aktualizováno 11. 3. 2009

Správní poplatky za vydání cestovních pasů

20. května 2008

O vydání cestovního pasu může občan požádat u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Vyhotovený cestovní doklad je nutné převzít v místě podání žádosti. Výjimkou je cestovní pas vyhotovený do 15 dnů, o ten lze požádat i mimo místo trvalého pobytu. Občané Českého Krumlova si mohou cestovní doklady vyřídit v Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici na odboru vnitřních věcí na přepážce evidence obyvatel.

 

Potřebné náležitosti k vyřízení, správní poplatky, doba platnosti a typy cestovních dokladů

  1. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let (vydávaný  občanům starším 15 let) je stanoven  správní poplatek ve výši  600,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  2. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let (vydávaný  občanům  do věku 15 let) je stanoven správní poplatek ve výši  100,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  3. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům starším 15 let (s dobou  platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je  stanoven správní poplatek  ve výši 1500,- Kč; občan předkládá 2 fotografie
  4. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům do věku 15 let (s dobou platnosti 6 měsíců,vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je stanoven správní  poplatek  ve  výši 1000,- Kč.
  5. občan předkládá 2 fotografie
  6. za zapsání dítěte do cestovního pasu rodičů (do 10 let věku dítěte) je stanoven správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden zápis; občan vyplní žádost, předloží rodný list dítěte a cestovní pas

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov