Krumlově přivítají 174 nových žáků

31. srpna 2009

Čtyři českokrumlovské základní školy přivítají prvního září celkem 174 prvňáčků. V Českém Krumlově bude otevřeno 8 prvních tříd. Nejvíce tříd a nejvíce nových žáků nastoupí do základních škol Za Nádražím a Plešivec. Základní škola Linecká a základní škola T. G. Masaryka otevřou obě jedinou první třídu. „Všem žákům v českokrumlovských školách bych rád popřál do nového školního roku, aby se jim v našich školách dobře učilo, aby měli dostatek trpělivosti a píle při svém studiu a nenechali se odradit někdy zdánlivě složitou výukou," sdělil starosta Luboš Jedlička.

Nové žáčky v základních školách přivítají nejen ředitelé škol nebo třídní učitelky, ale i českokrumlovští radní. „Každý rok chodím prvního září jako starosta do některé z našich základních škol, abych pozdravil nové školáky a motivoval je při jejich startu do vzdělávacího procesu. Letos se podívám do Základní školy T. G. Masaryka. S některými prvnáčky se známe již z mateřinek, v nichž pravidelně pořádáme bezpečnostní a preventivní osvětu," doplnil Luboš Jedlička. 

Kde přivítají prvňáčky českokrumlovští radní?

  • ZŠ T. G. Masaryka - starosta Luboš Jedlička
  • ZŠ Plešivec - místostarostka Jitka Zikmundová
  • ZŠ Linecká - radní Zbyněk Toman
  • ZŠ Za Nádražím - radní Roman Kneifl

Město Český Krumlov každoročně investuje miliony korun do zlepšování zázemí školských zařízení. „V Základní škole Linecká jsme přes léto zmodernizovali toalety a hygienická centra a vyměnili část starých oken. V Základní škole Za Nádražím jsme zrekonstruovali pavilon D3, rozvody, podlahové krytiny a přistavěli jsme novou učebnu výtvarné výchovy. V Základní škole T. G. Masaryka byl zahájen proces postupné výměny stávající taškové krytiny střechy," vyjmenoval starosta.

Město Český Krumlov je zřizovatelem čtyř základních škol s celkovou kapacitou 2000 míst. Přesný počet žáků, kteří budou navštěvovat českokrumlovské školy ve školním roce 2009/2010, bude znám až po statistickém sčítání. Na území města je 1 škola (ZŠ Kaplická), jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. 

Statistika českokrumlovských základních škol

Škola

Počet prvňáčků

Počet prvních tříd

Kapacita školy

ZŠ Linecká

20

1

400

ZŠ Plešivec

64

3

450

ZŠ T. G. Masaryka

21

1

450

ZŠ Za Nádražím

69

3

700

CELKEM

174

8

2000

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov