aktualizováno 28. 4. 2010

Rekonstruovaný most čeká uzavírka i pro pěší

aktualizováno 28.04.2010

Během dnešního dne by měl být dočasně uzavřen most u kina také pro pěší provoz. Na mostě bude instalována izolace. Chodci nebudou moci 28. dubna od 8 do 15 hodin využívat provizorního přechodu na mostě. Silnici I/39 mohou přejít přes přechod u autobusových zastávek na Špičáku. Po skončení těchto prací bude nová izolace zakryta geotextilií a opět bude zprovozněn provizorní přechod mostu pro pěší. V objízdné trase pro dopravu se nic nemění. Přehled informací k projektu rekonstrukce mostu u kina je zveřejněn na www.ckrumlov.cz/most.

Rekonstrukce mostu u kina nad silnicí I/39 na Špičáku v Českém Krumlově probíhají od 5. března 2010. Termín ukončení prací je 30. června 2010. V rámci rekonstrukce mostu u kina je prováděna sanace havarijního stavu mostu, opravy narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Jako dodavatel byla vybrána českobudějovická společnost K - BUILDING CB, a.s. Celkové náklady projektu přesáhnou částku 15 milionů Kč. Finanční prostředky na rekonstrukci získalo město z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF. Dotace přesahuje částku 13,2 milionů Kč.

Přehled hotových a plánovaných prací

A)    Hotové práce

Během března došlo k vytýčení sítí, zařízení staveniště, snesení obrubníků, odhalení chrániček, zřízení provizorní lávky, snesení zábradlí, snesení dlažby na mostě, odbourání spádového betonu a diagnostika, likvidace izolace, stavba lešení a bourání zbývající části římsy. V dubnu bylo provedeno přeložení sítí, očištění nosné konstrukce, otryskání a zaměření, armování nosné konstrukce, bednění, osazení mostních odvodňovačů, a betonovací práce.

B)     Plánované práce

V květnu bude most izolován, přeloženy chráničky kabelů, dodělány opravy na římskách a bednění říms, kotvení říms a armování, otryskání mostní konstrukce tlakovou vodou, sanace bočních nosníků, dlažba na mostě a předmostí, reprofilace nosné konstrukce a injektáž trhlin. V červnu by mělo být osazeno zábradlí, dokončena zádlažba a reprofilace nosné konstrukce, předláždění desek na svazích a měla by být provedena zatěžkávací zkouška mostu.

 

Tento projekt Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP 
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01760                                                                               

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: