aktualizováno 7. 1. 2010

„Poslechněte ‚hlas lidu‘, ne úředníky!" vzkazují politici ministrovi

 Společné prohlášení politiků za zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově

6. ledna 2010

Společné prohlášení k debatě o dalším osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově podepsali dnes v Českých Budějovicích hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD), primátor Českých Budějovic Juraj Thoma (ODS) a starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička (ODS).

Prohlášení politiků je reakcí na dokument ministerstva kultury, který vyhodnocuje možné varianty řešení budoucnosti otáčivého hlediště v zámeckém parku Státního hradu a zámku Český Krumlov. První varianta spočívá v ponechání současného stavu, druhá ve vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu. Třetí varianta počítá s řešením otáčivého hlediště jako součásti širšího projektu, jehož cílem je vytvořit v Českém Krumlově v zámecké zahradě a jejím nejbližším okolí Národní centrum exteriérového divadla.

„Vážíme si aktivity současného ministra kultury Václava Riedlbaucha, neboť otázce dalšího osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově věnuje pozornost, kterou si tento výjimečný světový fenomén bezpochybně zaslouží. Nemůžeme však v žádném případě souhlasit s jakoukoliv variantou, která by otáčivé hlediště umístila mimo areál zámeckého parku," uvedl za signatáře prohlášení jihočeský hejtman Jiří Zimola.

„Coby nejméně nákladnou a myšlenku duchovních otců otáčivého hlediště nejvíce respektující variantu podporujeme zachování umístění otáčivého hlediště na současném místě," doplnil Zimola.

„Tímto prohlášením rozhodně nechceme narušit probíhající proces hledání nejoptimálnější varianty řešení budoucnosti otáčivého hlediště," ubezpečil českobudějovický primátor Juraj Thoma. „Zveřejněním našeho společného stanoviska bychom tento proces naopak rádi urychlili. Domníváme se totiž, a téměř 130 000 podpisů na petici za zachování otáčivého hlediště nám v tom dává za pravdu, že pouze varianta ponechávající otáčivé hlediště na jeho současném místě a posuzující možnosti jeho jiného, k historické zahradě přátelštějšího konstrukčního řešení je variantou, které by měla být pozornost úředníků ministerstva kultury věnována," dodal Thoma.

„Jakékoliv úvahy nad případným přemístěním otáčivého hlediště v rámci zámeckého parku je třeba zásadně odmítnout," zdůraznil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. „Už jen proto, že nikdo přece nemůže dopředu garantovat úspěšný výsledek všech správních řízení, která jsou pro kolaudaci přemístěné konstrukce potřebná. Z hlediska památkové péče by navíc zbourání současného a budování nového otáčivého hlediště představovalo zásadní zásah, který by mohl mít za následek dramatické škody zámeckého parku," upozornil Jedlička.

Součástí prohlášení je rovněž žádost adresovaná ministru kultury České republiky Václavu Riedlbauchovi, aby přehodnotil současnou praxi vydávání nájemní smlouvy na provozování otáčivého hlediště. Tu uzavírá Národní památkový ústav s městem České Budějovice coby vlastníkem otáčivého hlediště vždy jen na jeden rok. „Tento postup se opakovaně stává mocným nástrojem nátlaku na města České Budějovice a Český Krumlov a konec konců i na Jihočeské divadlo. Jestliže UNESCO souhlasí s provozem stávajícího hlediště do roku 2015, nic přece nebrání uzavření víceleté nájemní smlouvy," uvedl Juraj Thoma.

Další jednání k budoucnosti otáčivého hlediště by se podle dřívějších zpráv ministerstva kultury mělo uskutečnit během prvního čtvrtletí tohoto roku.

Fotogalerie

Společné prohlášení politiků za zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově Společné prohlášení politiků za zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Text společného prohlášení

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE JIŘÍHO ZIMOLY, PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE JURAJE THOMY A STAROSTY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV LUBOŠE JEDLIČKY K DEBATĚ O DALŠÍM OSUDU OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

• Trváme na stávajícím umístění otáčivého hlediště v zámeckém parku Státního hradu a zámku Český Krumlov.

• Před myšlenkou novostavby jednoznačně upřednostňujeme rekonstrukci současného otáčivého hlediště v podobě, která bude více přátelská k historické zámecké zahradě.

• Za současné ekonomické situace odmítáme půlmiliardovou investici do pošetilého projektu přemístění otáčivého hlediště o několik desítek metrů a vyjadřujeme své přesvědčení, že v oblasti kultury zcela jistě existuje celá řada jiných, podobnou investici nezbytně vyžadujících projektů.

• Vyzýváme stálého představitele ČR při UNESCO Petra Janysku, aby ve věci zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově jednal iniciativně a v souladu s názorem občanů České republiky, kteří mají jednoznačný zájem na zachování otáčivého hlediště na stávajícím místě.

•  Žádáme ministra kultury České republiky Václava Riedlbaucha, aby přehodnotil současnou praxi vydávání nájemní smlouvy na provozování otáčivého hlediště vždy jen na jeden rok, neboť se toto opakovaně stává zneužívaným nástrojem nátlaku na města České Budějovice a Český Krumlov a na Jihočeské divadlo; jestliže UNESCO souhlasí s provozem stávajícího hlediště do roku 2015, nic nebrání uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy právě na období do roku 2015.

V Českých Budějovicích dne 6. ledna 2010.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Juraj Thoma, primátor Statutárního města České Budějovice
Luboš Jedlička, starosta města Český Krumlov

Odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: