aktualizováno 31. 8. 2010

Český Krumlov aktualizoval vyhlášku o místních poplatcích

aktualizováno 31.08.2010

Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém srpnovém jednání schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Nová právní norma nahradí téměř sedm let starou a dvanáctkrát novelizovanou vyhlášku č. 15/2003. S účinností od 1. října 2010 bude v Českém Krumlově zaveden poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení. Při zachování stávajícího počtu videoloterijních terminálů získá město do svého rozpočtu navíc zhruba 1,1 milionu Kč ročně. Vyhláška také vychází vstříc podnětu občanů Českého Krumlova k upravení režimu bezplatného vjezdu do pěší zóny v centru města. Kompletní agenda místních poplatků je zveřejněna na webových stránkách města Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/poplatky.

Město Český Krumlov vybírá celkem 8 typů místních poplatků:

  • Poplatek ze psů
  • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství
  • Poplatek ze vstupného
  • Poplatek z ubytovací kapacity
  • Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
  • Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výherní hrací přístroje

V roce 2010 došlo ke změně legislativy ve věci tzv. jiných technických herních zařízení, jejichž provozování je nově obec na základě zákona č. 183/2010 Sb. oprávněna zpoplatnit obdobně jako výherní hrací přístroje. V polovině června bylo v Českém Krumlově provozováno 10 výherních hracích přístrojů a 58 videoloterijních terminálů povolených Ministerstvem financí. Do rozpočtu města Český Krumlov přibude při zachování stávajícího počtu těchto přístrojů téměř 100 tisíc Kč měsíčně. Od roku 2003 je v Českém Krumlově schválena obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o omezení provozování výherních hracích přístrojů na územním obvodu města Český Krumlov. Účelem této normy je ochrana veřejného pořádku.   

Vjezd do pěší zóny v centru města

Podle dosud účinných vyhlášek je bezplatný vjezd do pěší zóny města Český Krumlov umožňován pouze motorovým vozidlům, která patří osobám, jež mají v pěší zóně trvalé bydliště, nebo tam vlastní nemovitost. Nově přijatá vyhláška reaguje na podněty místních obyvatel a vychází jim vstříc. Od října může být tzv. zelená povolenka vydána všem osobám, které mají trvalé bydliště v pěší zóně nebo tam vlastní nemovitost a mají o bezplatný vjezd do centra zájem. Rozdíl mezi původním systémem a nově přijatým je v tom, že dříve byla zelená povolenka vydávána na SPZ, nově bude vydávána také na jméno.

Sazba poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do pěší zóny v centru Českého Krumlova se v nové vyhlášce nemění. Za vjezd je vybírán poplatek 20 Kč za 24 hodin, respektive 3600 Kč za pololetí, respektive 7200 Kč za rok. Od poplatku jsou osvobozena vozidla záchranné služby při jejím výkonu, hasičů při zásahu, Policie ČR a městské policie, havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace, pohotovostní a převozní lékařské služby, vozidla provádějící zásobování, vozidla pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu odpadků a havarijních čet a držitelů ZTP.

Povolení vjezdu vydává Městská policie v Českém Krumlově na základě žádosti.  

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: