aktualizováno 12. 6. 2017

Oznámení o ukončení příjmu požadavků k řešení v novém územním plánu Českého Krumlova

aktualizováno 12. 6. 2017

V současné době v rámci pořizování nového územního plánu Českého Krumlova zpracováván NÁVRH jeho řešení. Zároveň jsou stále přijímány podněty a požadavky na řešení nového územního plánu, které budou v rámci zpracování NÁVRHU vyhodnocovány či zohledňovány.

Příjem podnětů a požadavků na řešení území v novém územním plánu Českého Krumlova bude ukončen ke dni 31. 7. 2017

Podněty a požadavky doručené po tomto datu nebudou při zpracování NÁVRHU řešení nového územního plánu zohledněny.

Podněty, připomínky a požadavky bude možné podávat posléze k obsahu NÁVRHU řešení nového územního plánu po jeho zveřejnění na úřední desce a webu města v rámci tzv. společného jednání. O zveřejnění NÁVRHU bude veřejnost včas informována.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov