aktualizováno 12. 2. 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 9. 2. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na svém jednání 29. ledna 2018 mimo jiné tyto body:

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice náměstí Svornosti 1, Český Krumlov ve dnech 9. - 12. března 2018. Město Český Krumlov od roku 2006 pravidelně podporuje tuto kampaň a vyvěšuje tibetskou vlajku jako vyjádření solidarity s tibetským lidem.

Gymnazisté se zapojí do mezinárodního projektu, který vzdělává mládež o světovém dědictví
RM schválila účast města Český Krumlov na projektu Organizace měst světového dědictví (OWHC) "The Mirror of our History is in the World Heritage Cities", jeho cílem je seznámit mladou generaci s podstatou světového dědictví a jeho ochranou a zachováním.

Projekt posiluje členské vazby měst, ale také škol, které se budou účastnit, zvýší povědomí mládeže o světovém dědictví a umožní jim další rozvoj anglického jazyka. Projektu se budou účastnit za město Český Krumlov čtyři žáci (do 13 let věku) Gymnázia Český Krumlov společně s jedním pedagogem a koordinátorem. Setkání v roce 2018 proběhne v Banské Štiavnici. Projekt finančně podporuje Organizace měst světového dědictví.

Město si vezme úvěr na tři velké investiční akce
RM schválila výzvu k podání nabídky na zakázku dlouhodobého úvěru města Český Krumlov do výše 40 000 000 Kč. Termín pro podání nabídek je stanoven do 28. 3. 2018 do 12.00 hodin.

Úvěrem bude financováno zateplení budovy městského úřadu, revitalizace hřbitova a opláštění zimního stadionu.

Jmenování členů správních a dozorčích rad obecně prospěšných společností
RM jmenovala členy správních a dozorčích rad obecně prospěšných společností založených městem Český Krumlov:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
Správní rada: JUDr. Adéla Kamenská, JUDr. Pavlína Matulová, Mgr. Jaroslava Neumannová,
Tomáš Zunt, Ing. Jaroslav Rytíř, Mgr. Zdeňka Kráková, Františka Kuncová, Jana Ihnatoliová, Mgr. Petr Šulista
Dozorčí rada: Ing. Romana Šolcová, Mgr. Jaroslava Löblová, Mgr. Jan Tůma

Domy s pečovatelskou službou o.p.s.
Správní rada: Stanislav Přívratský, Libuše Sekyrová, Bc. Ingrid Pechová, Mgr. Bohumil Florian, Mgr. Roman Kneifl, Jan Sommer
Dozorčí rada: Ing. Romana Šolcová, Ing. Jarmila Hanáková, Marie Myslivcová

PRO - SPORT ČK o.p.s.
Správní rada: Ing. Jan Vondrouš, Radek Votava, Lukáš Novosad, Bc. Jindřiška Smolíková, Mgr. Jaroslava Löblová, Mgr. Jan Vobr
Dozorčí rada: Mgr. Jan Vopat, Mgr. Dalibor Carda, Mgr. Zdeňka Kráková

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.
Správní rada: Ing. Hana Pešková, Ing. Jitka Zikmundová, Blanka Rožánková, Mgr. Martina
Liebmannová, Jan Ungerman, Mgr. Radim Rouče
Dozorčí rada: Markéta Oklešťková, Lucie Goldfingerová, Ing. Radka Ondriášová

Revitalizace Prelatury
RM schválila zahájení prací na revitalizaci objektu prelatury a uzavření smlouvy na zhotovení studie tento záměr s Ing. arch Jaromírem Kročákem.

Nový řád veřejného pohřebiště
RM schválila nový řád veřejného pohřebiště, ve kterém se promítla změna správce pohřebiště a některé body řádu musely být upřesněny či upraveny, neboť od září 2017 platí novela zákona o pohřebnictví (z.č. 256/2001).

Analýza vyspělosti města Český Krumlov v oblasti Smart City
RM schválila uzavření smlouvy na vypracování analýzy vyspělosti města v oblasti Smart City se společností IDC CEMA s.r.o. Cena analýzy činí 45 000 Kč bez DPH, analýza by měla být hotova do konce dubna 2018.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: