aktualizováno 21. 2. 2012

Lávky u mostu Na Plášti a u mlýna v Široké ulici čeká rekonstrukce

aktualizováno 03.02.2012

Město Český Krumlov zahájilo práce na rekonstrukci lávky u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti.

První prosincový den převzala staveniště dodavatelská firma SDS EXMOST spol. s r. o., která stavbu zahájila před Vánocemi snesením lávky přes náhon. Na její místo ihned položila mostní provizorium, jež umožňuje zásobování menšími vozy a přístup k nemovitostem v dané lokalitě. Stávající ocelová nosná konstrukce bude zrekonstruována a zesílena. Na své původní místo se lávka vrátí s novou dřevěnou konstrukcí počátkem jara 2012.
Na rekonstrukci lávky v Široké ulici naváže demolice stávající lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a výstavba nové komunikace pro pěší. Práce budou úzce koordinovány se stavbou nového jezu, kterou provádí Povodí Vltavy. Termíny prací na jezu budou upřesňovány podle klimatických podmínek a ovlivní práce na rekonstrukci lávky. Jez by měl být s určitými omezeními pro vodáky sjízdný před zahájením letní sezóny.
Lávka přes Vltavu bude po celou dobu stavby pro veškerý provoz uzavřena. Podle dostupných informací dojde rovněž k uzavření či minimálně k omezení průchodu pod mostem Na Plášti, a to z důvodu stavby jezu.
Na rekonstrukci lávek získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

LÁVKA U MLÝNA V ŠIROKÉ ULICI

20. 12. 2011 - demontáž lávky, osazení mostního provizoria (od 7 do 19 hodin komunikace zcela uzavřena)
15. 3. 2012 - zahájení rekonstrukce nosné konstrukce
31. 5. 2012 - předpokládaný termín dokončení rekonstrukce (přesný termín je stále v jednání)

LÁVKA U MOSTU NA PLÁŠTI

18. ledna 2012 - termín zahájení prací na jezu
1. března 2012 - plánovaný termín zahájení rekonstrukce
červenec/srpen 2012 - plánovaný termín dokončení rekonstrukce lávky (přesný termín je stále v jednání)

Více informací naleznete na www.ckrumlov.cz/lavky a na www.ckrumlov.cz/vltava.

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov