aktualizováno 11. 3. 2009

Správní poplatky za vydání cestovních pasů

20. května 2008

O vydání cestovního pasu může občan požádat u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Vyhotovený cestovní doklad je nutné převzít v místě podání žádosti. Výjimkou je cestovní pas vyhotovený do 15 dnů, o ten lze požádat i mimo místo trvalého pobytu. Občané Českého Krumlova si mohou cestovní doklady vyřídit v Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici na odboru vnitřních věcí na přepážce evidence obyvatel.

 

Potřebné náležitosti k vyřízení, správní poplatky, doba platnosti a typy cestovních dokladů

  1. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let (vydávaný  občanům starším 15 let) je stanoven  správní poplatek ve výši  600,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  2. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let (vydávaný  občanům  do věku 15 let) je stanoven správní poplatek ve výši  100,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  3. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům starším 15 let (s dobou  platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je  stanoven správní poplatek  ve výši 1500,- Kč; občan předkládá 2 fotografie
  4. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům do věku 15 let (s dobou platnosti 6 měsíců,vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je stanoven správní  poplatek  ve  výši 1000,- Kč.
  5. občan předkládá 2 fotografie
  6. za zapsání dítěte do cestovního pasu rodičů (do 10 let věku dítěte) je stanoven správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden zápis; občan vyplní žádost, předloží rodný list dítěte a cestovní pas

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: