aktualizováno 11. 1. 2016

Český Krumlov rozšiřuje placené parkovací zóny

Aktualizace 8.1.2016

Město Český Krumlov vydalo nové nařízení o placeném stání na místních komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, Vnitřním městě a části Horní Brány. Dále upravuje počty jednotlivých stání a ve vybraných zónách zřizuje nová parkovací místa. Změnou je i rozšíření zóny placeného stání do dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou.

Prvotním impulsem k řešení problematiky dopravy v daných lokalitách byly požadavky místních obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžují auta, jejichž majitelé zde zaparkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou. Nápor aut tak poškozuje komunikace, auta parkují na zeleni a chodnících a doprava zde postrádá jakýkoli řád a zásahy městské, ale i státní policie jsou stále častějším jevem.

Významnou změnou je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v umožnění zaměstnancům firem a institucí placené stání na místních komunikacích v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány. Prvotně je záměrem tohoto institutu vyřešit problematiku parkování zaměstnanců městského úřadu v Kaplické ulici.

O navýšení či snížení počtu jednotlivých stání ve schválených zónách bude rozhodovat Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově na základě aktuální poptávky a aktuální dopravní situace v lokalitě. Celé nařízení je koncipováno tak, aby zásadní úpravy jako vznik či zrušení nových zón, rozšíření zón do nových oblastí atd. schvalovala rada města a o dílčích úpravách, jako např. o zvýšení či snížení počtu stání v jednotlivých zónách, změně rozmístění stání atd. rozhodoval operativně odbor dopravy.

Součástí navrženého systému je zřízení dvou nových parkovacích ploch zpoplatněných prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice Kaplická.

Parkovací karty bude zájemcům vydávat odbor dopravy, a to pravděpodobně nejpozději do poloviny ledna 2016, kdy by již mělo být osazeno příslušné dopravní značení. Karty budou vydávány za poplatek 365 Kč/rok nebo 200 Kč/pololetně v případě rezidentů a 3 650 Kč/rok nebo 2 000 Kč/pololetně v případě abonentů.

Úplné znění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 včetně map dotčených oblastí zde nebo v sekci Vyhlášky a nařízení.

Žádost o vydání parkovací karty do zóny placeného stání v Českém Krumlově k dispozici zde.

Více informací podá Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: