aktualizováno 16. 9. 2011

Sanace skalního masivu Pod Kamenem a osud křižovatky u Porákova mostu

aktualizováno 16. 09. 2011

Sanace skály pod kamenem 13.9.2011

Sanace skalního masivu podél komunikace I/39  se po téměř po 5 letech úspěšně blíží ke konci. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skále Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší.

Poslední otázkou zůstává řešení dočasného kruhového objezdu na komunikaci  I/39  u Porákova mostu.  Do konce roku 2012 má město Český Krumlov povolení zachovat provizorní kruhový objezd. Představitelé města zahájili jednání s vlastníkem a správcem komunikace ohledně optimálního řešení typu křižovatky, který by co nejvíce přispěl k plynulosti provozu v Českém Krumlově.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov