aktualizováno 27. 6. 2022

Úřední deska Městského úřadu Český Krumlov

Kategorie Název Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokumenty
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole03.10.202320.10.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole03.10.202321.10.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole03.10.202321.10.2023 eon_oznameni.pdf
Stavební úřadSdělení - universální: Žádost o vydání rozhodnutí : FTTH Č.K. - I. etapa ČEZNET (podle zákona o urMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202319.10.2023 2023-62280.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU+stan.PÚP sil.č. III/16312 v úseku náměstí Frymburk -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.10.202318.10.2023 A_71754_DIO_-_Sprint_o_cenu_mestyse_Frym
burk_2023.pdf

2023-71754.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 001040020150, Chvalšiny, U hřbitova, obnova -NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.10.202318.10.2023 Seterm_-_Chvalsiny_U_hrbitova.pdf
2023-79193.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.10.202320.10.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP MK Český Krumlov, sídl. Mír - ulice Lipová, UrbiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.10.202318.10.2023 A_76538_DIO.pdf
2023-76538.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 8 ze dne 21. 9. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.10.202327.10.2023 ZM_c._8_ze_dne_21.9.2023_-_usneseni.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - říjen 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.10.202301.11.2023 Info_říjen_2023_001.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o uložení písemnosti - Nikolas LucianoMěsto Dobřany, IČ:00256552 Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, Czech Republic29.09.202316.10.2023 meckes15fd5fc.PDF
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole29.09.202317.10.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole29.09.202318.10.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP+VÝJIMKA z PÚP - umístění jeřábu na Plešiveckém náměsMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202315.10.2023 A_75202_DIO_-_Dymak_-_CK_Plesivec_2_.pdf
2023-75202.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení uzavírky, zvl. užívání a přechodné úpravyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202316.10.2023 dio_svs.pdf
dio_svs.pdf
2023-77873.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU a stan. PÚP silnic III.tř okolo Přední Výtoně - ZavodMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202316.10.2023 AAA_DIO_celkova_trasa_Frydava_-_Lipno_hr
az_-_Svaty_Tomas_1_.pdf

2023-75432.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 30.09.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.09.202303.11.2023 Rozpoctova_opatreni_k_30.09.2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava kanalizace - Český Krumlov, ulice Rožmberská u objektu čMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.09.202313.10.2023 Signistav_-CK_Rozmberska.pdf
2023-78025.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole27.09.202317.10.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU+stan. PÚP na MK - chodník v ul. Polská - ČEVAK - OsazMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.09.202312.10.2023 75433_DIO_CK_-_Cevak_sig.pdf
2023-75433.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU+stan.PÚP - ul. Přídolská - ČEVAK - osazení indukčníhoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.09.202312.10.2023 75434_DIO_Pridolska_sig.pdf
2023-75434.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíusnesení - ustanovení opatrovníka: DČOV na p.č. 547/279 v k.ú. FrymburkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.09.202312.10.2023 2023-21306.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Větřní - Za Kostelem - veřejné osvětlení"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.09.202312.10.2023 2023-67567.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o vyhlášení popisu věciKrajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ:75151511 DS: eb8ai73, Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6, Czech Republic26.09.202301.04.2024 Vyhlášení_popisu_věci-ze_dne_26_9_20
23.pdf

FOTO - příloha k vyhlášení popisu v
ěci.pdf

Dokumenty jiných organizacístanovení přechodné úpravy - opravy v celém JčkJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic26.09.202312.10.2023 2023 NOVÉ Signistav I třídy Jčk.pdf
DIO Signistav mimo obec.pdf
DIO Signistav v obci.pdf
Dokumenty jiných organizacíZávěr zjišťovacího řízení - Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku DomoradiceMinisterstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice25.09.202311.10.2023 ZZŘ - Rozšíření Domoradice.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška - návrh OOP (část adresátů)Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:62933591 DS: dkkdkdj, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov25.09.202311.10.2023 22092023_návrh OOP_fin.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: Ochranné pásmo vodních zdrojů Vrty HJ 1, HJ 2,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.09.202311.10.2023 2023-32959.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desceJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic22.09.202304.11.2023 Vyhl. VŘ - všeobecné praktické léka
řství, ambulantní péče.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. III/1596 a MK Zlatá Koruna - Rekonstrukce eleMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202307.10.2023 Cetin_-_Zlata_Koruna_2.pdf
2023-77015.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka železničního přejezdu P1645Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202307.10.2023 DIO_P1645.docx
2023-77098.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce silnice II/143 Lhotka - ChlumMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202307.10.2023 Signistav_DIO_Chlum_-_Lhotka.pdf
2023-72900.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - společné povolení - vodovod, splašková a dešťová kanalizace: Kájov - Nový Křenov I. a IMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.09.202306.10.2023 situace_Kajov_I._etapa.pdf
situace_Kajov_II._etapa.pdf
2022-60826.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Srnín, K/1286/2 - NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.09.202306.10.2023 Seterm_Pekarna_Srnin.pdf
2023-76603.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíUzavírka železničních přejezdů P1643, P1646, P1647Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.09.202306.10.2023 P1643_P1646_P1647.docx
2023-77101.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Kájovská pouť 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.09.202306.10.2023 Kajovska_pout_-_DIO.pdf
2023-75449.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález mobilu zn. iPhone - Široká ul.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.09.202305.10.2023 ZN_47_2023.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: "FTTH Český Krumlov - II. etapa-Vyšehrad TELIN"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.09.202305.10.2023 2023-60716.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod: Kladenské Rovné - odkanalizováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 situace_-_Kladenske_Rovne_-_kanalizace.p
df

2022-75895.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava vodovodu a kanalizace místní komunikace Železniční, ČeskýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 C._K._Zeleznicni_-_uzavirka.pdf
2023-74361.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Dobíjecí stanice parkoviště Kaufland, změna místní úpravy provozuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202319.10.2023 Kaufland_detail.docx
14.9._situace_s_opravenym_dopravnim_znac
enim_pro_ODSH.pdf

2023-55319.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci -jízdní kolo - U TrojiceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 ZN_45_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOzmámení o nálezu věci - klíč se zelenou visačkou a kapesním nožíkem - rest. Na LoužiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 ZN_46_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - sportovní hodinkyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 ZN_44_2023.docx
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o náůezu věci - značně poničený mobilní telefonMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 ZN_43_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: FTTH Větřní ČEZNET - optický kabelMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.09.202304.10.2023 Vetrni_FITTH_CEZNET.pdf
2023-74356.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OSVZ- sociální pracovník - kurátor 09/10Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.09.202316.10.2023 2023-09_VR_-_SOCIALNI_PRACOVNIK_-_KURATO
R.pdf

Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - černý mobilní telefon - Horní ul.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.09.202302.10.2023 ZN_42_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - klíče od vozidla Škoda - ve Větřní pod mostemMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.09.202302.10.2023 ZN_41_2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Pro-Sport, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202316.09.2026 Pro-Sport_o.p.s._-_pokryti_ztraty_2022.p
df

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o PÚP, ZÚK a uzavírku - BohdaloviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202302.10.2023 DIO_Bohdalovice_sig.pdf
2023-74053.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. III/1637 Hodňov - Polná na ŠumavěMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202330.09.2023 DIO_-_Swietelsky_-_Hodnov_-_SFDI_2023_CK
_sig_1_.pdf

2023-72918.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 08 - 21.09.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.09.202329.09.2023 ZM8_2023__ze_dne_21.09.2023_program.pdf
Dokumenty jiných organizací142 DC 00058/23-006Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706,Jaroslav Kocinec DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek13.09.202302.12.2023 DC - Dražební vyhláška el. - NEMOVIT
É VĚCI - NOZ_11.09.2023_918[signed].pd
f

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. II/161 v rozsahu Náměstí, Vyšší Brod - RekonstMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.09.202329.09.2023 DIO_V._Brod_-_etapa_7_BUS._cr_sig.pdf
2023-72925.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání silnice č. III/15915, budování sjezdu na p.č. 1Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.09.202329.09.2023 DIO_-_Sjezd_na_pozemek_parc.c._1300_9_k.
u._Cerna_v_Posumavi_sil._III._tr._c._159
15.pdf

2023-73507.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 08 - 21.09.2023 - IIMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.09.202329.09.2023 ZM8_2023__ze_dne_21.09.2023_program.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace CPDM, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.09.202314.09.2026 Smlouva_o_poskytnuti_dotace.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Žádost o vydání společného povolení : Pernek p.č. 283Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.09.202328.09.2023 2023-28857.pdf
Dokumenty jiných organizací28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje mrazkova@kraj-jihocesky.cz11.09.202322.09.2023 meckes15fc6d4.PDF
Stavební úřadPřevzetí písemnosti veřejnou vyhláškou: "změna dokončené stavby, stavební úpravy - zateplení střešníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.09.202327.09.2023 2023-37663.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka a ZU - Oprava silnice III/1571 SpolíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.09.202327.09.2023 DIO_obnova_obrusu_Spoli-Slupenec.pdf
2023-72100.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 7 ze dne 31. 8. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.09.202329.09.2023 ZM_c._7_ze_dne_31.8.2023_-_usneseni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Těžba a nakládka dříví - sil. III/1622, NahořanyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.09.202325.09.2023 DIO_-_Tezba_drivi_sil._III._tr._c._1622_
Nahorany.pdf

2023-70337.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kájov ZTV U Štěpky - VN,TS,NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.09.202325.09.2023 situace_1_A3.pdf
situace_2_A4.pdf
situace_3_A3.pdf
2023-62278.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: Ochranné pásmo vodního zdroje VH-1 KrásetínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.09.202325.09.2023 2022-18478.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu - SDZ č. A 12a + E 4 - Kájov, KladnMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.09.202322.09.2023 doplneni_SDZ_c._A_12a_E_4_-_mistni_cast_
Kladne.pdf

2023-70512.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Řešení ohrožení komunikace nestabilním svahem - sil. II/160Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.09.202322.09.2023 DIO_-_Reseni_ohrozeni_komunikace_nestabi
lnim_svahem_-_sil._II._tr._c._160_krizov
atka_Vsemery.pdf

DIO_-_Reseni_ohrozeni_komunikace_nestabi
lnim_svahem_-_sil._II._tr._c._160_krizov
atka_Vsemery_-_Detail.pdf

DIO_-_Reseni_ohrozeni_komunikace_nestabi
lnim_svahem_-_sil._II._tr._c._160_krizov
atka_Vsemery_pod_Zabranskym_vrchem_-_Cel
kova_mapa.pdf

DIO_-_Reseni_ohrozeni_komunikace_nestabi
lnim_svahem_-_sil._II._tr._c._160_pod_Za
branskym_vrchem.pdf

DIO_-_Reseni_ohrozeni_komunikace_nestabi
lnim_svahem_-_sil._II._tr._c._160_pod_Za
branskym_vrchem_-_Detail.pdf

2023-70730.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: P1610 Otava-chaty, P1611-U CimlaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202321.09.2023 P1610_P1611.pdf
2023-70664.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz. a ZU MK a silnice č. II/166 - sport. akce závod Okolo JiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202321.09.2023 AA2_56933_PCR_DI_CK_-_DIO_III._etapa_opr
ava.pdf

AA3_3._etapa_-_ITINERAR.pdf
AA4_56933_obecny_nacrtek_plovouci_uzaver
y.pdf

2023-56933.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 31.08.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202306.10.2023 Rozpoctova_opatreni_k_31.08.2023.pdf
Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov 2024 - 2026Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202330.09.2025 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_-_2026.
pdf

Prilohy_strednedobeho_vyhledu_2024-2026.
pdf

Podklady_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_
2024-2026.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Horní BránaEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole04.09.202325.09.2023 eon_oznameni.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SPODMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202321.09.2023 20230901_VR_socialni_pracovnik.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření obecné povahy č.1/2023 - prodloužení platnostiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202301.12.2023 70079-23_opatr_obec_povahy_1-2023_prodlo
uzeni.pdf

mapa_OP.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Horní BránaEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole01.09.202329.09.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustku MK obce Chlumec v k.ú. ChlumecMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202318.09.2023 Chlumec_Janev_1.pdf
2023-70073.pdf
Stavební úřadSdělení - universální: FIS FTTH CZ 3219 31036 20058 Větřní ( 1372/35 v k.ú. Větřní )Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202318.09.2023 2023-32975.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - září 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.09.202301.10.2023 Info_zari_2023_001.pdf
Dokumenty jiných organizací220 EX 2125/15-391 Dražební vyhláškaSuchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany31.08.202311.10.2023 EX_2125_15-391.pdf
Dokumenty jiných organizacíDražební vyhláška č. 311023 01Ing. Jan Krouza, IČ:45820791 Školní 384, 270 33 Jesenice30.08.202301.11.2023 meckes15fbdcb.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení - ZátoňMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.08.202315.09.2023 Signistav_-_Zaton_most.pdf
2023-69327.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla Renault Scebic - Sídl. Plešivec, ČesMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.08.202302.10.2023 2023-56587.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka P1616 U silážní jámyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.08.202314.09.2023 DIO_P1616_U_silazni_jamy_sig.pdf
2023-63708.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o PÚP, ZÚK a uzavírku - BohdaloviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.08.202314.09.2023 DIO_Bohdalovice_sig_1_.pdf
2023-68098.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Žádost o vydání rozhodnutí : FTTH Č.K. - I. etapa ČEZNETMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.08.202314.09.2023 2023-62280.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhlášky - EAS/CB/237/2023 a EAS/CB/238/2023 - k.ú. Záluží n. Vlt.Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 628.08.202321.09.2023 aukcni_vyhlaska_EAS_CB_238_2023.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_237_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvívýzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Účelová komunikace p.č. 298/3, 283/3, 287, 28Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.08.202313.09.2023 2023-23319.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyhlášení VŘ - OFTALMOLOGIE, pro území okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic28.08.202310.10.2023 Vyhl._VR_-_oftalmologie_okres_Cesky_Krum
lov.pdf

Dokumenty jiných organizacíVyhlášení VŘ - ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro území okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic28.08.202310.10.2023 Vyhl._VR_-_zubni_lekarstvi_okres_Cesky_K
rumlov.pdf

Dokumenty jiných organizací108 EX 05295/16-228 Usnesení - dražba nemovitostíZítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194,Zdeněk Zítka DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí25.08.202319.09.2023 Usneseni_-_drazba_nemovitosti_18.08.2023
_946_signed_.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídka k bezúplatnému převodu zvířete - pes "Smokie"Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 624.08.202331.12.2024 Nabidka_k_BU_prevodu_akt.2023.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 07 - 31. 08. 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202311.09.2023 ZM_c._7_dne_31.08.2023_-_program_zasedan
i.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka P1621 Tankový II.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202311.09.2023 DIO_P1621_Tankovy_II.pdf
2023-63705.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka P1617 ŠebanovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202311.09.2023 DIO_P1617_Sebanov_3_.pdf
2023-63707.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka P1624 PolečniceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202311.09.2023 DIO_P1624_Polecnice.pdf
2023-63706.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Sportovní akce Běhej lesy Boletice 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202308.09.2023 DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Celkova
_mapa.pdf

DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Detail_
1.pdf

DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Detail_
2.pdf

DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Detail_
3.pdf

DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Detail_
4.pdf

DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2023_-_Trasa.p
df

2023-62038.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu - Pasport a projekt SDZ a DZ měMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202308.09.2023 A_45683_Textova_cast_SDZ_a_DZ-upravene.p
df

A_45683_Graficka_cast_SDZ_a_DZ-upravene.
pdf

A_45683_Tabulkova_cast_SDZ_a_DZ-upravene
.pdf

2023-45683.pdf
Stavební úřadrozhodnutí o umístění stavby: FTTH Větřní ČEZNETMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202308.09.2023 2023-27595.pdf
Dokumenty jiných organizacíUPOZORNĚNÍ - oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Jaroslava VaníčkováJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic23.08.202323.02.2024 Sdeleni_pro_pacienty_-_MUDr._Vanickova_2
1._8._2023_001.pdf

Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202307.09.2023 VPS_Dolni_Trebonin_podepsana.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202307.09.2023 VPS_Nova_Ves_podepsana.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202307.09.2023 VPS_Mojne_podepsana.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-prodej pozemku zatepleníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202307.09.2023 UD_zatepleni_Ples.376.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíRozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku DomoradiceMinisterstvo životního prostředí, IČ:00164801 Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 (část), Czech Republic22.08.202307.09.2023 meckes15fa897.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvívýzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202307.09.2023 2023-12792.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvínávrh stanovení místní úpravy provozu: Zrušení zákazu zastavení u objektu č.p. 106 v ulici Latrán vMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202322.09.2023 2023-57336.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Testování soutěžního vozu dne 28.08.2023 naMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.08.202302.09.2023 A_60982_situace_2.pdf
2023-60982.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK a ÚK - Pokládka kabelu NN , ZTV BlatenskMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.08.202304.09.2023 A_62628.pdf
2023-62628.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíPÚP, ul. Potoční, KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.08.202304.09.2023 Potocni_1.jpg
Potocni_2.jpg
Potocni_3.jpg
2023-64554.pdf
Odbor financíNávrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.08.202301.09.2023 Pr._c._1_-_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2
024_-_2026.pdf

Pr._c._2_-_Prilohy_strednedobeho_vyhledu
.pdf

Pr._c._3_-_Podklady_strednedobeho_vyhled
u_rozpoctu_2024-2026.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídka - bezúplatný převod 5 psů plemene pumiÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 616.08.202316.08.2024 nabidka.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OŽPZ - referent správy zeleněMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.08.202309.09.2023 2023-08_VR_-_REFERENT_SPRAVY_ZELENE.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OŽPZ - Správce stanice pro psyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.08.202311.09.2023 2023-08_VR_-_Spravce_stanice_pro_psy.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce silnice III/15714 Dolní Pláně - Věžovatá PláněMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.08.202331.08.2023 Signistav_DIO_Vezovata_Plane_-_Dolni_Pla
ne.pdf

2023-62022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výstavba autobusové zastávky na ulici 5. května, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.08.202331.08.2023 mexum.pdf
2023-60308.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozuMěsto Kaplice, IČ:00245941 DS: b3ib5e9, Náměstí 70, 382 41 Kaplice - Kaplice, Czech Republic15.08.202331.08.2023 2023-26177.pdf
DIO_Stritez.pdf
Dokumenty jiných organizacíDokumenty 174 EX 103/22-133-dražební vyhláškaŠnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:63641461,Dušan Šnaider DS: m74c9a7, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 - Dejvice15.08.202314.09.2023 CUP1439-EX_10322-133_DTR20230811_8356770
718511349371.pdf

Odbor správníveřejná vyhláška - úřední deska: MUCK/1944/2023/TFMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.08.202330.08.2023 2023-1944.pdf
Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče pro území okres Č.K.Jihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic11.08.202322.09.2023 Vyhl._VR_-_rehabilitacni_a_fyzikalni_med
icina_amb.pece_okres_Cesky_Krumlov.pdf

Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v Urbinské 180 (jednotka č. 180/3)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202328.08.2023 UD_Urb180_3_61193_2023.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - jiné nakládání s PZV a PCHV (odvádění), stavby ... (NSV-STP 10: ČOV a kanlizace RojšínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202327.08.2023 2022-71468.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uz. ÚK, ZU sil.II/163, stanovení PÚP - Cyklostezka Vyšší BMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202327.08.2023 A_59467_DIO.pdf
2023-59467.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: závod minikár Krumlovská serpentina 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202327.08.2023 minikary.pdf
2023-61006.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP - Elektropřípojka NN pro KN 739/91 v k.ú. ČK; MK v ulMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202326.08.2023 A_59098_DIO.pdf
2023-59098.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Pouť Vyšší Brod 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202326.08.2023 A_59741_DIO_1_Vyssi_Brod_sig.pdf
A_59741_DIO_2_Vyssi_Brod_sig_1_.pdf
2023-59741.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP - Vodovodní přípojka objektu Pod Sv. Duchem 138Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202326.08.2023 A_51286_DIO_Gabco.pdf
2023-51285.pdf
Dokumenty jiných organizacíRozeslání přepracované dokumentace - RP KovářovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic09.08.202325.08.2023 Rozeslani_preprac._dok_-_Rekreacni_park_
Kovarov_JHC912.pdf

Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - svazek 3 klíčeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202325.08.2023 ZN_40_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - mobilní telefon HTCMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202325.08.2023 ZN_39_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP pro posuvnou uzávěru - Cyklistický závod a vyjížďka "Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202325.08.2023 A_57592_DIO_cyklozavod_Lipno_n._Vlt._-_S
vaty_Tomas_2023_sig.pdf

A_57592_CEZ_KOLEM_LIPNA_60_i_20km_mapka.
jpg

A_57592_Traumatologicky_plan.pdf
2023-57592.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - společné povolení (U+S): Výhybny na MK p.č. 240 a 298/3 k.ú. PernekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202325.08.2023 2023-23317.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - ředitel/ředitelka společnosti Kláštery Český Krumlov, p.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202308.09.2023 VR-Klastery-reditel-FINAL_08-08-2023_pod
epsane.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Částečná uzavírka sil. II/161 v intrvilánu obce Studánky -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202324.08.2023 DIO_-_II_161_Studanky.pdf
2023-59192.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvívýzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202324.08.2023 111.PDF
112.pdf
113.pdf
2023-12792.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvívýzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202324.08.2023 2023-12792.pdf
114.pdf
Dokumenty jiných organizacíUsnesení : Aktualizace Plánu odpadového hospodářství pro období 2016 - 2025Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice08.08.202324.08.2023 meckes15fac97.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan PÚP sil. III/16317 v Přední Výtoni - přeložka VNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202324.08.2023 A_59193_DIO_-_Predni_Vyton.pdf
2023-59193.pdf
Dokumenty jiných organizací203 Ex 29485/21 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov - Přerov I-Město08.08.202328.09.2023 Drazebni_vyhlaska_NV_-_OPAKOVANA_elektro
nicka_drazba_2._kolo_-2023-08-07-21-37-1
6.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 5+2 v domě č.p. 76 LatránMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.08.202331.08.2023 Nabidkovy_list_na_byt_Latran_cp_76_byt_4
.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Obnova NN - obec MříčMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.08.202323.08.2023 Seterm_-_Mric.pdf
2023-59509.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 290/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 107.08.202325.08.2023 1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Chmelná, K2134/5 - připojení NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.08.202320.08.2023 Febast-_Chmelna.pdf
2023-59076.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oslava 150. výročí založení SDH ChvalšinyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.08.202320.08.2023 Chvalsiny_150_SDH.pdf
2023-59453.pdf
Dokumenty jiných organizacíDopis-opatření obecné povahy-mník a jesen-zveřejnění na ÚŘJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic04.08.202321.08.2023 Dopis-_opatreni_obecne_povahy-mnik_jesen
-s.z._50527-2023.pdf

Opatreni_obecne_povahy-mnik_jesen-s.z._5
0527-2023_001.pdf

Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - společné povolení: Č. Krumlov, Krásné Údolí - obnova kanalizace a vodovoduMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.08.202319.08.2023 CK_Krasne_udoli.pdf
2021-28714.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 31.07.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.08.202306.09.2023 Rozpoctova_opatreni_k_31.07.2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: P1608 Hřiště KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.08.202318.08.2023 P1608.pdf
2023-50213.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - srpen 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.08.202301.09.2023 Info_srpen_2023_002.pdf
Dokumenty jiných organizacíZávěr ZŘ APOH JČK 2016 - 2025Jihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic31.07.202316.08.2023 Zaver_ZR_koncepce_APOH.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. III/1608 Zátoň - SlubiceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.07.202316.08.2023 DIO_Swietelsky_-_Zaton_-_Slubice_sig.pdf
2023-56593.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: P1610 Otava-chaty, P1611-U CimlaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.07.202316.08.2023 DIO_P1610_Otava_-_chaty_a_P1611_-_U_Ciml
a.pdf

2023-50212.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu NN - podélný výkop v pomocném silničním pozemkuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 Seterm-_Chlum.pdf
2023-56673.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - mobil zn. Redmi - nádraží ČSADMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_37_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - klíč od vozidla Škoda - parkoviště DDMMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_38_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - 4 ks klíčů s karabinou a vernostní kartou TescoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_32_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - naušniceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_35_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o náletz věci - svazek 5ti klíčů se dvěma čipyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_34_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález dioptrických brýlí - zámekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_33_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - vějířMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202314.08.2023 ZN_36_2023.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: FIS FTTH CZ 3219 31036 20058 Větřní 1372/35,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202312.08.2023 2023-32975.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Polní cesty v k. ú. Malčice, Mirkovice a Zahrádka u MirkovicMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202312.08.2023 2023-24940.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvínávrh stanovení místní úpravy provozu: jednosměrka Pod Vyhlídkou, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202328.08.2023 priloha.pdf
2023-46231.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.07.202311.08.2023 zverejneni_29_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.07.202311.08.2023 zverejneni_28_.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole26.07.202316.08.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o PÚP, ZÚK a uzavírku - BohdaloviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.07.202310.08.2023 DIO_Bohdalovice_sig.pdf
2023-54668.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kájov - Nový Křenov I. a II. ETAPAMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.07.202310.08.2023 2022-60826.pdf
Stavební úřadSdělení - universální: FTTH Větřní ČEZNETMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202306.08.2023 2023-27595.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - malá černá peněženka vel 12 x 9 cmMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202307.08.2023 ZN_31_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - mobilní telefon Realme, SD a SIM karty a fin. obnosMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202307.08.2023 ZN_30_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález horského kola zn. CrackerMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202307.08.2023 ZN_29_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález šesti klíčů - Plešivecká ul.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202307.08.2023 ZN_28_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález bankovekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202307.08.2023 ZN_27_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Žádost uzavírka III/15913 Hořice na ŠumavěMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.07.202305.08.2023 DIO_Horice_na_Sumave.jpg
2023-49500.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka + zvl. užívání PK - Komunikace III/1637, cyklistický záMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.07.202305.08.2023 DIO_Horni_Plana.pdf
2023-51346.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.07.202304.08.2023 zverejneni_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce povrchu místní komunikace v ulici třída Míru v ČeskMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.07.202304.08.2023 scan_DIO_1_.pdf
2023-51447.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 1 + 1 Latrán čp. 16Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.07.202329.09.2023 2023_07_L16_04_Nabidkovy_list.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíNÁVRH stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu - Pasport a projekt SDZ a DZMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.07.202302.08.2023 A_Technicka_zprava_SDZ_a_DZ-upravene_2_.
pdf

A_Graficka_cast_SDZ_a_DZ-upravene_2_.pdf
A_Tabulkova_cast_SDZ_a_DZ-upravene_1_.pd
f

2023-45683.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvísdělení VV - nenabytí právní moci: Společné povolení - Vltavská cyklostezka, úsek Lipno nad VltavouMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.07.202302.08.2023 2023-22984.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 001040016518, Borová, samoty - VN, TS, NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202331.07.2023 Seterm_Borova_u_Chvalsin.pdf
2023-50179.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil. III/16310 - elektropřípojka NN pro KN 1059/Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202331.07.2023 A_Muckov_Scan_20230713122111.pdf
2023-50176.pdf
Odbor správníVyhláška - oznámení o zrušení právní moci: MUCK/2207/2023/MTMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202331.07.2023 2023-2207.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - ambulantní péče - ORP Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic13.07.202324.08.2023 Vyhl._VR_-_prakticke_lekarstvi_pro_deti_
a_dorost_ORP_Cesky_Krumlov.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Část.Uz + PÚP - Usměrnění dopravy pro kult. festival České HMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.07.202328.07.2023 DIO_-_Hrady_2023_sig.pdf
2023-47297.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP MK - Kabelová smyčka NN s protlakem pod místní komuniMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.07.202328.07.2023 DIO_-_VS_elektro_komplet_-_Nove_Spoli_si
g.pdf

2023-46026.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.07.202318.08.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP sil.č. II/163 - Rekce sítě NN, ČOV LoučovicMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.07.202327.07.2023 Scan_20230711125052.pdf
2023-46174.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhláška EAS/CB/210/2023 - k.ú. Rájov-ČerniceÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 610.07.202302.08.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-BakováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.07.202326.07.2023 UD_Bakovi.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 6 ze dne 22. 6. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202301.09.2023 ZM_c._6_ze_dne_22.6.2023_-_usneseni.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 30.06.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202304.08.2023 Rozpoctova_opatreni_k_30.06.2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic04.07.202318.08.2023 Zadost_o_uverejneni_vyhlaseni_VR_na_ured
ni_desce.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvl. užívání PK a záboru veř. prostranství - ŠMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202320.07.2023 zadost_nakres_Spicak_199_120.pdf
2023-49094.pdf
Dokumenty jiných organizacíDokumenty 067 EX 14764/22-43-DV movité věciPodkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821,Juraj Podkonický DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 - Dejvice03.07.202316.08.2023 CUP1524-EX_1476422-43_DTR20230629_323603
0402884422315.pdf

Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - červenec 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.07.202301.08.2023 Info_cervenec_2023_001.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o vyvěšení-zveřejnění-návrh opatření obecné povahy-výjimka-mník, jesenJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic30.06.202317.07.2023 Vyveseni-dopis-navrh_OOP-mnik_jesen-s.z.
_50527-2023.pdf

Navrh_opatreni_obecne_povahy-mnik_jesen-
s.z._50527-2023.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Účelová komunikace p.č. 298/3, 283/3, 287, 285/9, 286Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.06.202316.07.2023 2023-23319.pdf
Dokumenty jiných organizací193EXD 108/22-4 Dražební vyhláškaKoutníková Eva, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:02975122,Eva Koutníková DS: c8hhnjq, Jezuitské náměstí 156/2, 669 02 Znojmo - Znojmo29.06.202329.07.2023 4.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY - Letňák V Kině z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.06.202317.07.2026 KULT3_-_3_-_23_SMLOUVA_-_Spolek_Letnak_v
_kine_Letnak_v_kine_8._rocnik.pdf

Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - černá koženková taškaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.06.202317.07.2023 ZN_23_2023.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OSVZ- sociální pracovník - kurátorMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.06.202301.08.2023 2023_06_VR_-_SOCIALNI_PRACOVNIK_-_KURATO
R.pdf

Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-DudákováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 UD_Dudakova.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v Urbinské 181 (jednotka č. 181/5)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 UD_Urb181_5_47977_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Stan.PÚP sil. II/163 a MK - pokládka kabeluMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 DIO_Herbertov_Seterm.pdf
2023-46749.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - společné povolení (U+S): Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 2023-36864.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámní o nálezu věci - nález batohu s nápisem FernetMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 ZN_26_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález pouzdra s klíčiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 ZN_25_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález mobiluMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 ZN_24_2023.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvívyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 2022-83378.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. II/163 Vyšší Brod - Rekonstrukce sil. č. 161 aMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 Brod-Celkova_situace_-_objizdne_trasy_ta
pa_6_BUS.pdf

Brod-detail_uzavirky_6_etapa.pdf
2023-47552.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Výhybny na MK p.č. 240 a 298/3 k.ú. PernekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.06.202314.07.2023 2023-23317.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice, SO-01 komunikaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 2023-12792.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - zákaz parkování před objektem Agrowald - ČeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 2023-36558.pdf
Agrowald_MUP.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce místní komunikace PřísečnáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 Signistav_-_Prisecna.pdf
2023-47292.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález šedé textilní menší taškyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 ZN_22_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - nález navigaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 ZN_21_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věěci - nález sluchátekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202313.07.2023 ZN_20_2023.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku p.p.č. 1299/1, Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.06.202312.07.2023 SVJ_TGM_urd1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. II/143 - Rekonstrukce vodovodu ve Křemži,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.06.202312.07.2023 DIO_-_Rekonstrukce_vodovodu_Chlum_u_Krem
ze.pdf

2023-46978.pdf
Dokumenty jiných organizacíZveřejnění ozn koncepce APOH JčK 2016 - 2025Jihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic26.06.202312.07.2023 Zverejneni_ozn_koncepce_APOH.pdf
Oznameni_koncepce_SEA_POH_JcK.pdf
NP_Sumava_2023_04198Br.pdf
KU_JcK_2023-57388-Natura_2000_Aktualizac
e_kPlanu_odpadoveho_hospodarstvi_Jihoces
keho_kraje_pro_obdobi_2016-2025_s_vyhled
em_do_roku_2035.pdf

AOPK_CHKO_Trebonsko_a_Blansky_les_02224_
ZH_45i_koncepceodpadyJCK.pdf

Odbor financíZávěreční účet a účetní závěrka města Český Krumlov za rok 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.06.202328.06.2024 RM_c._1_-_Zaverecny_ucet_mesta_za_rok_20
22.pdf

RM_c._2_-_Ucetni_zaverka_mesta_za_rok_20
22.pdf

RM_c._3_-_Zprava_o_vysledcich_prezkouman
i_mesta_Cesky_Krumlov_za_rok_2022.pdf

RM_c._4_-_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_roz
poctu_2022_FIN_2-12.pdf

RM_c._5_-_Prehled_hospodareni_zrizenych_
prispevkovych_organizaci_2022.pdf

RM_c._6_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_obecne_prospesnych_spolecnosti_2022.pdf

RM_c._7_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_spolecnosti_s_rucenim_omezenym_2022.pdf

RM_c._8_-_Prijata_opatreni_ke_zprave_o_v
ysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustků na silnici č. III/1608 Zátoň - SlubiceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.06.202309.07.2023 Zaton_Slubice_DIO.jpg
2023-43529.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OSMI - Investiční referent - energetikMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.06.202322.07.2023 2023_06_VR_-_Investicni_referent_-_energ
etik.pdf

Personální výběrová řízeníVŘ - OŽP - referent správy zeleněMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.06.202322.07.2023 VR_-_REFERENT_SPRAVY_ZELENE.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-MacsayováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.06.202310.07.2023 UDMacsayova.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-StaněkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.06.202310.07.2023 UD_Stanek.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce místní komunikace PřísečnáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.06.202307.07.2023 DIO_-_Swietelsky_-_Prisecna_.pdf
2023-45959.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovené PÚP, ZUK a uzavírky sil. III/15915 - KvětMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.06.202307.07.2023 DIO_-_Pokryvka_-_Kvetusin_-_Mokra_sig.pd
f

2023-44376.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (pronájem pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.06.202307.07.2023 Fronius_URD1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP D3 0311 Třebonín-uzav. Skřidla, uzav. Kaplice nádMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.06.202307.07.2023 a2-vystavba_D3_III-15710.pdf
a3-vystavba_D3_II-157.pdf
2023-45969.pdf
a1-vystavba_D3_III-15536.pdf
Dokumenty jiných organizací120 EX 13408/18-257-Usn. zrušení dražby,258-Žádost o zveřejněníMika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy - Klatovy II19.06.202305.07.2023 EX_13408_18-257.pdf
EX_13408_18-258.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení a konceptAgentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:62933591 DS: dkkdkdj, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov19.06.202305.07.2023 230608_C_OznameniAKoncept.002.pdf
230608_C_pril2_koncept.002.pdf
230616_C_pril2_koncept_pril_mapa.pdf
Dokumenty jiných organizacíZveřejnění aukčních vyhlášek - EAS/CB/202/2023 a EAS/CB/203/2023 - k.ú. Záluží n. VltavouÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 619.06.202313.07.2023 aukcni_vyhlaska_c._EAS_CB_202_2023.pdf
aukcni_vyhlaska_c._EAS_CB_203_2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozuMěsto Kaplice, IČ:00245941 DS: b3ib5e9, Náměstí 70, 382 41 Kaplice - Kaplice, Czech Republic16.06.202303.07.2023 2023-20228.pdf
DIO_vystavba_D3_rozsireni_vozovky_Kaplic
e_nadrazi.pdf

Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: Ochranné pásmo vodního zdroje VH-1 KrásetínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202302.07.2023 2022-18478.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Markétská pouť 14.07. - 16.07.2023, náměstí Horní PlanáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202302.07.2023 Scan_20230616153555.pdf
2023-45509.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o konání Valné hromady honebního společenstva MirkoviceHonební společenstvo Mirkovice Mirkovice 382 32 Mirkovice - Mirkovice16.06.202304.07.2023 meckes15f83ca.PDF
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole16.06.202321.07.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (pacht pozemků v k. ú. Vyšný)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202303.07.2023 stud_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy Tour de BoleticeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202330.06.2023 Scan_20230614125324_1.jpg
Scan_20230614125324_2.jpg
Scan_20230614125324_3.jpg
Scan_20230614125324_4.jpg
Scan_20230614125324_5.jpg
Scan_20230614125324_6.jpg
Scan_20230614125324_7.jpg
2023-43096.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 06 - 22.06.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202330.06.2023 ZM6_2023__ze_dne_22.06.2023_program.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Slavnosti pětilisté růže 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202330.06.2023 DIO.pdf
2023-41087.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 212/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 114.06.202329.06.2023 1.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: ČOV a kanlizace RojšínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202330.06.2023 2022-71468.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice14.06.202323.06.2023 meckes15f81d9.PDF
Personální výběrová řízeníOznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/kyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202317.07.2023 oznameni_o_vyhlaseni_konkursniho_rizeni.
pdf

souhlas_s_evidovanim_osobnich_udaju.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 1288/10, Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202329.06.2023 assad_urd.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 1288/1, Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202329.06.2023 koran_urde.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. III/1596 a MK Zlatá Koruna - Rekonstrukce eleMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202329.06.2023 CETIN_-_Zlata_Koruna.pdf
2023-44211.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP na sil. II/163 u Loučovic - stavba Cyklostezky pMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202329.06.2023 DIO_cyklo_podel_nahonu.pdf
2023-41946.pdf
Dokumenty jiných organizacíDokumenty 124 EX 2430/22-86-Dražební vyhláška,87-Žádost o zveřej. DVMareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799,Ondřej Mareš DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice - Předměstí12.06.202327.07.2023 CUP3202-EX_243022-86_DTR20230606_2827720
521880602607.pdf

CUP1458-EX_243022-87_DTR20230606_3586251
217075766008.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.06.202329.07.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.06.202329.07.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.06.202312.07.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.06.202312.07.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.06.202301.07.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.06.202328.06.2023 zverejneni_18_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.06.202328.06.2023 zverejneni_17_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.06.202328.06.2023 zverejneni_16_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. II/163 Vyšší Brod - Rekonstrukce sil. č. 161 aMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.06.202328.06.2023 2023-42466.pdf
A1-ETAPA_5_-_PRILOHA_1_REVIZE_BUS_2_.pdf
A2-ETAPA_5_-_PRILOHA_2_-_CENTRUM_REVIZE_
BUS_1_.pdf

A3-ETAPA_5_-_OBJ_TRASA_NAD_3_5_TUNY_sig.
pdf

Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 1299/1, Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.06.202328.06.2023 Mactr_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustku na silnici III/15712, km 1,576 Zubčická LMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202325.06.2023 DS_HP_Bohemia_-_Zubcicka_Lhotka.pdf
2023-43537.pdf
Dokumenty jiných organizacíEX 92448/11-195 Dražební vyhláškaHavlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537,Alan Havlice DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník - Jeseník09.06.202331.08.2023 1192448195.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole09.06.202330.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole09.06.202330.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole09.06.202330.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole09.06.202329.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole08.06.202324.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole08.06.202324.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole08.06.202324.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemků 1115/22 a 1115/3 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.06.202326.06.2023 mon_urd.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pěti části pozemku 552/38 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.06.202326.06.2023 pod_ska_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - rekonstrukce komunikací Náměstí ve Vyšším BrMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.06.202324.06.2023 DIO_Vyssi_Brod_-_etapa_4_sig_1_.pdf
2023-43377.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole08.06.202327.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - Pasport a projekt SDZ a DZ obce Dolní TřeboMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202323.06.2023 Dolni_Trebonin_-mistni_uprava_provozu.pd
f

2023-21212.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíusnesení - přerušení řízení, předběžná otázka: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202323.06.2023 2022-83378.pdf
Odbor financíNávrh Závěrečného účtu města Český Krumlov za rok 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202323.06.2023 RM_c._1_-_Zaverecny_ucet_mesta_za_rok_20
22.pdf

RM_c._2_-_Ucetni_zaverka_mesta_za_rok_20
22.pdf

RM_c._4_-_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_roz
poctu_2022_FIN_2-12.pdf

RM_c._5_-_Prehled_hospodareni_zrizenych_
prispevkovych_organizaci_2022.pdf

RM_c._3_-_Zprava_o_vysledcich_prezkouman
i_mesta_Cesky_Krumlov_za_rok_2022.pdf

RM_c._6_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_obecne_prospesnych_spolecnosti_2022.pdf

RM_c._7_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_spolecnosti_s_rucenim_omezenym_2022.pdf

RM_c._8_-_Prijata_opatreni_ke_zprave_o_v
ysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

Personální výběrová řízeníVŘ - Vedoucí odboru - Obecní živnostenský úřadMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202324.06.2023 VR_-_Vedouci_odboru_OZU.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: FTTH Větřní ČEZNETMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202323.06.2023 2023-27595.pdf
Dokumenty jiných organizacíČeské dědictví UNESCO - valná hromada svazku obcí, závěrečný účet za rok 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202323.06.2023 1._VH_2023_Zdar_nad_Sazavou__12._kvetna_
.pdf

Zaverecny_ucet_za_rok_2022_schvaleny.pdf
CDU_audit_za_rok_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíČeské dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údajeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202307.06.2024 1682311975761234_mesto_litomysl_uredni_d
eska_oznameni-1.doc

ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 5 ze dne 25. 5. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202330.06.2023 ZM_c._5_ze_dne_25.5.2023_-_usneseni.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o nálezu věci - 2 ks klíče FABMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202322.06.2023 ZN_17_2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole06.06.202322.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole06.06.202322.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení PÚP - Oprava MK Všeměry - ZátoňMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202322.06.2023 Pridoli_-_Vsemery.pdf
2023-42473.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhláška č. EAS/CB/185/2023 - podíl na p.č. 779/10, k.ú. Český KrumlovÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 606.06.202322.06.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole05.06.202321.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole05.06.202321.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole05.06.202321.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: PÚP - sil. III/1634, Horní PlanáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.06.202321.06.2023 DIO_-_Horni_Plana_-_Strechy_Hruby.pdf
2023-41886.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202320.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202320.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202320.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202317.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202317.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole02.06.202317.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření obecné povahy č. 1/2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.06.202331.08.2023 36306-23_opatreni_obec_povahy_1-2023.pdf
mapa_OP.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - červen 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.06.202301.07.2023 Info_cerven_2023_001.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 31.05.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202306.07.2023 Rozpoctova_opatreni_k_31.05.2023.pdf
Ostatní dokumenty úřadunález batohu - sídl. MírMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202316.06.2023 ZN_19_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřadunález svazku klíčů - parkoviště u GolduMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202316.06.2023 ZN_18_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřadunález jízdního kola - parkoviště LunaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202316.06.2023 ZN_16_2023.pdf
Ostatní dokumenty úřadunález klíčů - Kaplická ul.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202316.06.2023 ZN_15_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZUK+stan.PÚP MK ul. Domoradická - Domoradice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.202315.06.2023 DIO_VS_Elektro_Za_Plevnem.pdf
2023-38747.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Polní cesty v k. ú. Malčice, Mirkovice a Zahrádka u MirkoviMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.202315.06.2023 2023-24940.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Černice, K/31/3, posílení sítě - NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.05.202314.06.2023 Seterm_-_Cernice.pdf
2023-40470.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kladenské Rovné - odkanalizováníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.05.202314.06.2023 2022-75895.pdf
Ostatní dokumenty úřaduRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.05.202314.06.2023 zverejneni_11_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.05.202311.06.2023 Parkoviste_Mir_CK.pdf
2023-36864.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP místní komunikace v ul. Nádražní - Přeložka vodoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.05.202312.06.2023 DIO_ECO.pdf
2023-37627.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Nemocnice Český Krumlov, a.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.05.202312.06.2026 SOC1_-_2_-_23_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_so
c.sluzby.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP na sil.č. II/160 - Přípojka VN pro pivovar v RožMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.05.202310.06.2023 DIO_Pivovar_Rozmberk.pdf
2023-39904.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Centrum barokní kultury, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.05.202309.06.2026 KULT2_-_4_-_23_SMLOUVA_-_Centrum_barokni
_kultury_-_XVI._rocnik_Festivalu_barokni
ch_umeni_2023.pdf

Dokumenty jiných organizacíVýjimka ZCHD-jelec jesen, mník jednovousý-ravíry ČRS-opatření obecné povahy-DOSSJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic24.05.202309.06.2023 Vyjimka-opatreni_obecne_povahy-mnik_jele
c-DOSS-50527-2023.pdf

Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-MaxováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.05.202307.06.2023 UD_Maxova.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - Investiční referent - energetikMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.05.202313.06.2023 2023_05_VR_-_Investicni_referent_-_energ
etik.pdf

Personální výběrová řízeníVŘ - Investiční referent - projektový manažerMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.05.202313.06.2023 2023_05_VR_-_Investicni_referent_-_proje
ktovy_manazer.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTAC -Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202305.06.2026 SPORT2-_11_-_23_SMLOUVA_-_VZS_CCK-_PRO-S
PORT_CK.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace- HC Slavoj Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202305.06.2026 SPORT1_-_9_-23_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - HC Slavoj Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202305.06.2026 SPORT2_-7_-_23_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Klub sportovních potápěčů KRAKEN Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202305.06.2026 SPORT2-1-23_SMLOUVA_-_Klub_sportovnich_p
otapecu_najemne.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Českokrumlovský plavecký klubMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202305.06.2026 SPORT2_-2-23_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub_najemne.pdf

Dokumenty jiných organizacíAukční vyhlášky č. EAS/CB/136/2023 a EAS/CB/137/2023 v k.ú. Záluží nad VltavouÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 619.05.202308.06.2023 aukcni_vyhlaska_EAS_CB_136_2023.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_137_2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Marek BillýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 KULT2_-_1-_23_SMLOUVA_-_Marek_Billy_-_RO
MFEST_2023-_ZV..pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Smlouva_o_ poskytnuti_ dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 SPORT1_-2-23_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub_NA_CINNOST.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 SPORT1_-_8_-_23_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Chlu
b_Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 SPORT1_-_10_-23_SMLOUVA_-_Volejbalovy_sp
ortovni_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Veronika NovotnáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 SPORT1_-_12_-_23_SMLOUVA_-_Veronika_Novo
tna.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2026 SPORT4_-_3-23_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Club_C
.Krumlov.pdf

Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-HaitmannováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202305.06.2023 ud_haitmannova.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení na akci D3 0311 Třebonín - Kaplice nádražíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2023 Vyznac_2023.pdf
2023-37202.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace_JUDr. Eva Řehulková, Ph.D.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 KULT2_-_5_-_23_SMLOUVA_-_Eva_Rehulkova_S
ynagoga.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace_Krumlovští pištci, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 KULT2-2-23_SMLOUVA_Krumlovsti_pistci_-_S
lavnosti_s_italskou_renesanci.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - FBC Rytíři z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 SPORT2_-5-23_SMLOUVA_-_FBC-PRO-SPORT_CK.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 SPORT2-4A-23_SMLOUVA_-_FK_SLAVOJ_-_PRO-S
PORT.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z. s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 SPORT2-_8_-_23_SMLOUVA_-_SKB_PRO-SPORT_C
K.pdf

ZastupitelstvoPogram ZM č. 05 - 25.05.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2023 ZM5_2023__ze_dne_25.05.2023_program.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSportovní klub Badminton Český Krumlov, z. s. -Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202302.06.2026 SPORT2-_11_-_23_SMLOUVA_-_VZS_CCK-_PRO-S
PORT_CK.pdf

Personální výběrová řízeníVŘ - REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202308.06.2023 VR_referent_zivotniho_prostredi.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - zákaz parkování před objektem Agrowald - ČeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202319.06.2023 Agrowald.pdf
2023-36558.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202301.06.2026 SPORT1_-_11_-_23_SMLOUVA_-_SK_Badminton_
Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - SK VLTAVA Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202301.06.2026 SPORT3_-_1-23_SMLOUVA_-_SK_VLTAVA_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202301.06.2026 SOC1-1-23_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_HOSPI
COVA_PECE_PRO_OBCANY.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - THEIA - krizové centrum o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202301.06.2026 SOC1-17-23_SMLOUVA_-_Theia_-odborna_pomo
c.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole16.05.202302.06.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíoznámení o zahájení řízení - jednání: Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní ZvonkovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic16.05.202301.06.2023 2023-44697.pdf
Ostatní dokumenty úřadunález mobilu zn Realme - v rest. JelenkaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202301.06.2023 ZN_14_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz. a ZU - Testování soutěž. vozu na sil. III/1602 u VšímarMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202331.05.2023 DIO_testovaci_usek_Frymburk_-_Malsin.pdf
2023-34605.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhláška č. EAS/CB/169/2023Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 615.05.202307.06.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole15.05.202310.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - rekonstrukce komunikací Náměstí ve Vyšším BrMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202331.05.2023 DIO_Vyssi_Brod_-_etapa_4_sig.pdf
2023-36453.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Chvalšinská pouť 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202331.05.2023 Chvalsiny_-_pout_2023.pdf
2023-30453.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - SK Karate Český Krumlov z. s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202301.06.2026 SPORT4_-_2-23_SMLOUVA_SK_KARATE_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202301.06.2026 SPORT3_-_2-23_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_CK.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: 50. Rallye Český Krumlov 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202331.05.2023 DIO_Start_Cesky_Krumlov.pdf
DIO_RZ_Rozmital_-_Celkova_mapa.pdf
DIO_RZ_Rozmital_-_Detail_1.pdf
DIO_RZ_Rozmital_-_Detail_2.pdf
DIO_RZ_Malsin.pdf
2023-31734.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - FBC Rytíři z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202301.06.2026 SPORT1_-_6_-23_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva_o_ poskytnuti_ dotace - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202301.06.2026 SPORT1_-_5-23_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_Cesky_
Krumlov_na_cinnost.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o zrušení plánované odstávkyEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole15.05.202331.05.2023 eon_zruseni_oznameni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - SK Karate Český Krumlov z. s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202301.06.2026 SPORT1_-_4-_23_SMLOUVA_-_SK_KARATE_CESKY
_KRUMLOV.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz - Frymburské slavnosti 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.202331.05.2023 FRY_slavnosti_DIO.pdf
2023-34584.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu na PK - ul. Potoční u domu čp. 85, KájoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202328.05.2023 Scan_20230512095412_1.jpg
Scan_20230512095412_2.jpg
Scan_20230512095412_3.jpg
Scan_20230512095412_4.jpg
2023-36249.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole12.05.202308.06.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost, stanovení DIO, PHS Kájov, III/15910 + MKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202328.05.2023 DIO_PS_Kajov_rev.2.pdf
mapa_Kajov.jpg
2023-36451.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole11.05.202331.05.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizací120 EX 13408/18-128-EPN,172-Dražební vyhláška,173-Žádost o zveřejněníMika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy - Klatovy II10.05.202315.06.2023 EX_13408_18-172.pdf
Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor zubní lékařství, úvazek 1,0 pro území obec Horní PlanáJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic10.05.202320.06.2023 Vyhl._VR_-_zubni_lekarstvi_obec_Horni_Pl
ana.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce rozvodů tepla na sídl. Mír, větev II. v Českém KrumMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202325.05.2023 DIO_Carthamus.pdf
2023-30395.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. II/143 - Rekonstrukce vodovodu ve Křemži,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202325.05.2023 DIO_Kremze.pdf
2023-33951.pdf
Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic09.05.202320.06.2023 Vyhl._VR_-_zubni_lekarstvi_okres_Cesky_K
rumlov.pdf

Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor oftalmologie, pro území okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic09.05.202320.06.2023 Vyhl._VR_-_oftalmologie_okres_Cesky_Krum
lov.pdf

Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 1294/6 v k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202325.05.2023 novy_URD-vyveseni.jpg.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 4 ze dne 27. 4. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202302.06.2023 ZM_c._4_ze_dne_27.4.2023_-_usneseni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FOKUS České Budějovice, z.ú.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-14-23_SMLOUVA_-_FOKUS_-_KOMUNITNI_T
YM.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Domov důchodců Horní PlanáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-5-23_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - KoCeRo ? komunitní centrum Rovnost o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-6-23_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Nizkoprahov
e_zarizeni....pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace -KoCeRo ? komunitní centrum Rovnost o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-7-23_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_TERENNI_PRO
GRAMY.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - ICOS Český Krumlov o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-16-23_SMLOUVA_-_ICOS_-_BPP.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - ICOS Český Krumlov o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1-15-23_SMLOUVA_-_ICOS_-_OA.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace -DOMOV PRO SENIORY KAPLICEMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SOC1_-_10-_23_SMLOUVA_-_Domov_pro_senior
y_Kaplice.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - NA ČINNOST - SHOTOKAN KARATE KLUB ČK Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SPORT1_-_1_-_23_SMLOUVA_-_SHOTOKAN_KARAT
E_KLUB_CK_Celorocni_cinnost.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - projekt - NA ČINNOST -KARATE PANTHERS ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SPORT1_-_14_-23_SMLOUVA_-_KARATE_PANTHER
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - projekt - na úhradu nájemného -KARATE PANTHERS ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202322.05.2026 SPORT4_-_4-_23_SMLOUVA_KARATE_PANTHERS.p
df

Odbor financíRozpočtová opatření k 05.05.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.05.202309.06.2023 Rozpoctova_opatreni_k_05.05.2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíDražební vyhláškaKošina Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43876439,Kamil Košina DS: tfsg8mx, Zdíkov č.p. 79, 384 72 Zdíkov - Zdíkov05.05.202314.06.2023 220214142.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - Pasport a projekt SDZ a DZ obce Dolní TřeboMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202305.06.2023 Dolni_Trebonin_-mistni_uprava_provozu.pd
f

2023-21212.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - trvalé osazení SDZ č. P7 a č. P8 a provedMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202320.05.2023 Prostredni_Svince_MUP.pdf
2023-11602.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP na sil.č. III/14310 a MK v obci Holubov - Stavba chodMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202320.05.2023 DIO_Holubov.pdf
2023-33180.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 123/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 103.05.202331.05.2023 1.pdf
Odbor správníveřejná vyhláška - ozn.: MUCK/1858/2023/TFMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202319.05.2023 2023-1858.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o zrušení plánované odstávkyEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole03.05.202312.05.2023 eon_zruseni_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. II/143 - Rekonstrukce vodovodu ve Křemži,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.05.202318.05.2023 DIO_Kremze.pdf
2023-33193.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP na sil.č. II/162 na KN 1821/1 v intravilánu a k.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.05.202318.05.2023 DIO_-_Jokl_-_Vetrni_1__sig.pdf
2023-33137.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 1299/3 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.04.202315.05.2023 pets_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení uzavírky, zvl. užívání a přechodné úpravyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.04.202315.05.2023 dio.png
2023-31341.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení Vyrovnávací kalkulace ceny vody (pitné a odpadní) za rok 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.04.202329.05.2023 Kalkulace_skutecnost_rok_2022_V_S.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole26.04.202317.05.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investicZáměr pronájmu radnice - vyvěšení na ÚDMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.04.202312.05.2023 Zamer_najem_Skauti_podepsane.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka části 187/3, 188/3 v k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.04.202311.05.2023 Divi_URD.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023Finanční úřad pro Jihočeský kraj, IČ:72080043 DS: scdnz6b, 000 00 Mánesova 1803/3a, České Budějovice PSČ 370 0125.04.202326.05.2023 00304688_dne_0515_2300926140.pdf
Letak_HPS_2023.pdf
Letak_slozenky_2023_1.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole25.04.202312.05.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP na sil. III/16312 - Elektropřípojka KN 298/6 v kMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.04.202310.05.2023 DIO_SETERM_Frydava_pristav.pdf
2023-29911.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.04.202310.05.2023 VPS_Bohdalovice.pdf
VPS_Loucovice_podpsana.pdf
VPS_Prisecna_podepsana.pdf
VPS_Vezovata_Plane_podepsana.pdf
VPS_Z._Koruna.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíseznámení s podklady: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice, SO-01 komunikace a chodníkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.04.202310.05.2023 2023-12792.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 120/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 124.04.202318.05.2023 1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan. PÚP na sil. III/16316 - Elektropřípojka KN 177/20 vMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.04.202310.05.2023 DIO_SETERM_Frydava.pdf
2023-29916.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 108/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 120.04.202316.05.2023 1.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - květen 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice19.04.202301.06.2023 Info_kveten_2023_001.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 04 - 24.04.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.04.202305.05.2023 ZM4_2023__ze_dne_27.04.2023_program.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: UZ+stan. PÚP a ZU sil. III/1611 Vyšší Brod, ul. MartínkovskáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.04.202305.05.2023 Scan_20230419163815.pdf
2023-30079.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - InformatikMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.04.202313.05.2023 20230417_VR_Informatik-.pdf
Dokumenty jiných organizací030 EX 17312/18 -104 Dražební vyhláška;Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052,Jaroslav Homola DS: etag8hb, Hlinky 42/106, 603 00 Brno - Pisárky17.04.202319.05.2023 Drazebni_vyhlaska.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ŽádostMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.04.202301.05.2023 DIO_Za_Kaplickou_Kajov.pdf
2023-29668.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK - Přeložka kabelu NN k ČOV Přední VýtoňMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.04.202330.04.2023 Scan_20230414090731.pdf
2023-29909.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. III/16316 - Elektropřípojka Nové DomkyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.04.202328.04.2023 dio_Nove_Domky_Vs_elektro.pdf
2023-29434.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.04.202328.04.2023 DIO_JAL_2023.docx
2023-25252.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 107/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 112.04.202304.05.2023 1.pdf
Dokumenty jiných organizacíEX 01143/19 Dražební vyhláška - elektronické dražby - Novela ze dne 06.04.2023Usnul Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47097213,Milan Usnul DS: aung86n, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9 - Černý Most12.04.202325.05.2023 Drazebni_vyhlaska_-_elektronicke_drazby_
-_Novela_06.04.2023_1003_signed_signed_.
pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. III/1596 a MK Zlatá Koruna - RekonstrukceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.04.202328.04.2023 DIO_Cetin_Koutnik_-_Zlata_Koruna_sig.pdf
2023-28211.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zajištění nestabilního skalního výchozu v ulici 5. května v ČeskMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.04.202327.04.2023 DIO_Cesky_Krumlov_-_upravene_sig.pdf
2023-26883.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 3 ze dne 30. 3. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.04.202305.05.2023 ZM_c._3_ze_dne_30.3.2023_-_usneseni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí o umístění stavby: "ČK, Pod Skalkou - VN, TS, NN"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.04.202322.04.2023 Situacni_vykres.pdf
2023-14216.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí o zrušení žel. přejezdu: Zrušení železničního přejezdu P1628Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.04.202322.04.2023 2023-.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole06.04.202313.07.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole06.04.202313.07.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 04.04.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.04.202305.05.2023 Rozpoctova_opatreni_k_04.04.2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+část.Uz+stan.PÚP na sil.č. II/143, III/1433 a MK - ObnovaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.04.202321.04.2023 DIO_Febast_Brloh.pdf
2023-22772.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Oprava vodovodu s uzavírkou MKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.04.202320.04.2023 PCR_DIO_Prisecna.pdf
2023-27925.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.04.202320.04.2023 VR_OSSPD_socialni_pracovnik.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP - Zdůraznění obecné platnosti zákazu odstavování voziMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.04.202319.04.2023 01_-_doplneni_SDZ_c._B_28_-_Studanky_-_g
raficka_cast.pdf

02_-_doplneni_SDZ_c._B_28_-_Studanky_-_t
abulkova_cast.pdf

2023-19074.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - duben 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.04.202301.05.2023 Info_duben_2023_001.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka 1306/1 části v k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.03.202317.04.2023 kriv_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Část.UZ, ZU+stan.PÚP - Demolice objektu JIP st.poz. 991 v k.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.03.202315.04.2023 DIO_Kapucin_Vetrni.pdf
2023-26533.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka Náměstí Horní Planá, sil. III/1637Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.03.202315.04.2023 Dopravne_inzenyrske_opatreni_Horni_Plana
.pdf

2023-25985.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan. PÚP na sil. III/16316 - Elektrorozvody NN Přední VýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.03.202314.04.2023 DIO_Seterm_Predni_Vyton.pdf
2023-25977.pdf
Dokumenty jiných organizací* Žádost obcím o zveřejnění na úřední desce - prodej pozemku v k.ú. D. TřebonínÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 628.03.202321.04.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla BMW - Nové Dobrkovice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.03.202328.04.2023 2023-10369.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (pronájem pozemku části p.p.č. 1294/7 v k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.03.202313.04.2023 PRF_Urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK - Pokládka kabelu NN v osadě Lojzovy PasMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.03.202312.04.2023 2023-25256.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovisko návrh koncepce ARSP JCkJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic27.03.202312.04.2023 Stanovisko_navrh_koncepce_ARSP_JCK_2021_
-_2027.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP na sil.č. II/157 - Nakládání dřevin po těžbě veMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.03.202309.04.2023 DIO_tezba.pdf
DIO_tezba_detail.pdf
2023-25498.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku, část p.p.č. 903/10 v k. ú. Přísečná-Domoradice)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.03.202303.07.2023 VR_PD.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku část p.p.č. 903/10 v k. ú. Přísečná - Domoradice)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.03.202330.06.2023 VR_PD.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku, část p.p.č. 903/10 v k. ú. Přísečná-Domoradice)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.03.202330.06.2023 P5_Zadavaci_podminky-903_10.docx
VR_PD.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 03 - 30.03.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.03.202307.04.2023 ZM3_2023__ze_dne_30.03.2023_program.pdf
Dokumenty jiných organizacíDokumenty 174 EX 103/22-76-dražební vyhláškaŠnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:63641461,Dušan Šnaider DS: m74c9a7, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 - Dejvice21.03.202327.04.2023 CUP1437-EX_10322-76_DTR20230317_87149318
41104971626.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP místní komunikace - ul. Rooseveltova od čp. 598Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.03.202306.04.2023 Scan_20230320131745.pdf
2023-22055.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole21.03.202306.04.2023 230121804_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 4+1 Latrán č.p. 13 (byt č. 13/9)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.03.202301.05.2023 2023_03_Nabidkovy_list_L13_9_Latran13_By
t_c._13_9_.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 4+1 Latrán č.p. 13 (byt č. 13/9)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.03.202306.04.2023 2023_03_Nabidkovy_list_L13_9_Latran13_By
t_c._13_9_.pdf

Personální výběrová řízeníOznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/kyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.03.202315.05.2023 oznameni_vyhlaseni_konkursu.docx
souhlas_s_evidovanim_osobnich_udaju.docx
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK Loučovice - Elektropřípojka Loučovice KNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.03.202305.04.2023 Scan_20230320152433.pdf
2023-14682.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice - vodohoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.03.202317.04.2023 Scan_20230316142701.pdf
2022-83378.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (směna částí p.p.č. 1529/3, p.p.č. 1529/5 a p.p.č. 1529/1 k.ú. Č. KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.03.202303.04.2023 koh_urd_smena.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice - vodohoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.03.202302.04.2023 Scan_20230316142701.pdf
2022-83378.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole15.03.202306.04.2023 230116904_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - Strážník Městské policie Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.03.202329.04.2023 Straznik_Mestske_policie_Cesky_Krumlov_.
pdf

Dokumenty jiných organizací203 Ex 20479/22 Usnesení o oznámení DRJícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov - Přerov I-Město15.03.202322.04.2023 Usneseni_o_oznameni_DR-2023-03-14-09-17-
30.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení PúP a ZUK - Horní Planá - výstavba BD NámMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.03.202330.03.2023 DIO_-_Horni_Plana_-_Janecek.pdf
2023-21815.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 1+1 Latrán č.p. 16 (byt č. 16/5)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.03.202301.05.2023 2023_03_Nabidkovy_list_L16_5.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 1+1 Latrán č.p. 16 (byt č. 16/5)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.03.202303.04.2023 2023_03_Nabidkovy_list_L16_5.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídkový list - pronájem bytu 1+1 Latrán č.p. 16 (byt č. 16/4)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.03.202303.04.2023 2023_03_Nabidkovy_list_L16_4.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba optické sítě FTTH - Černá v PošumavíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.03.202329.03.2023 2023-20079.pdf
DIO-Cerna_v_Posumavi.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice13.03.202324.03.2023 meckes15f3170.PDF
Dokumenty jiných organizací*Informace o realizaci majetku státu - městu Český KrumovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.03.202314.04.2023 Aukcni_vyhlaska_13.3.2023.pdf
Kupni_smlouva_13.3.2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení PÚPMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.03.202327.03.2023 Scan_20230310095614.pdf
2023-21606.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU+stan.PÚP sil.č. III/1599 - Rekonstrukce železničního mMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.03.202327.03.2023 DIO_-_Strabag-zel.most_Dobrkovice.pdf
2023-15362.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. II/163 Vyšší Brod - Rekonstrukce sil. č. 161 aMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.03.202327.03.2023 DIO_Vyssi_Brod_castecna_uzavirka_etapa_1
_2_cr.pdf

DIO_Vyssi_Brod_uplna_uzavirka_etapa_3.pd
f

2023-20774.pdf
Dokumenty jiných organizacíDražební vyhláška 040EX 1190/05-103Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43876439,Kamil Košina DS: tfsg8mx, Zdíkov č.p. 79, 384 72 Zdíkov - Zdíkov09.03.202319.04.2023 0501190103.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost obcím o zveřejnění aukční vyhlášky EAS/CB/71/2023 na úřední desce - k.ú. Rájov-Černice, po...Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 608.03.202330.03.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Místní úprava provozu - trvalé osazení SDZ č. P7 a č. P8 a provedMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.03.202310.04.2023 Prostredni_Svince_MUP.pdf
2023-11602.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíodstranění vraku: odstavení vozidla 6C5 9287Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.03.202310.04.2023 2023-04849.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 2 ze dne 23. 2. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.03.202310.04.2023 ZM_c._2_ze_dne_23.2.2023_-_usneseni.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o zveřejnění na úřední desce obce - aukce k.ú. BolechyÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 606.03.202328.03.2023 aukcni_vyhlaska.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o zrušení plánované odstávkyEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole03.03.202330.03.2023 eon_zruseni_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíPozvánka na jednání valné hromady HS KájovHonební společenstvo Kájov Školní 112, 382 21 Kájov03.03.202322.03.2023 meckes15f2947.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+PÚP - Uzavírka ulice U Trojice (MK 77c), ČK - geoprůzkumMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.03.202319.03.2023 Bez_nazvu.jpg
2023-14534.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. VyšnýStátní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov03.03.202320.03.2023 SPU_083556_2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení na úřední desceHonební společenstvo Český Krumlov - Nové Spolí, IČ:46621806 DS: 8c6gn8p, Nové Spolí 100, 381 01 Český Krumlov - Nové Spolí02.03.202320.03.2023 Pozvanka_na_VH_HS_2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíKoPo - březen 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.03.202301.04.2023 Info_brezen_2023_002.pdf
Dokumenty jiných organizací203 Ex 29485/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražbaJícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov - Přerov I-Město28.02.202320.04.2023 Drazebni_vyhlaska_NV_-_elektronicka_draz
ba_1._kolo_-2023-02-24-16-16-10.pdf

Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-KučmaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.202316.03.2023 UD_Kucma.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-ŠvehlaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.202316.03.2023 UD_Svehla.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.202316.03.2023 VPS_Holubov_podepsana.pdf
VPS_Kajov_podepsana.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodl. platnosti Stav. povolení - Český Krumlov, ul.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.202316.03.2023 2022-103456.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole28.02.202321.03.2023 230089524_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 28.02.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.202307.04.2023 Rozpoctova_opatreni_k_28.02.2023.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 37/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 128.02.202323.03.2023 1.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska: "ČK, Pod Skalkou - VN, TS, NN"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.02.202312.03.2023 2023-14216.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP sil.č. II/163 - Rekce sil. II/161 a II/163, etapa 0,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.02.202312.03.2023 DIO_Vyssi_Brod_omezeni_provozu_etapa_0.p
df

2023-14820.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - sil. III/1608 v obciMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.02.202312.03.2023 priloha_Svetlik.docx
2023-14456.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zóna bydlení a občanské vybavenosti Dolní Vltavice, SO-01 kMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.02.202327.03.2023 priloha.docx
2023-12792.pdf
Dokumenty jiných organizacístanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. tříd v Jihočeském krajiJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic23.02.202313.03.2023 2023_NOVE_OPATRENI_G.O.O.S.E.___Co._s.r.
o._kaceni_drevin.pdf

DIO_kaceni467.pdf
DIO_kaceni_2468.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 001030069389, Silniční Domky, 2269/2 a 2269/3 - TS,NN - pokládkaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.02.202309.03.2023 ELEKTROSTAV_-Silnicni_Domky.pdf
2023-14157.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Žádost o neprodlené zajištění veřejného pořádku na místní komunikacMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.02.202308.03.2023 2022-112997.pdf
Dokumenty jiných organizacíPozvánka na jednání valné hromady HS PřísečnáHonební společenstvo Přísečná, IČ:46623191 Potoční 141, 382 21 Kájov20.02.202320.03.2023 meckes15f2126.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP sil.č. II/163 a MK - Rekce sítě NN, ČOV LouMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.02.202305.03.2023 DIO_-_Koutnik_-_Loucovice_v.2.pdf
2023-13180.pdf
Dokumenty jiných organizacíUsnesení - dražební vyhláškaFlajšhansová Vendula, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66250391,Vendula Flajšhansová DS: 5bwg8d9, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí17.02.202301.04.2023 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska__c._j._121_
EX_5358_17-287.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zrušení železničního přejezdu P1628Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.02.202320.03.2023 2023-.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 02 - 23.02.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.02.202303.03.2023 ZM2_2023__ze_dne_23.2.2023_program.pdf
Dokumenty jiných organizacíAUKČNÍ VYHLÁŠKA č. E A S/CB/54/2023, E A S/CB/55/2023,E A S/CB/56/2023 v k.ú. Záluží nad VltavouÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 614.02.202306.03.2023 aukcni_vyhlaska_EAS_CB_54_2023.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_55_2023.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_56_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP místní komunikace v ul. Nádražní - Přeložka vodoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.02.202302.03.2023 DIO_ECO.pdf
2023-12323.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba nového NN kabelu NN, úprava terénu - MarkvarticeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.02.202302.03.2023 Signistav_Markvartice.pdf
2023-12325.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. III/1611 v ul. Martínkovská, V. Brod - elMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.02.202302.03.2023 DIO_Martinkovska.pdf
2023-10837.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání - Kláštery Č.KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.02.202322.03.2023 KLASTERY_CESKY_KRUMLOV_-_OZNAMENI_O_VYBE
ROVEM_RIZENI.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole14.02.202310.03.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o uložení písemnosti - Bugoš KolomanStatutární město České Budějovice, IČ:00244732 DS: kjgb4yx, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1, Czech Republic14.02.202327.02.2023 Oznameni_1_o_ul_pis_104913.doc
Oznameni_o_ul_pis_104913_.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPR Vyšenské kopce na období 2024?2038Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice13.02.202301.03.2023 OZUOPK-oznameni_o_zpracovani_navrhu_PP_o
_NPR_Vysenske_kopce-20230209.pdf

Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - společné povolení: Nová Koruna - doplnění sítí etapa II. vodovod, kanalizace, přípojky,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.02.202301.03.2023 situace_Zlata_Koruna.pdf
2022-101314.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 24/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 110.02.202314.03.2023 1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP a PÚP dle Pasportu a projektu SDZ, VDZ a DZ měsMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.02.202327.02.2023 FRY_01_-_Textova_cast_SDZ_a_DZ.pdf_1_.pd
f

FRY_02_-_Tabulkova_cast_SDZ_a_DZ.pdf.pdf
FRY_03_-_Graficka_cast_SDZ_a_DZ_1_.pdf
2022-104693.pdf
Dokumenty jiných organizací193EXD 108/22-3 Dražební vyhláškaKoutníková Eva, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:02975122,Eva Koutníková DS: c8hhnjq, Jezuitské náměstí 156/2, 669 02 Znojmo - Znojmo09.02.202320.03.2023 3.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Vodovodní a kanalizační řad Černá v Pošumaví (Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.02.202325.02.2023 2022-50731.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.02.202327.02.2023 VPS_Chlumec_podepsana.pdf
VPS_Brloh_podepsana.pdf
VPS_Svetlik_podepsana.pdf
VPS_Horice_na_Sumave_podepsana.pdf
VPS_Polna_na_Sumave_podeps..pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka železničního přejezdu P1605 U statku, Staré Dobrkovice,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.02.202325.02.2023 DIO_P1605_U_statku_-Kajov_-_Stare_Dobrko
vice.pdf

2023-08772.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka silnice III/1439 - oprava železníčního přejezdu P1597 vMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.02.202324.02.2023 Srnin_uzavirka_P1597.pdf
2023-10449.pdf
Dokumenty jiných organizací094 EX 03068/13-156 číslo návrhu VZP-13-01065014-C733 Usnesení - dražba nemovitostíTunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66248574,Martin Tunkl DS: 7pig84c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí07.02.202310.03.2023 Usneseni_-_drazba_nemovitosti_06.02.2023
_1402_signed_.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o uložení písemnosti - Rafael DavidStatutární město České Budějovice, IČ:00244732 DS: kjgb4yx, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1, Czech Republic07.02.202323.02.2023 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole07.02.202323.02.2023 eon_oznameni.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 1 ze dne 26. 1. 2023 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.02.202313.03.2023 ZM_c._1_ze_dne_26.1.2023_-_usneseni.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.02.202320.02.2023 VPS_Srnin_podepsana.pdf
VPS_Zubcice_podepsana.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 11/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 101.02.202328.02.2023 1.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 12/23-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 101.02.202328.02.2023 1.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole01.02.202329.03.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - únor 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Boletice č.p. 3, 382 21 Kájov - Boletice01.02.202301.03.2023 Info_unor_2023_001.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout NP v budově Lom 106 (28 m2)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.02.202317.02.2023 UD_lom106_9376_2023.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout NP v budově Lom 106 (91,25 m2)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.02.202317.02.2023 UD_lom106_9365_2023.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce opěrné zdi na silici I/39 u obce KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.01.202316.02.2023 2023-07940.pdf
Signistav_Kajov.pdf
Stavební úřadrozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: VTL plynovod Kájov - Černá v Pošumaví a VTL RS ČernáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.01.202316.02.2023 Seznam_pozemku_dotcenych_stavbou_VTL_ply
novodu.pdf

Zakres_VTP_do_mapy_KN_-Krenov_u_Kajova_K
ravi_Hora.pdf

Zakres_VTP_do_mapy_KN-Polna_Sviba_Sklare
l.pdf

Zakres_VTP_do_mapy_KN-Horice_Myto.pdf
Zakres_VTP_do_mapy_KN-Cernal.pdf
2022-61199.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava trati a žel. přejezdu P1582 - U rybníka - KřemžeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.01.202316.02.2023 Kremze_DIO_SZ.pdf
2023-08773.pdf
Stavební úřadrozhodnutí - dodatečné povolení stavby: rekreační objekt ve VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.01.202313.02.2023 2022-44938.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: doplnění chybějícího značení upravujícího přednost - Křížová x PříkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.01.202313.02.2023 2022-124994.pdf
Dokumenty jiných organizacíVýběrové řízení pro obor praktické lékařství pro děti a dorost, úvazek 1,0Jihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic26.01.202309.03.2023 Zadost_o_uverejneni_vyhlaseni_VR_na_ured
ni_desce.pdf

Vyhl._VR.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - dodatečné povolení stavby: rekreační objekt ve VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.01.202311.02.2023 2022-44938.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na ÚK evid.č. 43, ulice Průmyslová, Český KrumMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.01.202310.02.2023 DIO_-_Jihoceska_stavebni_-_Krumlov.pdf
2023-06801.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: žádost o umístění dopravního značení - ulice U Vltavy, Český KrumloMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.01.202310.02.2023 2022-64776.pdf
Odbor správníVeřejnoprávní smlouvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.01.202309.02.2023 VPS_Chvalsiny.pdf
VPS_Malsin.pdf
VPS_Mirkovice.pdf
VPS_P._Vyton.pdf
VPS_Pridoli.pdf
Odbor financíInformace k dani z nemovitých věcíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.01.202301.01.2024 DanNemovitostiCKZverejnit.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku, část p.p.č. 1306/1 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.01.202306.02.2023 AB_urd2.pdf
Dokumenty jiných organizacíZveřejnění návrhu koncepce ARSP JČKJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic20.01.202306.02.2023 Zverejneni_navrhu_koncepce_ARSP_JCK.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP sil.č. II/163 a MK - Rekce sítě NN, ČOV LoučoviMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.01.202304.02.2023 DIO_-_Koutnik_-_Loucovice_-_et.1.pdf
DIO_-_Koutnik_-_Loucovice_-_et.2.pdf
2023-03329.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a senioryMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.01.202319.01.2026 Jihoceske_centrum_pro_zdravotne_postizen
e_a_seniory_2023.pdf

Odbor financíRozpočtová opatření za rok 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.01.202330.06.2023 Rozpoctova_opatreni_za_rok_2022.pdf
ZastupitelstvoPogram ZM č. 01 - 26.1.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.01.202303.02.2023 ZM1_2023__ze_dne_26.1.2023_program.pdf
VolbyOznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2.koloMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.01.202330.01.2023 Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_pre
zidenta_Ceske_republiky_-_2.kolo.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Krumlovský vodácký maraton ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.01.202314.01.2026 Krumlovsky_vodacky_maraton_2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Nadační fond Festival komorní hudby ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.01.202314.01.2026 Nadacni_fond_Festival_komorni_hudby_2023
.pdf

Dokumenty jiných organizacíInformace o realizaci majetku státu - městu Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.01.202317.02.2023 MUCK_03755_2023_oKS_Aukcni_vyhlaska-4.pd
f

MUCK_03755_2023_oKS_Kupni_smlouva.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městskému divadlu Český Krumlov, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.01.202313.01.2026 Smlouva-Klastery-provoz-2023-registr.pdf
Smlouva-Divadlo-provoz-2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace DMO Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.01.202314.01.2026 DMO_CK_-_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_202
3.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k.ú. VyšnýStátní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov12.01.202317.02.2023 SPU_009617_2023.pdf
navrh_zmen_BPEJ.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Česká maltéžská pomocMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.202312.01.2026 Ceska_maltezska_pomoc_2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Festival Krumlov z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.202312.01.2026 Festival_Krumlov_z.s._-_MHF_2023.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace SPV Art s.r.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.202312.01.2026 SPV_art_s.r.o._-_Festivalova_zona_2023.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.202312.01.2026 Egon_Schiele_Art_centrum_o.p.s._2023.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - referent kultury a PRMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.202301.02.2023 OZNAMENI_O_VYHLASENI_VYBEROVEHO_RIZENI_-
_referent_kultury_a_PR_-_01-2023.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole10.01.202310.02.2023 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizací008EX 391/22-68 Dražební vyhláškaBronec Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242355,Milan Bronec DS: 64ug78z, Šumavská 547/17, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 710.01.202316.02.2023 220039168.pdf
Dokumenty jiných organizacíRozhodnutí o zrušení aukčních vyhlášek č. EAS/CB/238/2022 a EAS/CB/239/2022Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 609.01.202313.01.2023 rozhodnuti_o_zruseni_elektr._aukce_EAS_C
B_238_2022.pdf

rozhodnuti_o_zruseni_elektr._aukce_EAS_C
B_239_2022.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace ICOS Český Krumlov, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.01.202312.01.2026 ICOS_o.p.s._-_osobni_asistence_2023.pdf
ICOS_o.p.s._-_podpora_rodin_2023.pdf
VolbyInformace na ÚD - hlasovací lístky na úřední adresuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.01.202323.01.2023 Informace_-_HL_pro_uredni_adresy.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCPDM o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace na projekty - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.01.202305.01.2026 Smlouva_o__poskytnuti_financniho_prispev
ku_Centrum_pro_pomoc_detem_a_mladezi_na_
vybrane_aktivity_organizace__v__roce__20
23.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCPDM o.p.s. Smlouva o poskytnutí provozní dotace na činnost - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.01.202305.01.2026 Smlouva_o_poskytnuti_financniho__prispev
ku_Centrum_pro_pomoc_detem_a_mladezi_na_
zabezpeceni_cinnosti_organizace_v__roce_
2023.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotacePRO-SPORT ČK o.p.s. Smlouva o poskytnutí provozní dotace na činnost - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.01.202305.01.2026 Smlouva_o__poskytnuti_financniho__prispe
vku_organizaci__PRO_SPORT_CK_na__zabezpe
ceni_provozni_cinnost__v__roce__2023.doc

Dokumenty jiných organizacíVV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na PKJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic05.01.202323.01.2023 2023_NOVE_OPATRENI_AVE_CZ_odpadove_hospo
darstvi.pdf

Dopravne_inzenyrske_opatreni.pdf
Dokumenty jiných organizacíVŘ - praktické lékařství pro děti a dorost, pro území: okres Český KrumlovJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, Czech Republic05.01.202316.02.2023 Vyhl._VR_-_prakticke_lekarstvi_pro_deti_
a_dorost.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Kájov, oprava MK PotočníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.01.202320.01.2023 2022-103014.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlova o poskytnuti dotace - SOVY, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.01.202305.01.2026 Sovy_o.p.s._-_provoz_bytu.pdf
Sovy_o.p.s._-_provozni_dotace.pdf
Sovy_o.p.s._-_volnocasove_aktivity.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíVV oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Prodl. platnosti Stav. povolení - Český KruMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.01.202318.01.2023 2022-103456.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic29.12.202218.01.2023 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Dopravní řešení prostoru před garážemi Armabetonu, VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.12.202216.01.2023 2022-110144.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.12.202216.01.2023 2022-117148.pdf
ZastupitelstvoZastupitelstvo města - usnesení ze dne 15. 12. 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.12.202213.01.2023 ZM_c._3_ze_dne_15.12.2022_-_usneseni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla Hyundai Getz - Příkrá ulice, Český KMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.12.202213.01.2023 2022-124509.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o uložení písemnosti 910/80972Statutární město České Budějovice, IČ:00244732 DS: kjgb4yx, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, Czech Republic27.12.202209.01.2023 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti.pdf
VolbyOznámení o době a místě konání volby prezidenta České republikyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.12.202216.01.2023 Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_pre
zidenta_Ceske_republiky.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla Peugeot 206 - Vyšehrad, Český KrumloMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.12.202223.01.2023 2022-122480.pdf
VolbyZvláštní způsoby hlasování ve volbě prezidenta republiky ? COVID-19Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.12.202230.01.2023 Zvlastni_zpusoby_hlasovani_ve_volbe_prez
identa_republiky_COVID-19.pdf

Dokumenty jiných organizací159 EX 00144/14-300 Dražební vyhláškaKrejsta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253209,Jan Krejsta DS: 6x7t4ir, Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno21.12.202215.02.2023 Drazebni_vyhlaska_NV_2014_signed_signed_
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouvy o poskytnutí dotace Český červený kříž ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.12.202222.12.2025 Cesky_cerveny_kriz_-_tepla_zidle_22-23.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Pro-Sport, o.p.s., ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.12.202222.12.2025 Pro-Sport_o.p.s._-_zvysene_naklady_na_pl
yn.pdf

Dokumenty jiných organizacíInformace k výcviku - leden 2023Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov21.12.202201.02.2023 Info_leden_2023_001.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíNávrh OOP na stanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP a PÚP dle Pasportu a projektu SDZ, VDZ aMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.12.202206.01.2023 FRY_01_-_Textova_cast_SDZ_a_DZ.pdf
FRY_02_-_Tabulkova_cast_SDZ_a_DZ.pdf
FRY_03_-_Graficka_cast_SDZ_a_DZ_1_.pdf
2022-104693.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Za Nádražím 210EG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic20.12.202218.01.2023 220585394_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvívyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Vodovodní a kanalizační řad Černá v Pošumaví (Mokrá)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.12.202205.01.2023 2022-50731.pdf
Odbor financíRozpočet města Český Krumlov na rok 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.12.202205.01.2024 Priloha_c._3_-_Rozpocty_zrizenych_prispe
vkovych_organizaci.pdf

Priloha_c._4_-_Rozpocty_zalozenych_obecn
e_prospesnych_spolecnosti.pdf

Priloha_c._5_-_Rozpis_navrhu_rozpoctu_20
23.pdf

Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf
Priloha_c._2_-_Navrh_rozpoctu_2023.pdf
Dokumenty jiných organizacíPozvánka na jednání valné hromady HS SvětlíkHonební společenstvo Světlík Horní 147, 381 01 Český Krumlov20.12.202205.01.2023 meckes150ba2f.PDF
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Za Nádražím 211EG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic20.12.202220.01.2023 220585604_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (směna pozemků část p.p.č. 1500/22 za část st.p.č. 1136 k. ú. Č. KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.12.202204.01.2023 Ceh_urd.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku, část p.p.č. 789/4 v k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.12.202204.01.2023 Mal_urd.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. VyšnýStátní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Czech Republic19.12.202204.01.2023 SPU_465453_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhlášky - EAS/CB/245, 246 a 247/2022 v k.ú. Záluží nad VltavouÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic19.12.202220.01.2023 aukcni_vyhlaska_EAS_CB_245_2022.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_246_2022.pdf
aukcni_vyhlaska_EAS_CB_247_2022.pdf
Programy podporyZVEŘEJNĚNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU PODPORY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV - OD 1.1.2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.12.202201.05.2023 Program_podpory_mesta_Cesky_Krumlov_-_20
23.pdf

Dokumenty jiných organizacíAukční vyhlášky č. EAS/CB/238/2022 a EAS/CB/239/2022 - k.ú. Český KrumlovÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic16.12.202213.01.2023 AV.pdf
AV.pdf
Odbor financíSCHVÁLENÝ ROZPOČET, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - ZÁKLADNÍ ŠKOLYMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.12.202201.01.2024 ZAKLADNI_SKOLY_-_SCHVALENY_ROZPOCET_-_RO
K_2023.pdf

ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_ZAKLADNI_SKOLY-1.
pdf

Odbor financíSCHVÁLENÝ ROZPOČET, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - MATEŘSKÉ ŠKOLYMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.12.202201.01.2024 MATERSKE_SKOLY_-_SCHVALENY_ROZPOCET_-_RO
K_2023.pdf

ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_MATERSKE_SKOLY-1.
pdf

Odbor financíSCHVÁLENÝ ROZPOČET, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.12.202201.01.2024 MESTSKA_KNIHOVNA_-_SCHVALENY_ROZPOCET_-_
ROK_2023.pdf

ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_MESTSKA_KNIHOVNA.
pdf

Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: VTL plynovod Kájov - Černá v Pošumaví a VTL RSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.12.202230.12.2022 Zakres_VTP_do_mapy_KN_-Krenov_u_Kajova_K
ravi_Hora.pdf

Zakres_VTP_do_mapy_KN-Polna_Sviba_Sklare
l.pdf

Zakres_VTP_do_mapy_KN-Horice_Myto.pdf
Zakres_VTP_do_mapy_KN-Cernal.pdf
Seznam_pozemku_dotcenych_stavbou_VTL_ply
novodu.pdf

2022-61199.pdf
VolbyOznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komiseMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.12.202222.12.2022 Oznameni_o_svolani_prvniho_zasedani_okrs
kove_volebni_komise.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvínávrh stanovení místní úpravy provozu: Žádost o neprodlené zajištění veřejného pořádku na místní komMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.12.202213.01.2023 2022-112997.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, uzavírka Mojné x SkřidlaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.12.202229.12.2022 Vyznac_Mojne-Skridla.pdf
2022-117294.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Sdružení rodičů a přátel čes. sboruMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.12.202215.12.2025 Sdruzeni__ceskokrumlovskeho_detskeho_sbo
ru_-_Medvidata.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla Hyundai Getz - Příkrá ulice, Český KMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.12.202228.12.2022 2022-124509.pdf
Dokumenty jiných organizacíUpozornění - uložení zdravotnické dokumentace - Bazofia s.r.o.Jihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)12.12.202212.06.2023 Sdeleni_pro_pacienty_-_BAZOFIA_sro_8._11
._2022_001.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRE:Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.12.202228.12.2022 zverejneni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Festival komorní hudbyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.12.202210.12.2025 505-2022-Nadacni_fond_FKH.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 30.11.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.12.202213.01.2023 Rozpoctova_opatreni_k_30.11.2022.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č. 03 - 15.12.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.12.202223.12.2022 ZM3_2022_II_ze_dne_15.12.2022_program.pd
f

Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - jednání: rekreační objekt ve VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.12.202223.12.2022 2022-44938.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí investiční dotace CPDM, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.12.202208.12.2025 Smlouva_o_poskytnuti_investicni_dotace_C
PDM_o.p.s..pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Tarstia, kino LunaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.12.202208.12.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_-_provoz_kin
a_Luna.pdf

Smlouva_o_poskytnuti_dotace_-_kino_Luna_
energie.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace MDCK, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.12.202208.12.2025 Smlouva_o_poskytnuti_investicni_dotace.p
df

Smlouva_o_poskytnuti_investicni_dotace.p
df

Odbor správy majetku a investicCeny vodného a stočného pro rok 2023 SděleníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.12.202223.12.2022 Vodne_stocne_2023.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Nová Koruna - doplnění sítí etapa II. vodovod, kanalizace,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.12.202222.12.2022 2022-101314.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP místní komunikace - ul. Rooseveltova od čp. 598 k čpMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.12.202222.12.2022 Scan_20221205161423.jpg
2022-122490.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice05.12.202216.12.2022 meckes150ae76.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan. PÚP sil. II/160, ul. Objížďková, ČK - Sanace vodovodníhMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.12.202221.12.2022 DIO_Stropek_et.1a_sig.pdf
2022-120241.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: CK-003 Lazebnický mostMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.12.202221.12.2022 2022-106345.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout část nemovitosti Plešivecké nám. 75Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.12.202219.12.2022 UD_Ples_nam_75_122498_2022.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 2 ze dne 24. 11. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.12.202223.12.2022 ZM_c._2_ze_dne_24.11.2022_-_usneseni.pdf
Dokumenty jiných organizacíRozpočet RSOV 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.12.202215.12.2022 Navrh_rozpoctu_RSOV_2023.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (prodej pozemku, část p.p.č. 1306/1 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.12.202219.12.2022 AB_Proj.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace - prosinec 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov01.12.202201.01.2023 Info_prosinec_2022_001.pdf
Odbor financíNávrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2023Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.11.202216.12.2022 Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf
Priloha_c._2_-_Navrh_rozpoctu_2023.pdf
Priloha_c._3_-_Rozpocty_zrizenych_prispe
vkovych_organizaci.pdf

Priloha_c._4_-_Rozpocty_zalozenych_obecn
e_prospesnych_spolecnosti.pdf

Priloha_c._5_-_Rozpis_navrhu_rozpoctu_20
23.pdf

Dokumenty jiných organizací* Žádost o uveřejnění aktualizované nabídky na úřední desce - pes SmokieÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic29.11.202220.08.2023 nabidka_Smokie_akt._2022.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (pronájem pozemku, část p.p.č. 1529/1 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.11.202215.12.2022 koh_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - společné povolení (U+S): Přísečná - oprava místní komunikace "Za tratí"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.11.202215.12.2022 Prisecna_oprava_MK.pdf
2022-87328.pdf
Dokumenty jiných organizací198EX 80/20-83 Dražební vyhláškaSchafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:04152140,Jaroslava Schafferová DS: n67547u, Špitálka 122/33, 602 00 Brno29.11.202208.03.2023 200008083.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce MK U Trojice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.11.202214.12.2022 2022-65544.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zlatá Koruna - rekonstrukce VN a TSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.11.202210.12.2022 CETIN_-_Zlata_Koruna.pdf
2022-119740.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OSPODMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.11.202227.12.2022 VR_OSSPD_socialni_pracovnik_11_2022_sign
ed.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic23.11.202213.12.2022 220549554_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost DIO, ZUK, uzavírka - sil.III/15910 - KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.11.202209.12.2022 DIO_Kajov.pdf
2022-119471.pdf
VolbyOznámení o počtu a sídlech okrskových volebních komisí v Českém KrumlověMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.11.202230.01.2023 Oznameni_o_poctu_okrskovych_volebnich_ko
misi.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kájov, oprava MK PotočníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.11.202208.12.2022 2022-103014.pdf
Dokumenty jiných organizacíOzn. o volném pracovním místu_kuchařka_ZŠ T.G.M.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.11.202230.12.2022 MUCK_119552_2022_oKS_Oznameni_o_volnem_p
racovnim_mistu-kucharka_ZS_TGM.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.11.202207.12.2022 2022-117148.pdf
ZastupitelstvoPozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov - 24. 11. 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.11.202202.12.2022 Program_jednani_ZM_c.2_-_24.11.2022.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 450/22-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice16.11.202216.12.2022 1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na PK - Polní cesty v k.ú. KřenoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.11.202202.12.2022 Dopravne_inzenyrske_opatreni.docx
2022-117653.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dopravní řešení prostoru před garážemi Armabetonu, VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.11.202201.12.2022 Vetrni_Armabeton_DIO.pdf
2022-110144.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - omezení veř. přístupu motoriz. veřejnosti: Stanovení MÚP - Omezení přístupu motor. veřeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.11.202230.11.2022 DIO_UK_LC_Kaplicky.pdf
2022-57143.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Rekonstrukce ulice Za Kapličkou, KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.11.202230.11.2022 2022-75214-1.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíKormoránMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.11.202230.11.2022 Kormoran_MUCK_1181232022OZPZMAT.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovisko SEA k návrhu koncepce PDP ostatních přítoků Dunaje 2021 - 2027Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic14.11.202230.11.2022 Stanovisko_SEA_k_PDP_Dunaje_2021_-_2027_
final.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic14.11.202229.11.2022 eon_oznameni.pdf
Stavební úřadrozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "001040007613 ČK , U Ducha - rekonstrukce NN"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.11.202228.11.2022 2022-104758.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP-stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan.PÚP sil.č. II/163 + MK Lipno nad Vltavou - Úpravy niMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.11.202228.11.2022 DIO_-_II_163_MK_Lipno_nad_Vltavou_dle_PC
R.pdf

2022-117966.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Fialková 225EG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic10.11.202229.11.2022 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP sil.č. II/163 a MK - Rekce sítě NN, ČOV LMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.11.202226.11.2022 DIO_Loucovice_CETIN.pdf
2022-117116.pdf
Dokumenty jiných organizacíDražební vyhláška 139EX 26225/21-059Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic09.11.202216.12.2022 Drazebni_vyhlaska_elektronicka_2013_sign
ed_signed_.pdf

VolbyStanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.11.202201.02.2023 Stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrsko
vych_volebnich_komisi.pdf

Dokumenty jiných organizacíUPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic08.11.202224.11.2022 C_Users_V1888_Documents_BEZPROUDI_HROMAD
NE_ODESILANI_KOMUNIACE_OREZY_20221103_Up
ozorneni_vlastnikum_plakat_barevny.pdf

C_Users_V1888_Documents_BEZPROUDI_HROMAD
NE_ODESILANI_KOMUNIACE_OREZY_20221103_Za
sady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_
drevin.docx

Odbor financíRozpočtová opatření k 31.10.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.11.202209.12.2022 Rozpoctova_opatreni_k_31.10.2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK města V. Brod - Přípojka ZTI v ul. 5. kvMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.11.202224.11.2022 DIO_Pigl_5._kvetna_V.Brod.pdf
2022-116526.pdf
Odbor financíNÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.11.202202.01.2023 MESTSKA_KNIHOVNA_-_NAVRH_ROZPOCTU_-_2023
.pdf

ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_MESTSKA_KNIHOVNA.
pdf

Odbor financíNÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - ZÁKLADNÍ ŠKOLYMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.11.202202.01.2023 ZS_-_NAVRH_ROZPOCTU_-_ROK_2023.pdf
ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_ZAKLADNI_SKOLY.pd
f

Odbor financíNÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023, ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2023 - MATEŘSKÉ ŠKOLYMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.11.202202.01.2023 MS_-_NAVRH_ROZPOCTU_-_ROK_2023.pdf
ODPISOVY_PLAN_-_2023_-_MATERSKE_SKOLY.pd
f

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výměna vodovodního řadu ul. Pod Hájí - Vyšný, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.11.202221.11.2022 ECO.pdf
2022-114238.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava vozovky a výstavba přechodu pro chodce v ul. 5. května, ČMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.11.202221.11.2022 119590-1_Potvrzene_DIO.pdf
mexum.jpg
2022-114718.pdf
Dokumenty jiných organizacíDražební vyhláška - Kotlár MilanSlušná Jana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:02700107,Jana Slušná DS: 69vgj7c, Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou04.11.202227.01.2023 210120_drazebni_vyhlaska_signed.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan PÚP na sil.č. III/16317 v obci Přední Výtoň - elektropříMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.11.202219.11.2022 A.pdf
2022-115166.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic03.11.202223.11.2022 220520944_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOpatření obecné povahy 1/2022Ministerstvo zemědělství, IČ:00020478 DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 103.11.202205.12.2022 MZE-59640_2022-16212.pdf
OOP_VII_Priloha_c._1.pdf
Dokumenty jiných organizacíAukční vyhláška - pozemek parc. č. 282/48 k.ú. Přísečná-DomoradiceÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic03.11.202228.11.2022 Aukcni_vyhlaska.pdf
Kupni_smlouva.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+ stanovení PÚP na MK - ul. Kaplická, Příkrá a Rybniční -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.11.202218.11.2022 cisteni_kanalizace.pdf
2022-114274.pdf
Dokumenty jiných organizacíPosuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní...Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic02.11.202218.11.2022 Rozeslani_stanovisko_SEA_PDP_HVL_final.p
df

Stanovisko_SEA_PDP_HVL_final.pdf
001_PDP_HVL_vyporadani_vyjadreni.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OSVZ - kurátorMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.11.202201.12.2022 VR_OSVZ_socialni_pracovnik_-_kurator_sig
ned.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan PÚP - silnice č. II/163 v intravilánu města Vyšší BrMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.11.202217.11.2022 DIO_V.Brod_Adam.pdf
2022-114667.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stan PÚP sil. č. III/16316 Přední Výtoň - výměna kabelu NMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.11.202217.11.2022 DIO_Seterm_P.Vyton_Signistav.pdf
2022-114561.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace - listopad 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov01.11.202201.12.2022 Info_listopad_2022_001.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 403/22-1 Dražební vyhláškaŠkorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice31.10.202215.11.2022 1.pdf
ZastupitelstvoZasedání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 1 ze dne 20. 10. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.10.202230.11.2022 ZM_c._1_ze_dne_20.10.2022_-_usneseni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvínávrh stanovení místní úpravy provozu: úprava dopravního režimu v ulici Českobratrská, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.10.202228.11.2022 2022-81605.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka, Výlov rybníka OlšinaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.10.202211.11.2022 DIO_-_Vylov_rybnika_Olsina_-_Celkova_map
a_sig.pdf

DIO_-_Vylov_rybnika_Olsina_-_Detail_1_-_
Olsina.pdf

DIO_-_Vylov_rybnika_Olsina_-_Detail_2_-_
Hodnov.pdf

DIO_-_Vylov_rybnika_Olsina_-_Detail_3_-_
Polna_na_Sumave.pdf

DIO_-_Vylov_rybnika_Olsina_-_Detail_4_Kv
etusin.pdf

2022-114045.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK v ulicích Na Svahu, U Trojice a K ČOV -Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.10.202211.11.2022 Scan_20221026111118.pdf
2022-111168.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)25.10.202210.11.2022 OOP.pdf
DIO.pdf
Dokumenty jiných organizací220 EX 5859/22-24-Oznámení o dražběSuchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 924.10.202223.11.2022 EX_5859_22-24.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o možnosti převzetí písemnosti: Změna stavby před dokončením - Centrální komunikace pro pěšMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.10.202209.11.2022 2022-69493-1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK Loučovice - stavební práce na jezu KIMLÍČEKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.10.202209.11.2022 DIO_KIMLICEK.pdf
Situace_-_mapy_jez_Kimlicek.pdf
2022-111981.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak vozidla Škoda Favorit - Šeříková ulice, ČeskMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.10.202224.11.2022 2022-17026.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvínávrh stanovení místní úpravy provozu: žádost o umístění dopravního značení - ulice U Vltavy, ČeskýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.10.202224.11.2022 2022-64776.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku, část p.p.č. 747/3 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.10.202207.11.2022 litvDrd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava zpevněných ploch regulační stanice EG.D, SrnínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.10.202205.11.2022 2022-112505.pdf
Srnin_ZAKOM_DIO.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zátoňské Dvory, K21/10 - NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.10.202205.11.2022 Seterm-_Zatonske_Dvory.pdf
2022-112516.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - dodatečné povolení změny stavby: Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti ŠpičákMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.10.202204.11.2022 IMG_9480.jpg
2022-77215.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-KošanMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.10.202203.11.2022 ud_kosan.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce MK U Trojice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.10.202203.11.2022 2022-65544.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)18.10.202203.11.2022 OOP.pdf
20221014101002.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanPÚP - Most ev.č. 163-014 před MilnouMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.10.202203.11.2022 Priloha_DIO_Most_Milna.docx
2022-111103.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - MK v obi ČernáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.10.202202.11.2022 dopravne_inzenyrske_opatreni_C_v_P.docx
2022-109805.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: CK-003 Lazebnický mostMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.10.202217.11.2022 2022-106345.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic12.10.202203.11.2022 eon_oznameni.pdf
ZastupitelstvoPozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov - 20. 10. 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.10.202216.11.2022 Ustavujici_ZM_c._1_-_20._10._2022_-_pozv
anka_program_verejnost.pdf

Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Vodovodní a kanalizační řad Černá v Pošumaví (Mokrá)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.10.202228.10.2022 2022-50731.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přísečná - oprava místní komunikace "Za tratí"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.10.202228.10.2022 2022-87328.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desceJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)11.10.202224.11.2022 Vyhl._VR.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Za Kostelem, VětřníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.10.202226.10.2022 HUKO_DIO_Vetrni.pdf
2022-106517.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Dopravně bezpečnostní opatření při vypnuté sMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.10.202226.10.2022 PCR_DIO_potvrzene_-_zel.prejezdy.pdf
2022-105632.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Prodloužení obecní kanalizace v HolubověMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.10.202223.10.2022 Pasprorea_Holubov_DIO.pdf
2022-104393.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic07.10.202207.11.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizací193EXD 108/22-2 Dražební vyhláškaKoutníková Eva, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:02975122,Eva Koutníková DS: c8hhnjq, Jezuitské náměstí 156/2, 669 02 Znojmo07.10.202208.11.2022 2.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Sanace potrubí, Český Krumlov, ul. ObjížďkováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.10.202221.10.2022 DIO_Stropek_et.1a_sig.pdf
DIO_Stropek_et.1b_sig.pdf
2a.jpg
2b.jpg
2022-105636.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozuObec Horní Dvořiště, IČ:00245887 DS: d6vbd8r, č.p. 26, 382 93 Horní Dvořiště, Czech Republic05.10.202221.10.2022 VV_-_priloha_1087242445_0_2022-27126.pdf
priloha_1085339854_1_DIO_P6116_Herbertov
_-_1.pdf

Uprava_zeleznicniho_prejezdu_P6116_Herbe
rtov.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 001030060782, Rájov, K/797/5 - NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.10.202221.10.2022 Seterm_DIO_-_Rajov.pdf
2022-102877.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Chmelná, K/1494/13 - připojení NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.10.202221.10.2022 Seterm_DIO_Chmelna.pdf
2022-102875.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o realizaci majetku státu - město Český KrumlovÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic05.10.202224.10.2022 CJ_-_UZSVM_C_16161_2022-HMSU_1_.pdf
Aukcni_vyhlaska.pdf
Kupni_smlouva.pdf
Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202230.06.2023 1._Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2022_-_20
24.pdf

2._Prilohy_strednedobeho_vyhledu_2022_-_
2024.pdf

3._Podklady_strednedobeho_vyhledu_rozpoc
tu_2022_-_2024.pdf

Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "001040007613 ČK , U Ducha - rekonstrukce NN"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202219.10.2022 2022-104758.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU - Závod kolečkových lyží Lipnolopet 08.10.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202219.10.2022 DIO_Lipnolopet_-_celkova_trasa_etapa_1_-
_7b.pdf

2022-105532.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 30.09.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202204.11.2022 Rozpoctova_opatreni_k_30.09.2022.pdf
Dokumenty jiných organizací140 Výzva k odstranění vraku - Radek PrůkaStatutární město Teplice, IČ:00266621 DS: nmrb49w, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice, Czech Republic03.10.202205.12.2022 140_Radek_Pruka_4C6_7387_Modlany_74_siln
ice_III25350_-_Ford_Tranzit_bila.pdf

Dokumenty jiných organizací120 EX 10475/20-155-Další draž. jednáníMika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy03.10.202215.12.2022 EX_10475_20-155.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeJihočeský kraj, Odbor kancelář hejtmana, IČ:70890650 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, Czech Republic03.10.202214.10.2022 meckes1507f66.PDF
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OSPODMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.10.202201.11.2022 VR_OSSPD_socialni_pracovnik_10_2022_sign
ed.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+PÚP - Protlak a podélný výkop v sil.poz. silnice č. III/16317Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202217.10.2022 A.pdf
2022-102884.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka silnice č. II/163 pro bezpečnostní úpravy železniMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202217.10.2022 DIO_P6116_Herbertov.pdf
2022-45229.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rekonstrukce ulice Za Kapličkou, KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202215.10.2022 2022-75214.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU MK a silnice č. III/16312 v prostoru náměstí FrymburMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.09.202217.10.2022 2022-103324.pdf
Dokumenty jiných organizacíPlán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021-2027Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic28.09.202214.10.2022 PDP_ostatnich_pritoku_Dunaje_rozeslani_n
avrhu_final.pdf

Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozuMěsto Kaplice, IČ:00245941 DS: b3ib5e9, Náměstí 70, 382 41 Kaplice27.09.202213.10.2022 2022-27126.pdf
DIO_Herbertov.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce BohdaloviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Bohdalovice.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ZubčiceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Zubcice_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Věžovatá PláněMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Vezovata_Plane_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce SrnínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Srnin_2s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce PřísečnáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Prisecna_2s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Polná na ŠumavěMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Polna_na_Sumave_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová VesMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Nova_Ves_3s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce MojnéMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Mojne_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce MirkoviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Mirkovice_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ChlumecMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Chlumec_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce SvětlíkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Svetlik_2s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce BrlohMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Brloh_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce HolubovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Holubov_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hořice na ŠumavěMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Horice_na_Sumave_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce PřídolíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Pridoli_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zlatá KorunaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Zlata_Koruna_5s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ChvalšinyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Chvalsiny_4s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní TřebonínMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Dolni_Trebonin_6s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce KájovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Kajov_7s.pdf
VolbyZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202210.10.2022 Cesky_Krumlov_14s.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - sil. III/12270 OlšinMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.09.202209.10.2022 Dopravne_inzenyrske_opatreni_Olsina.docx
2022-102587.pdf
Ostatní dokumenty úřaduOznámení o náletu věci - nález klíčů + kapsičky pro kočkyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.09.202210.10.2022 ZN_42_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíEX 92448/11-95 Dražební vyhláškaHavlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537,Alan Havlice DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic23.09.202210.10.2022 119244895.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rojšín -samoty, úprava DS - nové NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202207.10.2022 EG.D_Montaze_-_Rojsin.pdf
2022-101285.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stanovení MÚP - Omezení přístupu motor. veřejnosti naMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202224.10.2022 output-13.pdf
output-14.pdf
output-15.pdf
2022-57143.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OSVZMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.09.202224.10.2022 VR_OSVZ_socialni_pracovnik_PDF_signed.pd
f

Dokumenty jiných organizacíInformace - říjen 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov20.09.202201.11.2022 Info_rijen_2022_001.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Úprava přechodu pro chodce, Tavírna, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.09.202205.10.2022 C_2.pdf
D_101_6.pdf
2022-82782.pdf
VolbyInformace - Volby 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.09.202227.09.2022 Informace_HL_uredni_adresa.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace CPDM, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.09.202222.09.2025 CPDM_-_pokryti_ztraty_2021_signed.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+stanovení PÚP - Zemní sondy pro: Přeložka kabelů VN a NN u přMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.09.202203.10.2022 output-9.pdf
output-10.pdf
2022-85159.pdf
Dokumenty jiných organizacístanovení přechodné úpravy provozu: Kájovská pouťMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.09.202203.10.2022 Kajovska_pout_2022.docx
2022-85939.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Rekonstrukce Českobratrské ulice, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.09.202203.10.2022 output.pdf
2022-82107.pdf
ZastupitelstvoOznámení o nekonání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 8 dne 22. 9. 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202212.10.2022 Oznameni_o_nekonani_ZM_c._8_dne_22._9._2
022.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Změna stavby před dokončením - Centrální komunikace pro pěší v LMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202230.09.2022 2022-69493-1.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace SOVY, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202215.09.2025 SOVY_-_zvysene_provozni_naklady_2022_sig
ned.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU + stanovení PÚP - Propojení VN u Kauflandu, Domoradice, ČeskýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.09.202230.09.2022 output-7.pdf
2022-83905.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.09.202229.09.2022 mestsky_park_CK.docx
2022-82780.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v ČesMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.09.202228.09.2022 2022-77215.pdf
Odbor úřad územního plánováníúřední deska - oznámení veřejného projednáníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.09.202208.11.2022 OZNAMENI_-_uredni_deska_konani_ver.proj.
_nUP_8.11.2022.pdf

ZastupitelstvoJednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 7 ze dne 1. 9. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.09.202231.10.2022 ZM_c._7_ze_dne_1.9.2022_-_usneseni.pdf
Odbor úřad územního plánováníZměna RP Vyšný U lomu - oznámení o vydání OOP na webMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.09.202226.09.2022 Oznameni_o_vydani_Zmeny_RP_Vysny_U_lomu_
-_verejna_vyhlaska.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání komunikace, MK + silnice č. II/163, Černá v PošMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.09.202226.09.2022 Cerna_v_Posumavi.pdf
2022-83533.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU sil.č. III/1611 v ul. Martínkovská, Vyšší Brod, Instalace inžMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.09.202226.09.2022 output-5.pdf
2022-81896.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje, hejtman kraje MUDr. Martin Kuba U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice06.09.202216.09.2022 meckes1506d98.PDF
Odbor úřad územního plánováníRP RYBÁŘSKÁ - oznámení o vydání OOP na webMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.09.202222.09.2022 Oznameni_o_vydani_RP_Rybarska_-_verejna_
vyhlaska.pdf

Odbor financíRozpočtová opatření k 02.09.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202207.10.2022 Rozpoctova_opatreni_k_02.09.2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu, místní komunikace v obci Stará Hůrka - Horní PlMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202221.09.2022 Hurka_DIO.zip
2022-81124.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - správce stanice pro psyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.09.202222.09.2022 VR_-_spravce_stanice_pro_psy.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uz + ZU sil.č. III/16315 Lipno n. Vlt. - SlupečnáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202217.09.2022 uzavirka_lipno.pdf
objizdka_lipno.pdf
2022-81301.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)31.08.202216.09.2022 OOP.pdf
20220829102648.pdf
Odbor financíProminutí poplatku z pobytu a za komunální odpad ukrajinským uprchlíkůmMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.08.202202.01.2023 RozhodnutiProminutiKomunal22Ukrajina.pdf
RozhodnutiProminutiPobytDalsiUkrajina.pd
f

VolbyPOZVÁNKA na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.08.202209.09.2022 MUCK_80281_2022_oKS_-_pozvanka_na_skolen
i_OVK.pdf

Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Chvalšiny - obnova vodovodních řadůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.08.202214.09.2022 2020-64419.pdf
Dokumenty jiných organizacíPlán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 - 2027 ? zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vliv...Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801 DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic29.08.202214.09.2022 Info_o_zverejneni_navrhu_Plan_dilciho_po
vodi_Horni_Vltavy_2021_2027.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka+ZU sil. III/1611 - Czech in-line Vyšší Brod 2022,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.08.202211.09.2022 DIO_-_Zavod_Czech_in-line_Alpine_Vyssi_B
rod_2022_-_Potvrzene_DI_PCR.pdf

2022-78700.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka Mezipotočí - Slavkov - VeleslaviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.08.202211.09.2022 DIO_Mezipotoci_Slavkov_Veleslavice.docx
2022-78736.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výměna vodovodního řadu ul. Pod Hájí - Vyšný, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.08.202211.09.2022 output.pdf
2022-72377.pdf
Dokumenty jiných organizací217EX 00423/21-230 EDVTunkl Tomáš, Mgr. - soudní exekutor, IČ:06675654,Tomáš Tunkl DS: y5kwpyg, Tovární 197, 381 01 Český Krumlov - Domoradice25.08.202212.09.2022 07_EDV_-_portaldrazeb_signed_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: provedení vodovodní a kanalizační přípojky k objektu č.p. 98 v PMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.08.202210.09.2022 2022-72037.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace - září 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov25.08.202212.09.2022 Info_zari_2022_001.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout nebytový prostor v areálu kasárenMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202209.09.2022 UD_kasarna_78594_2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka, ZU, PÚP - sportovní akce Kájovská desítkaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202209.09.2022 kajovska_desitka.docx
2022-78426.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíRozhodnutí - zamítnutí žádosti: Určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace - komunikacMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202209.09.2022 2019-58568.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodloužení platnosti stavebního povolení - RekonstruMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202209.09.2022 2022-53485.pdf
ZastupitelstvoProgram ZM č.7_01. 09. 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.08.202202.09.2022 Program_jednani_ZM_c.7.pdf
Odbor správy majetku a investicZveřejnění záměru pronájmuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202208.09.2022 Zamer_pronajmu.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Prodloužení obecní kanalizace v HolubověMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202208.09.2022 Holubov_kanalizace_DIO.pdf
2022-77989.pdf
VolbySvolaní prvního zasedání okrskové volební komise 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202208.09.2022 MUCK_78393_2022_oKS_svolani_1._zasedani_
OVK.pdf

VolbyOZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov a 1/3 Senátu ParlamentuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.202203.10.2022 MUCK_78454_2022_oKS_oznameni_o_dobe_a_mi
ste_konani_voleb_do_ZM_a_senatu.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výstavba chodníku podél sil. II/160 v rámci stavby Centrum PlešiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202207.09.2022 20220819135151.pdf
2022-75471.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: závod minikár Krumlovská serpentina 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.08.202207.09.2022 Sc300i_Odbo220819074300.pdf
2022-76998.pdf
Dokumenty jiných organizacíDodatek č.1 k dražební vyhlášce č. 1422-EDD/22 ze dne 11. 7. 2022Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČ:26275953 DS: nz6zs6t, Dlouhá 4433, 760 01 Zlín18.08.202225.08.2022 Dodatek_DV_1422-EDD-22.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OŠSPDMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.08.202229.09.2022 VR_OSSPD_socialni_pracovnik_scan.docx
Dokumenty jiných organizacíNabídkový listČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., IČ:42396182 Masná 131, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic17.08.202230.09.2022 meckes1505fd4.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání silnice III/1605Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.08.202202.09.2022 Bohdalovice.docx
2022-70007.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic17.08.202202.09.2022 eon_oznameni.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 31.07.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.08.202209.09.2022 Rozpoctova_opatreni_k_31.07.2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Oprava obvodové kostelní zdi v obci ChvalšinyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.08.202229.08.2022 Chvalsiny_ZU_kostel.pdf
2022-74358.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)12.08.202229.08.2022 OOP.pdf
20220810151516.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+posuv. uzávěra - Cyklistický závod a vyjížďka ČEZ kolemMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.08.202228.08.2022 DIO_cyklozavod_Lipno_n._Vlt._-_Svaty_Tom
as.pdf

CEZ_KOLEM_LIPNA_mapa_trasy_omezeni_dopra
vy.jpg

2022-72546.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyvěšení-Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202229.08.2022 zverejneni_6_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyvěšení-Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízeníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202229.08.2022 zverejneni_5_2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP na železn. přejezdech v k.ú. Herbertov a BolechyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202229.08.2022 navrh_MUP_na_prejezdech_Herbertov_Hrudko
v_a_Bolechy.pdf.pdf

2022-40780.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíVýzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo VW Passat - sídl. Mír, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.08.202212.09.2022 2022-74193.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíNařízení č. 6/2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202226.08.2022 Narizeni_c._6_2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíNařízení č. 5/2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202226.08.2022 Narizeni_c._5_2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "změna dokončené stavby - stavební úpravy, rekonstrukMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202226.08.2022 2022-51227.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání silnice III/16310 v obci PláničkaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.08.202226.08.2022 planicka.docx
2022-72700.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíVýzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo Škoda Felicia Combi, RZ 5C6 4924Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202210.09.2022 2022-55845.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíVýzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo BMW 320 l, RZ 8C4 5532Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202210.09.2022 2022-52711.pdf
VolbyOznámení pro voliče a volební stranyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202203.10.2022 VOLBY_2022_oznameni_pro_volice_a_volebni
_strany.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Sportovní akce Běhej lesy Boletice 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202225.08.2022 DIO_-_Behej_lesy_Boletice_2022_-_potvrze
ne_DI_PCR.pdf

2022-67087.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz MK Za Plevnem - rekce STL plynovodu - RevisMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.08.202225.08.2022 DIO_Za_Plenem.pdf
2022-71257.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1294/7 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202224.08.2022 Sade.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1299/1 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202224.08.2022 coffee_URD.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice08.08.202216.08.2022 meckes15058a9.PDF
VolbyKomise pro losovaní pořádí volebních stran na hlasovacím lístku,Senát,Volby do zastupitelstva obcíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202212.08.2022 Komise_pro_losovani_poradi_volebnich_str
an_na_hlasovicim_listku_-_Volby_do_zastu
pitestav_obci_Senat.pdf

VolbyVolební kampaňMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.08.202226.09.2022 Volebni_kampan.pdf
VolbyRozhodnutí - senát - Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.08.202222.08.2022 Senat_-_Cesky_Krumlov.pdf
VolbyRozhodnutí - Volby do zastupitelstev obcíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov05.08.202222.08.2022 Cesky_Krumlov.pdf
Dolni_Trebonin.pdf
Holubov.pdf
Horice_na_Sumave.pdf
Chlumec.pdf
Chvalsiny.pdf
Kajov.pdf
Mirkovice.pdf
Mojne.pdf
Nova_Ves.pdf
Polna_na_Sumave.pdf
Pridoli.pdf
Prisecna.pdf
Srnin.pdf
Svetlik.pdf
Vezovata_Plane.pdf
Zlata_Koruna.pdf
Zubcice.pdf
Bohdalovice.pdf
Brloh.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-zahrádka CepákoviMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.08.202222.08.2022 UD_Cepakovi_001.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - uzavírka pro: Modernizace sil. II/163 VyššMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.08.202220.08.2022 DIO_CK_II-163-P13B-etapy_final_zmens.ema
il.pdf

2022-69531.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy - Latrán, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.08.202219.08.2022 2022-37308.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - společné povolení (U+S): Horní Planá - revitalizace náměstíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.08.202219.08.2022 2022-05180.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: cykloobousměrkyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.08.202222.08.2022 2022-09548.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Modernizace silnice III/1436 Brloh - Jánské ÚdolíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.08.202218.08.2022 Eurovia_-Brloh_-_Janske_Udoli.pdf
2022-71123.pdf
Dokumenty jiných organizacístanovení přechodné úpravy provozuMěsto Kaplice, IČ:00245941 DS: b3ib5e9, Náměstí 70, 382 41 Kaplice01.08.202217.08.2022 2022-20875.pdf
DIO_II_163_Jenin.pdf
Dokumenty jiných organizacíPozvánka na jednání valné hromady společenstvaHS Kájov Vyšný č.p. 107, 381 01 Český Krumlov - Vyšný01.08.202217.08.2022 meckes1505350.PDF
Odbor správníVeřejnoprávní smlouva ČK FrymburkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.08.202217.08.2022 VPS_-_Frymburk_-_podepsana.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desceJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)01.08.202210.09.2022 Zadost_o_uverejneni_vyhlaseni_VR_na_ured
ni_desce.pdf

Vyhl._VR.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desceJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)01.08.202210.09.2022 Zadost_o_uverejneni_vyhlaseni_VR_na_ured
ni_desce.pdf

Vyhl._VR.pdf
Stavební úřadrozhodnutí - společné povolení (U+S): zahradní chata ve Větřní- parc.č. 1287/2Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.07.202213.08.2022 2022-38684.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic27.07.202217.08.2022 eon_oznameni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202231.07.2025 Egon_Schiele_Art_centrum_o_signed.p_sign
ed.s_signed._-_energ.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka + zvl. užívání PK - Komunikace III/1637, cyklistický záMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202212.08.2022 down3.pdf
2022-58384.pdf
Odbor správnírozhodnutí o přestupku: MUCK/2026/2022/RusMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.07.202210.08.2022 2022-2026.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Černá v Pošumaví - úpravna vody a vodojem DolnMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.07.202207.08.2022 2021-58745.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uz + Stan. PÚP - Usměrnění dopravy pro kult. festival České HradMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.07.202207.08.2022 Potvrzene_DIO_Ceske_Hrady_2022_Rozmberk_
5._6.8.pdf

2022-62158.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)21.07.202208.08.2022 OOP.pdf
20220714103259.pdf
Dokumenty jiných organizacíŽádost o zveřejnění dražební vyhlášky č. 1422-EDD/22 na úřední desceDražební společnost MORAVA s.r.o., IČ:26275953 DS: nz6zs6t, Dlouhá 4433, 760 01 Zlín20.07.202225.08.2022 Drazebni-vyhlaska-1422-1.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Prodloužení platnosti stavebního povolení - ReMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.07.202205.08.2022 2022-53485.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu PKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.07.202205.08.2022 1.pdf
2.pdf
2022-64007.pdf
Dokumenty jiných organizací167 EX 7877/14-157-dražební vyhláškaIvanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877,Igor Ivanko DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, Czech Republic20.07.202202.09.2022 EX_7877_14-157.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/162 ve Frymburku - propojení zemní kabelové sítMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.07.202203.08.2022 Intem.pdf
2022-63987.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 30.06.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.07.202205.08.2022 Rozpoctova_opatreni_k_30.06.2022.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíseznámení s podklady: Určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace - komunikace a most pMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.07.202231.07.2022 2019-58568.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výměna optických kabelů - T.G. Masaryka - tř. Míru - Špičák, ČesMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202230.07.2022 DIO.pdf
2022-62989.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 001030052931, Zlatá Koruna, K/164/8 - NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202229.07.2022 Seterm_DIO_ZL._Koruna.pdf
2022-60472.pdf
Dokumenty jiných organizacíUsnesení o odročení dražebního jednání - 142 DC 00008/19-039Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706,Jaroslav Kocinec DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic12.07.202215.08.2022 Usneseni_o_odroceni_drazebniho_jednani_1
1.07.2022_758_signed_.pdf

Dokumenty jiných organizacíInformace o realizaci majetku státu - městu Český KrumovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.07.202205.08.2022 MUCK_63678_2022_oKS_Aukcni_vyhlaska.pdf
MUCK_63678_2022_oKS_Kupni_smlouva.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín - SO 137Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.07.202228.07.2022 2022-47814.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, pro území obec SvětlíkJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)11.07.202219.08.2022 Vyhl._VR_.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: změna organizace dopravy v ZPS na PlešivciMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.07.202227.07.2022 dokumentace.pdf
2022-45115.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Plešovice, Zátiší, obnova - TS, NNMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.07.202223.07.2022 Seterm_DIO_Plesovice.pdf
2022-54244.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Sanační práce - nestabilní skalní svahy silnice č. II/160, ČMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.07.202223.07.2022 DIO1.pdf
DIO2.pdf
DIO3.docx
2022-61286.pdf
ZastupitelstvoJednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 6 ze dne 23. 6. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202201.09.2022 ZM_c._6_ze_dne_23.6.2022_-_usneseni.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Chvalšiny - obnova vodovodních řadůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202220.07.2022 2020-64419.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Pro-Sport, o.p.s., ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.07.202207.07.2025 Pro-Sport_o_signed.p_signed.s_signed._-_
pokryti_ztraty_signe.pdf

Pro-Sport_o_signed.p_signed.s_signed._-_
investicni_dotace_si.pdf

Dokumenty jiných organizacíInformace - červenec 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov01.07.202201.08.2022 Info_cervenec_2022_001.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o navýšení investiční dotace CPDM, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.06.202201.07.2025 CPDM_-_navyseni_investicni_dotace.pdf
VolbyOZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ ZVLÁŠTNÍHO ÚČTU PRO SLOŽENÍ KAUCE PŘI VOLBÁCH DO SENÁTU PARLAMENTU ČRMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.06.202201.08.2022 OZNAMENI_O_ZRIZENI_ZVLASTNIHO_UCTU_PRO_S
LOZENI_KAUCE_PRI_VOLBACH_DO_SENATU_PARLA
MENTU_CR.pdf

Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-směna HodboďováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.06.202213.07.2022 ud_smena_hodbodova_001.pdf
VolbyOznámení o stanovení zvláštních prostorů k zajištění tajnosti hlasováníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202203.10.2022 Zvlastni_prostory_k_zajisteni_tajnosti_h
lasovani.pdf

VolbyOznámení pro voliče o změně sídla volební místnosti - okrsek č. 8Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202203.10.2022 zmena_mista_volebni_mistnosti_-_okrsek_c
._8.pdf

VolbyStanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Českém KrumlověMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202203.10.2022 Stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrsko
vych_volebnich_komisi_v_Ceskem_Krumlove.
pdf

Odbor správy majetku a investicZveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitostíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202211.07.2022 Zamer_bezuplatneho_prevodu_nemovitosti.p
df

Odbor správy majetku a investicZveřejnění záměru pronájmuMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202211.07.2022 Zamer_pronajmu.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu - uzavírka I/39 ŽelnavaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.06.202211.07.2022 POTVRZENE_DIO_POLICIE_CK.pdf
2022-57106.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu - uzavírka I/39 ŽelnavaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.06.202211.07.2022 2022-57106.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic22.06.202213.07.2022 eon_oznameni.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "změna dokončené stavby - stavební úpravy, rekMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.06.202208.07.2022 2022-51227.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP na železn. přejezdech v k.ú. Herbertov a BolechyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.06.202206.07.2022 navrh_MUP_na_prejezdech_Herbertov_Hrudko
v_a_Bolechy.pdf

2022-40780.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic20.06.202208.07.2022 220289664_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizací120 EX 17519/15-50,58-EPN,151,152-Dražební vyhláškaMika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy16.06.202211.08.2022 U17519-15-0152-220607081841.pdf
U17519-15-0151-220607075429.pdf
U17519-15-0058-200909193423.pdf
U17519-15-0050-200829120103.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr vypůjčit část areálu letního kinaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202204.07.2022 UD_letni_kino_55345_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic16.06.202204.07.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizací194EX 392/20-79 Dražební vyhláška - nemov věciBrychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí16.06.202219.07.2022 200039279.pdf
ZastupitelstvoPozvánka na ZM č. 6 - 23.06.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202224.06.2022 Program_jednani_ZM_c._6.pdf
Odbor úřad územního plánováníOZNÁMENÍ - veřejná vyhláška - úřední deskaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202226.07.2022 OZNAMENI_-_verejna_vyhlaska_na_uredni_de
sku.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU MK - Přípojka vody pro KN 112 v k.ú. Spolí-Nové Spolí, ČeskýMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202201.07.2022 N.Spoli_Fleischmann.pdf
2022-48288.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy - Latrán, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202201.07.2022 Latran_Cesky_Krumlov.jpg
2022-37308.pdf
Odbor správy majetku a investicNabídka prodeje materiáluMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202201.07.2022 Nabidka_mesta.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-pacht NagyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202201.07.2022 ud_Nagy_001.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - sociální pracovník OŠSPDMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202201.08.2022 VR_OSSPD_socialni_pracovnik_scan.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Most ev.č. 163-014 před MilnouMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202230.06.2022 most3.docx
2022-47262.pdf
most1.docx
most2.docx
Stavební úřadusnesení o ustanovení opatrovníka: změna využítí území - terénní úpravy v ul. Za Jitonou, Č. K.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.06.202230.06.2022 2021-34890.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1315/1 k. ú. Český Krumlov)Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202229.06.2022 reh_urd.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU - Uložení zemního kabelu VN a NN do MK k Celnímu úřadu, PlešiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202229.06.2022 seterm_Plesivec.pdf
2022-52544.pdf
Dokumenty jiných organizacístanovení přechodné úpravyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.06.202229.06.2022 2022_NOVE_OPATRENI_SUS_I_tridy_Jck-2.pdf
DIO-2022-1-2.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic10.06.202201.07.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o zrušení plánované odstávkyEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic10.06.202201.07.2022 eon_zruseni_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíZávěr ZŘ koncepce ARSP JČKJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)10.06.202227.06.2022 Zaver_ZR_koncepce_ARSP.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic10.06.202230.06.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o zrušení plánované odstávkyEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic10.06.202230.06.2022 eon_zruseni_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustku na silnici III/1436 v km 1,551 a v km 1,7Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202225.06.2022 Dopravni_stavby_-_Janske_Udoli.pdf
2022-52401.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustků na silnici č. III/15911Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202227.06.2022 IMG_20220609_114814_550.jpg
IMG_20220609_114841_540.jpg
IMG_20220609_114853_616.jpg
IMG_20220609_114914_006.jpg
2022-52402.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - LETŇÁK V KINĚ Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.06.202224.06.2025 KULT4_-_13-22__SMLOUVA_-_Spolek_Letnak_v
_kine_Letnak_v_kine_.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: I/39 Třebonín (MÚK D3)-Rájov-SO 120,122-125,150-154, 170,171, 201,Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202223.06.2022 2022-10618.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU MK - U Stromovky č.p. 111, Nové Spolí, oprava poklopů ve vozoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202223.06.2022 c300i_Odbo220607083300.pdf
2022-43816.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Horní Planá - revitalizace náměstíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202222.06.2022 2022-05180.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zajištění svahu silnice III/14311 Nová VesMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202222.06.2022 Swietelsky_Nova_Ves.pdf
2022-50708.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Markétská pouť 15.07. - 17.07.2022, náměstí Horní PlanáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202222.06.2022 Marketska_pout.pdf
2022-50549.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městské divadlo ČK, o.p.s. - Českokrumlovské slavnostiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202209.06.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Mestske_diva
dlo_CK__o._p._s..pdf

ZastupitelstvoJednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 5 ze dne 26. 5. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.06.202230.06.2022 ZM_c._5_ze_dne_26.5.2022_-_usneseni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu v k.ú. Zubčice v rámci akce - UzavírkaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.06.202220.06.2022 Vyznac_-_uzavirka_Mojne-Skridla.pdf
2022-46843.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic03.06.202224.06.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic03.06.202230.06.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic03.06.202230.06.2022 eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)02.06.202220.06.2022 OOP.pdf
20220601085846.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 31.05.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.06.202204.07.2022 Rozpoctova_opatreni_k_31.05.2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace - červen 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov01.06.202201.07.2022 Info_cerven_2022_001.pdf
VolbyPotřebný počet podpisů na podporující kandidaturu nez. kandidáta - sdružení nez. kandidátůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202223.09.2022 Potrebny_pocet_podpisu_na_petici_podporu
jici_kandidaturu_nezavisleho_kandidata_-
_sdruzeni_nezavislych_kandidatu.pdf

VolbySeznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřaduMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202223.09.2022 Seznam_obci_ze_kterych_se_kandidatni_lis
tiny_podavaji_prislusnemu_poverenemu_obe
cnimu_uradu.pdf

Stavební úřadSdělení - universální: Novostavba rodinného domu a pergoly, Světlík, parc.č. 900/28, k.ú. SvětlíkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov31.05.202216.06.2022 2021-40214.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK - Obec Lipno nad Vltavou - výstavba TSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.202215.06.2022 2022-43307.pdf
VolbyStanovení počtu členů zastupitelstvaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.202223.09.2022 Stanoveni_poctu_clenu_zastupitelstva.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): zahradní chata ve Větřní- parc.č. 1287/2Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.202215.06.2022 2022-38684.pdf
Odbor financíZávěrečný účet města Český Krumlov za rok 2021Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.05.202230.06.2023 RM_c._1_-_Zaverecny_ucet_mesta_za_rok_20
21.pdf

RM_c._2_-_Ucetni_zaverka_mesta_za_rok_20
21.pdf

RM_c._3_-_Zprava_o_vysledcich_prezkouman
i_mesta_Cesky_Krumlov_za_rok_2021.pdf

RM_c._4_-_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_roz
poctu_2021_FIN_2-12.pdf

RM_c._5_-_Prehled_hospodareni_zrizenych_
prispevkovych_organizaci.pdf

RM_c._6_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_obecne_prospesnych_organizaci.pdf

RM_c._7_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_spolecnosti_s_rucenim_omezenym.pdf

RM_c._8_-_Opatreni_k_nedostatkum_Zpravy_
o_vysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - PRAŽSKÝ HUDEBNÍ INSTITUT, Z.Ú.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.05.202213.06.2025 KULT2_-_5_-22_SMLOUVA_-__Prazsky_hudebni
_institut-_Hudebni_int.kurzy_v_CK_5._roc
nik.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídkový listČeskokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČ:42396182 Masná 131, 381 01 Český Krumlov - Vnitřní Město, Czech Republic25.05.202201.07.2022 meckes1501faa.PDF
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic25.05.202215.06.2022 eon_oznameni.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: výstavba parkoviště - oprava povrchu v ulici ŠpičákMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.05.202213.06.2022 DIO_-_C_Krumlov_-_Spicak_-_nove_parkovis
te.pdf

2022-47626.pdf
Odbor správníVyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: MUCK/1481/2022/ČeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.05.202210.06.2022 2022-1481.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy - Latrán, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.05.202210.06.2022 Latran_Cesky_Krumlov.jpg
2022-37308.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic25.05.202216.06.2022 eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investiczveřejnění na ÚD-ZEMOSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.05.202209.06.2022 UD_ZEMOS_001.pdf
Dokumenty jiných organizacíZahájení a koncept - veřejná vyhláškaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.05.202209.06.2022 MUCK_46844_2022_OKT_OznameniAKoncept.pdf
MUCK_46844_2022_OKT_pril3_koncept.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KLUB SPORTOVNÍCH POTÁPĚČŮ KRAKENMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.05.202209.06.2025 SPORT2-1-22_SMLOUVA_-_Klub_sportovnich_p
otapecu.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - HC SLAVOJ ČESKÝ KRUMLOV, Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.202206.06.2025 SPORT1_-_6_-22_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - HC SLAVOJ ČESKÝ KRUMLOV, Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.202206.06.2025 SPORT2_-4-22_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - THEIA - KRIZOVÉ CENTRUMMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.202206.06.2025 SOC1-19-22_SMLOUVA_-_Theia_-odborne_soci
alni_poradenstvi.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Dočasné stavební sjezdy na silnici III/15534 u SO137Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.202205.06.2022 Signistav_-docasne_sjezdy_SO_137.pdf
2022-45227.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Chvalšinská pouť 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.202205.06.2022 Chvalsiny_pout_2022.pdf
2022-45604.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout nebytový prostor v areálu kasárenMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.05.202207.06.2022 UD_kasarna_45289_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídka - pes Dasty - aktualizace 2022Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic19.05.202231.12.2022 Nabidka_r.2022_pes_Dasty.pdf
ZastupitelstvoPozvánka na ZM č. 5 - 26.05.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.05.202227.05.2022 Program_jednani_ZM_c._05_-_26.05.2022.pd
f

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba D3 0310/II Hodějovice- Třebonín, převedení silniční dMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202202.06.2022 2022-44157.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba D3 0310/II Hodějovice- Třebonín, převedení silniční dMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.202202.06.2022 2022-44157.pdf
Sgnistav_SO_138_139_223.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na ÚK Lesů ČR - 9. Czech New Energies Rallye a 1.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202201.06.2022 dio_pasecna.pdf
2022-42969.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FBC RYTÍŘI Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 SPORT2_-9-22_SMLOUVA_-_FBC-PRO-SPORT_CK.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK ČESKÝ KRUMLOV, POBOČNÝ SPOLEKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 SPORT2-_3-22_SMLOUVA_-_VZS_CCK-_PRO-SPOR
T_CK.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - ČESKOKRUMLOVSKÝ PLAVECKÝ KLUBMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 SPORT2_-2-22_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - LAWN TENIS CLUB ČESKÝ KRUMLOVMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 SPORT4_-_3-22_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Club_C
.Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - LAWN TENIS CLUB ČESKÝ KRUMLOVMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 SPORT1_-_7_-_22_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Chlu
b_Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - JAZZKY KRUMLOV O.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.202202.06.2025 KULT3-1-22_SMLOUVA_-_Jazzky_Krumlov_-_JK
_-_festival_jazzu_a_alternativni_hudby.p
df

Odbor životního prostředí a zemědělstvírozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): Vrtaná studna ST-1 na p.č. 757/16 v k.úMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.05.202229.05.2022 2021-66004.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 203/22-1 Dražební vyhláška - prodej nem.Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice13.05.202209.06.2022 1.pdf
Dokumenty jiných organizací227EX 560/22-4 Dražební vyhláška 2021 okdrazbyKubena Martin, Mgr. - soudní exekutor, IČ:09813519,Martin Kubena DS: mc32jwx, Cejl 40/107, 602 00 Brno13.05.202215.06.2022 22005604.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádražíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202228.05.2022 Vyznac_Markvartice.pdf
2022-42999.pdf
Dokumenty jiných organizacíVyhlášení konkursního řízení - Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202201.07.2022 Vyhlaseni_konkursniho_rizeni_OA_CB.pdf
Vzor_prihlasky.docx
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202230.05.2025 SOC1-21-22_SMLOUVA_-_FOKUS_-_TD.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FOKUS, Z.Ú.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202230.05.2025 SOC1-20-22_SMLOUVA_-_FOKUS_-_KT.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FBC RYTÍŘI, Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202230.05.2025 SPORT1_-_12_-22_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Dokumenty jiných organizacíAktualizace Regionální surovinové politiky Jih. kraje o posuzování vlivů na životní prostředíKrajský úřad Jihočeského kraje, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice11.05.202227.05.2022 meckes15013eb.PDF
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic11.05.202227.05.2022 220222854_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic11.05.202224.05.2022 eon_oznameni.pdf
Odbor správy majetku a investicoznámení na ÚD-pronájem RobováMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.05.202227.05.2022 ud_robova_001.jpg
Dokumenty jiných organizacíStanovení přechodné úpravy provozuJihočeský kraj, IČ:70890650 DS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (část)11.05.202227.05.2022 OOP.pdf
20220504094834.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic11.05.202203.06.2022 eon_oznameni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.05.202227.05.2025 SPORT1_-_5_-22_SMLOUVA-_VZS_CCK_Cesky_Kr
umlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KRUMLOVŠTÍ PIŠCI Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.05.202227.05.2025 KULT2-1-22_SMLOUVA_-_Krumlovsti_pistci_-
_Evropska_renesance.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - CENTRUM BAROKNÍ KULTURY, Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.05.202227.05.2025 KULT2_-_2-22_SMLOUVA_-_Centrum_barokni_k
ultury_-_XV._rocnik_Festivalu_baroknich_
umeni_2022.pdf

Odbor správníVyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: MUCK/705/2022/ČeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2022 2022-705.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz - Frymburské slavnosti 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2022 Sc300i_Odbo220510123300.pdf
2022-38764.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace o konání 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského krajeKrajský úřad Jihočeského kraje, hejtman kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice10.05.202220.05.2022 meckes150133e.PDF
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace- NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV A.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2025 SOC1_-_1_-_22_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_so
c.sluzby.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace-DOMOV PRO SENIORY KAPLICEMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2025 SOC1_-_6_-_22_SMLOUVA_-_Domov_pro_senior
y_Kaplice.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace- ČESKOKRUMLOVSKÝ PLAVECKÝ KLUBMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2025 SPORT1_-4-22_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace-VERONIKA NOVOTNÁMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2025 SPORT1_-_14-22_SMLOUVA_-_Veronika_Novotn
a.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace- DOMOV DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.202226.05.2025 SOC1-5-22_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Cyklistický závod Tour de Boletice 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202225.05.2022 zavod_casovka.jpg
zavod_hromadny_start.jpg
DIO_Boletice.pdf
zavod_celkovy_prehled.docx
2022-32799.pdf
ZastupitelstvoJednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 4 ze dne 28. 4. 2022 - přehled přijatých usneseníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202203.06.2022 ZM_c._4_ze_dne_28.4.2022_-_usneseni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - VSK ČESKÝ KRUMLOVMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_10_-22_SMLOUVA_-_Volejbalovy_sp
ortovni_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - CZECH ONE PRAGUE s.r.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 Dotace_ck_2022_SMLOUVA_-_Czech_One_Pragu
e_-_Domov_pro_seniory_Wagnerka.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - ICOS ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SOC1-15-22_SMLOUVA_-_ICOS_-_BPP_signed.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - ICOS ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SOC1-16-22_SMLOUVA_-_ICOS_-__OA_signed.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KARATE PANTHERS ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT4_-_4-22_SMLOUVA_KARATE_PANTHERS.pd
f

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KoCeRO - komunitní centrum Rovnost o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SOC1-12-22_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Terenni_pr
ogramy.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KoCeRO - komunitní centrum Rovnost o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SOC1-11-22_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Nizkopraho
ve_zarizeni....pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA, O.P.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SOC1-3-22_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_Domac
i_hospic_...doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SHOTOKAN KARATE Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_2_-_22_SMLOUVA_-_SHOTOKAN_KARAT
E_KLUB_CK.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SKB Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_13-22_SMLOUVA_-_SK_Badminton_Ce
sky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SK VLTAVA Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT3_-_3-22_SMLOUVA_-_SK_VLTAVA_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FK SLAVOJ Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT2-6A-22_SMLOUVA_-_FK_SLAVOJ_-_PRO-S
PORT.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SPORTOVNÍ KLUB BADMINTON Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT2-_11-22_SMLOUVA_-_SKB_PRO-SPORT_CK
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FK SLAVOJ Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT3_-_2-22_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FK SLAVOJ Č. KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_8-22_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_Cesky_
Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SK KARATE ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT4_-_2-22_SMLOUVA_SK_KARATE_CK.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SK KARATE ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_3_-_22_SMLOUVA_-_SK_KARATE_CESK
Y_KRUMLOV.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KARATE PANTHERS ČESKÝ KRUMLOV Z.S.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.202226.05.2025 SPORT1_-_11_-22_SMLOUVA_-_KARATE_PANTHER
.pdf

Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu NN- Přídolí čp.78, silnice III/1572Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.05.202223.05.2022 Seterm_SPU_Pridoli.pdf
2022-41009.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíoznámení o zahájení řízení - stanoviska: Černá v Pošumaví - úpravna vody a vodojem Dolní VltaviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202220.05.2022 2021-58745.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: 49. Rallye Český Krumlov 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202220.05.2022 DIO_Rallye_CK_2022.pdf
2022-35922.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: realizace stavby Krumlovský Vltavín - nová místní komunikaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202220.05.2022 uzavirka.pdf
2022-40523.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ - lokalita Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.05.202220.05.2022 Tesco_1.jpg
Tesco_2.jpg
2022-11151.pdf
Odbor financíNávrh Závěrečného účtu města Český Krumlov za rok 2021Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202227.05.2022 RM_c._1_-_Zaverecny_ucet_mesta_za_rok_20
21.pdf

RM_c._2_-_Ucetni_zaverka_mesta_za_rok_20
21.pdf

RM_c._3_-_Zprava_o_vysledcich_prezkouman
i_mesta_Cesky_Krumlov_za_rok_2021.pdf

RM_c._4_-_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_roz
poctu_2021_FIN_2-12.pdf

RM_c._5_-_Prehled_hospodareni_zrizenych_
prispevkovych_organizaci.pdf

RM_c._6_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_obecne_prospesnych_organizaci.pdf

RM_c._7_-_Prehled_hospodareni_zalozenych
_spolecnosti_s_rucenim_omezenym.pdf

RM_c._8_-_Opatreni_k_nedostatkum_Zpravy_
o_vysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

Stavební úřadrozhodnutí o umístění stavby: "novostavba optické telekounikační sítě T-Mobile"Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202219.05.2022 S30C-0i220502094901.pdf
2022-19301.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: realizace stavby Krumlovský Vltavín - označení provizorního průjMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202219.05.2022 Sc300i_Odbo220503100600.pdf
2022-40386.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: uzavření podchodu pod I/39 - realzace podzemní komory zatrubněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202219.05.2022 PRILOHA.pdf
2022-21358.pdf
Odbor správy majetku a investicPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a skutečnostiMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202215.06.2022 CEVAKPorovnani2021Zverejneni.pdf
Odbor financíRozpočtová opatření k 03.05.2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.05.202206.06.2022 Rozpoctova_opatreni_k_03.05.2022.pdf
Dokumenty jiných organizací213EXD 166/22-1 Dražební vyhláška - prodej nem.Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice02.05.202223.05.2022 1.pdf
Ostatní dokumenty úřaduVeřejnoprávní smlouva ČK x Vyšší BrodMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.05.202218.05.2022 VPS_-_Vyssi_Brod_podepsana.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání PK - stavební práce podél komunikace III/15911Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.05.202218.05.2022 dopravne_inzenyrske_opatreni.docx
2022-36617.pdf
Dokumenty jiných organizacíZveřejnění na úřední desceLesy města Český Krumlov s.r.o., IČ:60826355 DS: 47eibfn, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov02.05.202219.05.2022 Pozvanka_VH_HS_Cesky_Krumlov.pdf
Dokumenty jiných organizací120 EX 10475/20-21-EPN,73-Dražební vyhláškaMika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy02.05.202230.06.2022 U10475-20-0073-220426065628.pdf
U10475-20-0021-200727075934.pdf
Dokumenty jiných organizacíInformace - květen 2022Vojenský újezd Boletice, IČ:03806553 DS: m6gb3kh, Kladné 3, 382 21 Kájov29.04.202201.06.2022 Info_kveten_2022_001.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - uzavírka MK od žel.zast. Lipno nad Vlt. do m.č.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.04.202214.05.2022 priloha_1031684606_0_52729_Potvrzene_DIO
.pdf

2022-34471.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvísdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: I/39 Třebonín (MÚK D3)-Rájov-SO 120,122-125,150-154, 170Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.04.202213.05.2022 2022-10618.pdf
Personální výběrová řízeníVŘ - OŽPZ - referent životního prostředíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.04.202220.05.2022 VR_referent_zivotniho_prostredi_scan.pdf
Odbor správníVyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: MUCK/1481/2022/ČeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.04.202213.05.2022 2022-1481.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na MK - stavba cyklostezky LoučoviceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.04.202213.05.2022 a_DIO_1_.pdf
2022-36379.pdf
Odbor správy majetku a investicOznámení na ÚD - záměr pronajmout nebytové prostory v budově Kaplická 439Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.04.202212.05.2022 UD_Kapl.439_KB_37452_2022.pdf
Dokumenty jiných organizacíVeřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškouFinanční úřad pro Jihočeský kraj, IČ:72080043 DS: scdnz6b, 000 00 Mánesova 1803/3a, České Budějovice PSČ 370 0126.04.202227.05.2022 00304688_dne_0515_2200981155.pdf
Letak_HPS_2022.pdf
Letak_slozenky2022.pdf
fu_2200_2200956143.pdf
Odbor životního prostředí a zemědělstvíopatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: Ochranné pásmo vodního zdroje - vrt HJ-3 LipnoMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.04.202212.05.2022 situace_I._ochranneho_pasma_vrtu_HJ_-_3.
pdf

2018-19821.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka komunikace - Horní Planá Hasiči 150 letMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.04.202212.05.2022 DIO_potvrzene_Policii_CR.pdf
2022-37022.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic22.04.202219.05.2022 eon_oznameni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Tarstia, s.r.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.04.202221.04.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Tarstia_s.r.
o..pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městské divadlo ČK, o.p.s. - správa klášterůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.04.202221.04.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_-_MD_o.p.s._
sprava_klasteru.pdf

Ostatní dokumenty úřaduČeské dědictví UNESCOMěsto Český Krumlov, Bc. Lucie Čermáková, IČ:00245836 náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov - Vnitřní Město, Czech Republic20.04.202201.01.2024 meckes150988f.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíuložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: vrak skůtru - síld. Mír, Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.04.202220.05.2022 2022-19714.pdf
Odbor financíProminutí poplatku z pobytu ukrajinským uprchlíkůmMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.03.202230.06.2022 RozhodnutiProminutiPobytUkrajina.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Auviex, s.r.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.03.202212.03.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Auviex__s.r.
o.pdf

Dokumenty jiných organizací142 DC 00008/19-035 - odročení dražeb. jednáníKocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706,Jaroslav Kocinec DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic15.02.202219.09.2022 Usneseni_o_odroceni_drazebniho_jednani_1
1.02.2022_1454_signed_.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Festival komorní hudby ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.02.202210.02.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Festival_kom
orni_hudby_CK.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - MHF ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov04.02.202205.02.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Mezinarodni_
hudebni_festival_CK_z.s..pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Sociální služby SOVY, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.02.202204.02.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_SOVY__o._p._
s._Cinnost.pdf

Smlouva_o_poskytnuti_dotace_SOVY__o._p._
s._Cinnost2.pdf

Smlouva_o_poskytnuti_dotace_SOVY__o._p._
s._Projekty.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.02.202203.02.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Ceska_maltez
ska_pomoc.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.02.202203.02.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Egon_Schiele
__Art_centrum.pdf

Dokumenty jiných organizacíNabídka k bezúplatnému převodu - pes SmokieÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic27.01.202231.12.2022 Nabidka.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace ICOS, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.01.202228.01.2025 Smlouva_o_poskytnuti_dotace_ICOS_o.p.s._
-_osobni_asistence.pdf

Smlouva_o_poskytnuti_dotace_ICOS_o.p.s._
-_podpora_rodin.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Pro-Sport, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.01.202217.01.2025 Pro-Sport_o.p.s._-_provozni_dotace.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace CPDM, o.p.sMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.01.202215.01.2025 CPDM_o.p.s._-_provozni_dotace.pdf
CPDM_o.p.s._-_projektove_aktivity.pdf
CPDM_o.p.s._-_investicni_prispevek.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace DMO ČK, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.01.202215.01.2025 DMO_CK_z.s._-_cestovni_ruch.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městské divadlo ČK, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.01.202215.01.2025 MD_CK_o.p.s._-_provoz_divadla.pdf
MD_CK_o.p.s._-_provoz_klasteru.pdf
Dokumenty jiných organizacíNabídka - pes DastyÚzemní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: 8upftbv, Prokišova 1202/5, 370 01 České Budějovice, Czech Republic31.12.202131.12.2022 Nabidka_BU_prevodu_pes_Dasty.pdf
Odbor financíSCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ, ODPISOVÝ PLÁN - ROK 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.12.202102.01.2023 ODPISOVY_PLAN_-_2022_-_MESTSKA_KNIHOVNA.
pdf

MESTSKA_KNIHOVNA_-_SCHVALENY_ROZPOCET_-_
2022.pdf

Odbor financíSCHVÁLENÝ ROZPOČET MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL, ODPISOVÝ PLÁN - ROK 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.12.202102.01.2023 MATERSKE_SKOLY_-_SCHVALENY_ROZPCET_-_202
2.pdf

ZAKLADNI_SKOLY_-_SCHVALENY_ROZPOCET_-_20
22.pdf

ODPISOVY_PLAN_-_2022_-_ZAKLADNI_SKOLY_MA
TERSKE_SKOLY.pdf

Odbor financíRozpočet města Český Krumlov 2022Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.12.202102.01.2023 Priloha_c._1_-_Duvodova_zpravy_ZM.pdf
Priloha_c._2_-_Navrh_rozpoctu_2022.pdf
Priloha_c._3_-_Rozpocty_zrizenych_prispe
vkovych_organizaci_2022.pdf

Priloha_c._4_-_Rozpocty_zalozenych_obecn
e_prospesnych_organizaci.pdf

Priloha_c._5_-_Rozpis_navrhu_rozpoctu_20
22.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace ČČK, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.11.202118.11.2024 Cesky_cerveny_kriz_-_tepla_zidle_21-22.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace MD ČK, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.11.202118.11.2024 Mestske_divadlo_o.p.s._-_ztrata_20.pdf
Ostatní dokumenty úřaduČeské dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údajeMěstský úřad Český Krumlov, oddělení kanceláře starosty Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov - Vnitřní Město, Czech Republic09.11.202110.11.2022 meckes14199e3.PDF
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.09.202124.09.2024 5042021OSVZ_auto.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s. na pokrytí ztráty z roku 2018 - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.09.202116.09.2024 Poskytnuti_neinvesticni_dotace_Centru_pr
o_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.s._na_pokryt
i_ztraty_z_roku_2018.pdf

Dokumenty jiných organizacíOpatření obecné povahy 1/2021Ministerstvo zemědělství, IČ:00020478 DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 114.09.202101.01.2023 MZE-49892_2021-16212.pdf
Rozdelovnik.pdf
OOP_VI_navrh_Priloha_c._1_14-9-2021.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Pro-Sport, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.09.202110.09.2024 Pro_Sport_o.p.s._-_ztrata_2020.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky el. energie - DomoradiceEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Czech Republic08.09.202104.10.2021 210456994_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Odbor financíRozpočetová opatření k 31.08.2021Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.09.202104.10.2021 Prehled_RO_-_2021.pdf
Odbor financíZávěrečný účet a účetní závěrka města Český Krumlov za rok 2020Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.08.202130.06.2022 ZM_-_1._Zaverecny_ucet_mesta_2020.pdf
ZM_-_2._Ucetni_zaverka_za_rok_2020.pdf
ZM_-_3._Zprava_o_vysledcich_prezkoumani_
hospodareni_2020.pdf

ZM_-_4._Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpo
ctu_2020_FIN_2-12.pdf

ZM_-_5._Prehled_hospodareni_zrizenych_pr
ispevkovych_organizaci.pdf

ZM_-_6._Prehled_hospodareni_zalozenych_o
becne_prospesnych_organizaci.pdf

ZM_-_7._Prehled_hospodareni_zalozenych_s
polecnosti_s_rucenim_omezenym.pdf

ZM_-_8._Opatreni_k_nedostatku_Zpravy_o_v
ysledku_prezkoumani_hospodareni.pdf

Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.08.202130.09.2022 1._Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2022_-_20
24.pdf

2._Prilohy_strednedobeho_vyhledu_2022_-_
2024.pdf

3._Podklady_strednedobeho_vyhledu_rozpoc
tu_2022_-_2024.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202131.07.2024 SOC1_-_1_-_21_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_so
c.sluzby.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Auviex, s.r.o.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.07.202112.07.2024 Auviex_s.r.o.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SOC - Smlouva o poskytnutí dotace-ICOSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.06.202128.06.2024 SOC1-13-21_SMLOUVA_-_ICOS_-_OA.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SOC - Smlouva o poskytnutí dotace-ICOSMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.06.202128.06.2024 SOC1-12-21_SMLOUVA_-_ICOS_-_BPP.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-KULT-SMLOUVA - Pražský hudební institut- Hudební int.kurzy v ČK, 4. ročníkMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov25.06.202128.06.2024 KULT2_-_5_-21_SMLOUVA_-__Prazsky_hudebni
_institut-_Hudebni_int.kurzy_v_CK_4._roc
nik.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOC -SMLOUVA O POSKYTUTÍ DOTACE - Domov pro seniory KapliceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202120.06.2024 SOC1_-_2_-_21_SMLOUVA_-_Domov_pro_senior
y_Kaplice.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-KULT - SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Marek Billý - ROMFEST 2021Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202120.06.2024 KULT2_-_1-_SMLOUVA_-_Marek_Billy_-_ROMFE
ST_2021_-zverejneni.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SPORT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SK KARATE ČESKÝ KRUMLOVMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202120.06.2024 SPORT1_-_2_-_21_SMLOUVA_-_SK_KARATE_CESK
Y_KRUMLOV.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SPORT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - SK KARATE ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202120.06.2024 SPORT4_-_1-21_SMLOUVA_SK_KARATE_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace pro Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.06.202117.06.2024 Egon_Schiele_Art_centrum_o.p.s._-_2.pdf
Dokumenty jiných organizacíZápis z jednání VH svazku obcí ČD UNESCOMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202116.06.2022 1._VH_2021_online__7._kvetna_.doc
Stanovy_DSO_CDU_navrh_2021_07.05.2021.do
cx

Zaverecny_ucet_za_rok_2020_schvaleny.pdf
Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodaren
i_za_rok_2020_FINAL.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SPORT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FBC-PRO-SPORT ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.06.202119.06.2024 SPORT2_-5-21_SMLOUVA_-_FBC-PRO-SPORT_CK.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace- SMLOUVA - FBC Rytíři, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.06.202114.06.2024 SPORT1_-_8-21_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klubMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.06.202117.06.2024 SPORT2_-11-21_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_
plavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace SMLOUVA - HC SlavojMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.06.202117.06.2024 SPORT2_-2-21_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - DD H.PlanáMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-14-21_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - Hospic sv.JN - Hospicová péčeMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-11-21_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_Hosp
icova_pece.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - Hurá do V KoCeRaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-8_-21_SMLOUVA_-_Hura_do_V_KoCeRa.pd
f

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - Theia -poradenstvíMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-6-21_SMLOUVA_-_Theia_-poradenstvi.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - FOKUS - TDMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-16-21_SMLOUVA_-_FOKUS_-_TD.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - FOKUS - KTMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-15-21_SMLOUVA_-_FOKUS_-_KT.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - KoCeRo - Moje cestaMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SOC1-7-21_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Moje_cesta.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - VZS ČČK Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SPORT1_-_6_-21_SMLOUVA-_VZS_CCK_Cesky_Kr
umlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Volejbalový sportovní klubMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SPORT1_-_5-21_SMLOUVA_-_Volejbalovy_spor
tovni_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE- Lawn Tennis Chlub Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.06.202114.06.2024 SPORT1_-_10-21_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Chlub
_Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE, Lawn Tennis Club Č.KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202112.06.2024 SPORT4_-_3-21_SMLOUVA_Lawn_Tennis_Club_C
.Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-KULT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - POST BELUM, Paměť národa Český Krumlov 2021Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202112.06.2024 KULT2_-_6_-21_SMLOUVA_-_POST_BELUM_Pamet
_naroda_Cesky_Krumlov_2021.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-KULT-Smlouva o poskytnutí dotace- Centrum barokní kulturyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202112.06.2024 KULT2_-_4_-21_SMLOUVA_-_Centrum_barokni_
kultury_-_XIV._rocnik_Festivalu_baroknic
h_umeni_2021.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-KULT-Smlouva o poskytnutí dotace-JAZZKY KRUMLOV o.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202113.06.2024 KULT3-1-21_SMLOUVA_-_Jazzky_Krumlov_-_JK
_-_festival_jazzu_a_alternativni_hudby.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Českokrumlovský plavecký klubMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202112.06.2024 SPORT1_-_13-21_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky
_plavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT- SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - HC SlavojMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.06.202112.06.2024 SPORT1_-_3_-21_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SOC1-_3_-_21_SMLOUVA_-_Czech_One_Prague_
-_Domov_pro_seniory_Wagnerka.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT2-_6-21_SMLOUVA_-_SKB_PRO-SPORT_CK.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT1_-_11-21_SMLOUVA_-_SK_Badminton_Ce
sky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT1_-_9-21_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_Cesky_
Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT3_-_2-21_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT1_-_1_-_21_SMLOUVA_-_SHOTOKAN_KARAT
E_KLUB.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT4_-_2-21_SMLOUVA_KARATE_PANTHERS.pd
f

Veřejnoprávní smlouvy - dotace2021- SPORT - Smlouva o poskytnutí dotaceMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.06.202110.06.2024 SPORT1_-_4_-21_SMLOUVA_-_KARATE_PANTHER.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace DMO Český Krumlov, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.04.202122.04.2024 DMO_Cesky_Krumlov_z.s..pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace pro Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.04.202124.04.2024 Egon_Schiele_Art_centrum_o.p.s..pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o dotaci - Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.03.202125.03.2024 MD_dotace2021klastery_66_202_ke_zverejne
ni.docx

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o bezúplatném převodu samostatném movitém majetku ZŠ Plešivec-kuchyňMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.03.202118.03.2024 Smlouva_o_bezuplatnem_prevodu_samostatne
ho_moviteho_majetku_ZS_Plesivec_-_kuchyn
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městskému divadlu ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.03.202104.03.2024 Mestske_divadlo_o.p.s._-_provoz_klasteru
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Městskému divadlu ČKMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.03.202104.03.2024 Mestske_divadlo_o.p.s._-_provoz_MD.pdf
Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energieEG.D, a.s., IČ:28085400 DS: nf5dxbu, Lidická 1873/36, 602 00 Brno01.03.202123.03.2021 210089384_seznam_om.pdf
eon_oznameni.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace ICOS Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.02.202119.02.2024 ICOS_-_podpora_rodin.pdf
ICOS_-_osobni_asistence.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířůMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.02.202119.02.2024 Ceska_maltezska_pomoc.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Festival komorní hudbyMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.02.202119.02.2024 Nadacni_fond_Festival_komorni_hudby_-_zv
erejneni.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o bezúplatném převodu samostatném movitém majetku ZŠ PlešivecMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.02.202119.02.2024 Smlouva_o_bezuplatnem_prevodu_samostatne
m_movitem_majetku_ZS_Plesivec.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sociální služby SOVY o.p.s. - činnost organizace ve výši 1.830.000,-Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.02.202107.02.2024 172021OSVZ.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sociální služby SOVY o.p.s. - na správu bytů ve výši 1.400.000,-Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.02.202107.02.2024 162021OSVZ.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sociální služby SOVY o.p.s. - na projekty organizace ve výši 100.000,-Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.02.202107.02.2024 152021OSVZ.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov29.01.202101.02.2024 Hospis_sv._Jana_Neumanna.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - oblastní spolek Český červený kříž Český KrumlovMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.01.202129.01.2024 Cesky_cerveny_kriz_-_tepla_zidle.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace s MHF, z.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.01.202131.01.2024 Mezinarodni_hudebni_festival_z.s..pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotacePro-sport ČK o.p.s. Smlouva o poskytnutí provozní dotace na činnost - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.01.202115.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_organizaci_PRO-SPORT_CK_o.p.s._na_zabe
zpeceni_provozni_cinnost_v_roce_2021.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCentrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na činnost - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.01.202115.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_Centru_pro_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.s
._na_zabezpeceni_cinnosti_organizace_v_r
oce_2021.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCentrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na aktivity - zveřejněníMesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.01.202115.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_Centrum_pro_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.
s._na_vybrane_aktivity_organizace_v_roce
_2021.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace MDČK, o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.12.202018.12.2023 Sml._-MD_pokryti_ztraty_2019.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sociální služby SOVY o.p.s.Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.11.202001.12.2023 smlouva_7412020OSVZ.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o bezúplatném převodu samostatného movitého majetku Základní škole Č. Krumlov, Plešivec 249Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.11.202028.11.2023 Smlouva_o_bezuplanem_prevodu_samostatneh
o_moviteho_majetku_ZS_Plesivec.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí investiční dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.09.202029.09.2023 Sml.-SlavojUMTPoslUpr.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotacePoskytnutí neinvestiční dotace Centru pro pomoc dětem a mládži o.p.s. na pokrytí ztráty z roku 2019Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.09.202015.09.2023 Poskytnuti_neinvesticni_dotace_Centru_pr
o_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.s._na_pokryt
i_ztraty_z_roku_2019.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace- ICOS Český Krumlov o.p.s. - Osobní asistence pro seniory a osoby nad 18Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SOC1_-_14_-_SMLOUVA_-_ICOS_-_OA.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace- ICOS Český Krumlov o.p.s. - Bezplatná poradna mezi paragrafy v roce 202Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SOC1_-_13_-_SMLOUVA_-_ICOS_-_BPP.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Domov pro seniory KapliceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SOC1_-_1_-_SMLOUVA_-_Domov_pro_seniory_K
aplice.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Vodní záchranná služba ČČK ČKMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SPORT1_-_9_-_SMLOUVA-_VZS_CCK_Cesky_Krum
lov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolekMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SPORT2-_8-_SMLOUVA_-_VZS_CCK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Klub sportovních potápěčů - KRAKEN - PRO-SPORT ČKMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SPORT2-_1_-_SMLOUVA_-_Klub_sportovnich_p
otapecu.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - HC Slavoj- PRO-SPORT CKMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SPORT2_-_4_-_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace-Centrum barokní kultury, z.s.- XIII. ročník Festivalu barokních umění 2Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 KULT2_-_1_-_SMLOUVA_-_Centrum_barokni_ku
ltury_-_XIII._Rocnik_Festivalu_baroknich
_umeni.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace -HC Slavoj Český Krumlov, z.s.- z opatření č. 3.1 ? na činnostMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SPORT1_-_5_-_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - THEIA - krizové centrum o.p.s. - THEIA - poradenství Český Krumlov 20Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.07.202014.08.2023 SOC1_-_12_-_SMLOUVA_-_Theia_-poradenstvi
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klub - NÁJEMNÉMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.07.202007.08.2023 SPORT2_-_3_-_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klub - na činnostMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.07.202007.08.2023 SPORT1_-_4_-_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FBC Rytíři z.s., PRO-SPORT ČK o.p.s. z opatření č. 3.2 ? na nájemnéMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.07.202007.08.2023 SPORT2_-9-_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Pražský hudební institut, z.ú.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202031.07.2023 KULT2_-_3_-_SMLOUVA_-__Prazsky_hudebni_i
nstitut-_Hudebni_int.kurzy_v_CK.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202031.07.2023 Sml._-_MHF_festival.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Karate Panthers Český Krumlov z. s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202031.07.2023 SPORT4_-_1_-_SMLOUVA_-_KARATE_PANTHERS.p
df

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FBC Rytíři z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202031.07.2023 SPORT1_-_10_-_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov14.07.202031.07.2023 SPORT1_-_11_-_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_Cesky_
Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Karate Panthers Český Krumlov z. s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SPORT1_-_2_-_SMLOUVA_-_KARATE_PANTHER.pd
f

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_8_-_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Zmena_je_c
esta.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_5_-_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_Hosp
icova_pece.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FOKUS České Budějovice, z.ú.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_10_-_SMLOUVA_-_FOKUS_-_KT.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Domov důchodců Horní PlanáMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_2-_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SPORT1_-_7_-_SMLOUVA_-_SK_Badminton_Cesk
y_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SPORT1_-_8_-_SMLOUVA_-_Volejbalovy_sport
ovni_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_9_-_SMLOUVA_-_KoCeRo_-V_KoCeRu_se
_nenudime.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace -JAZZKY KRUMLOV o.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 KULT2_-_6_-_SMLOUVA_-_Jazzky_Krumlov_-_J
K_-_festival_jazzu_a_alternativni_hudby.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Czech One Prague s.r.o.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_3_-_SMLOUVA_-_Czech_One_Prague_-_
Domov_pro_seniory_Wagnerka.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FOKUS České Budějovice, z.ú.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_11_-_SMLOUVA_-_FOKUS_-_STD.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Český Krumlov, a.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SOC1_-_4_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_soc.slu
zby.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FK Slavoj Český Krumlov, z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SPORT3_-_3_-_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s.- PRO-SPORT ČK - NÁJEMNÉMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.07.202031.07.2023 SPORT2-_6_-_SMLOUVA_-_SKB_PRO-SPORT_-_NA
JEM.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. - na činnostMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.07.202021.07.2023 SPORT1_-_6-_SMLOUVA_-_Lawn_Tennis_Chlub_
Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov07.07.202021.07.2023 SPORT4_-_2_-_SMLOUVA_-_Lawn_Tennis_Club_
C.Krumlov.pdf

Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu základních škol na období let 2021-2025Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.07.202001.01.2024 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_zakladnich_s
kol_na_obdobi_let_2021-2025.pdf

Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu mateřských škol na období let 2021-2025Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.07.202001.01.2024 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_materskych_s
kol_na_obdobi_let_2021-2025.pdf

Odbor financíStřednědobý výhled rozpočtu městské knihovny na období let 2021-2025Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov01.07.202001.01.2024 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_mestske_knih
ovny_na_obdobi_let_2021-2025.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov22.06.202030.06.2023 Sml._-_NFPelzova_KomorniHudba.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.06.202029.06.2023 Sml._-_CMP_doprovod2020.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceDohoda o vypořádání závazků města Český Krumlov se Sociálními službami SOVY, o.p.s.Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.05.202030.06.2023 9F-Dohoda_o_vyporadani-projekty-1390000.
docx

10F-Dohoda_o_vyporadani-projekty-100000.
docx

75F-Dohoda_o_vyporadani-cinnost-2215000.
docx

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Osobní asistence na rok 2020 - ICOSMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202017.05.2023 Sml._-_ICOSAsistOsob2020.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - Podpora rodin a dětí v ohrožení pro rok 2020 - ICOSMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.05.202017.05.2023 Sml._-_ICOSPodporaRodin2020.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva poskytnutí dotace ČČK - teplá židleMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.05.202008.05.2023 Sml._-_C._Cerveny_kriz_tepla_zidle.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace ČČK - nájemnéMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.05.202008.05.2023 Sml._-_C._Cerveny_kriz_najemne.pdf
Ostatní dokumenty úřaduZveřejnění na úřední desceMěstský úřad Český Krumlov lucie.cermakova@ckrumlov.cz21.04.202021.04.2023 Navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf
Oznameni_o_konani_VH_vc._navrhu_zaverecn
eh_o_uctu_2019_final.doc

Povinne_zverejnovane_udaje_2020.doc
Strednedoby_rozpoctovy_vyhled_2021-2023_
na_vrh.pdf

BODY_HTML.html
Odbor financíSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov27.03.202031.03.2023 Sml._-_EgonSchiele_vystava.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.01.202001.01.2024 152020OSVZ.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.01.202001.01.2024 142020OSVZ.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.01.202001.01.2024 132020OSVZ.doc
Veřejnoprávní smlouvy - dotacePro-sport ČK o.p.s. Smlouva o poskytnutí provozní dotace na činnost - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov13.01.202001.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_organizaci_PRO-SPORT_CK_o.p.s._na_zabe
zpeceni_cinnosti.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCentrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na aktivity - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.01.202001.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_Centrum_pro_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.
s._na_vybrane_aktivity_organizace_v_roce
_2020.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceCentrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace na činnost - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.01.202001.01.2024 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_Centru_pro_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.s
._na_zabezpeceni_cinnosti_organizace_v_r
oce_2020.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov19.12.201919.12.2022 smlouva.pdf
Dokumenty jiných organizacíOpatření obecné povahyMinisterstvo zemědělství, IČ:00020478 DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 112.12.201912.12.2022 Rozdelovnik.pdf
OOP_2019_3_Priloha_c._1.pdf
63920_2019-MZE-16212.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí finančního příspěvku CPDM na zabezpečení činnosti pracoviště NZDM Bouda v r2019Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov12.12.201912.12.2022 Smlouva_o_poskytnuti_financniho_prispevk
u_Centrum_pro_pomoc_detem_a_mladezi_o.p.
s_na_zabezpeceni_cinnosti_pracoviste_NZD
M_Bouda_v_roce_2019.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o dotaci v PR MPR Český Krumlov 2019, měšťanský dům Široká 50, zveřejnění na ÚDMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.12.201912.12.2022 smlouva_PR_MPR_CK_2019_Siroka_50_oprava_
fasady.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o dotaci v PR MPR Český Krumlov 2019, měšťanský dům Latrán 39, zveřejnění na ÚDMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.12.201912.12.2022 smlouva_PR_MPR_CK_2019_Latran_39_restaur
ovani_fasady.pdf

Dokumenty jiných organizacíValná hromada ČDU 14.6. 2019Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.11.201908.11.2022 Oznameni_o_konani_VH_a_Zaverecny_ucet_20
18_CDU_Litomysl.doc

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodaren
i_za_rok_2018_final.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.07.201930.12.2022 SmlouvaDotacni2019_ESAC_Expozice25letExi
stence.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.201902.06.2022 SOC1_-_16_-_SMLOUVA_-_ICOS_-_OA.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.05.201902.06.2022 SOC1_-_17_-_SMLOUVA_-_ICOS_-_BPP.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov24.05.201927.05.2022 SPORT2_-_11-_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.05.201926.05.2022 SPORT1_-_11_-_SMLOUVA_-_FBC.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.05.201926.05.2022 SPORT3_-_3_-_SMLOUVA_-_HC_Slavoj_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.05.201926.05.2022 SPORT1_-_13_-_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.05.201926.05.2022 SPORT2_-_12-_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov21.05.201925.05.2022 SOC1_-_12_-_SMLOUVA_-_Strep-_tlumocnicka
_sluzba.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov20.05.201924.05.2022 SOC1_-_9_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_soc.slu
zby.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.201920.05.2022 SPORT2-_10_-_SMLOUVA_-_SKB_PRO-SPORT_-_N
AJEM.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.201920.05.2022 SPORT2-_7_-_SMLOUVA_-_FK_SLAVOJ.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.05.201920.05.2022 SPORT2-_1_-_SMLOUVA_-_Klub_sportovnich_p
otapecu.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.201919.05.2022 SOC1-_5_-_SMLOUVA_-_Arpida_-_Denni_staci
onar.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.201919.05.2022 SOC1_-_3_-_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_Moje_cesta
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.201919.05.2022 SOC1_-_2_-_SMLOUVA_-_KoCeRo_-_V_autoskol
e_nas_to_bavi.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.201919.05.2022 SOC1_-_15_-_SMLOUVA_-_Stredisko_pro_rodi
nu_...a_Linka_duvery_-_Tel._krizova_pomo
c.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.05.201919.05.2022 SOC1_-_7_-_SMLOUVA_-_Theia_-poradenstvi.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 SOC1_-_14-_SMLOUVA_-_FOKUS_-_STD.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 KULT3_-_2_-_SMLOUVA_-Jitrenka_-_Detska_m
asopustni_koleda.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - ZVEŘEJNĚNÍMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 KULT2_-_4_-_SMLOUVA_-__Prazsky_hudebni_i
nstitut-_Hudebni_int.kurzy_v_CK.doc

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 SOC1_-_8_-_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_Hosp
icova_pece.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 SOC1_-_13_-_SMLOUVA_-_FOKUS_-_KT.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.05.201918.05.2022 SOC1_-_1_-_SMLOUVA_-_Domov_pro_seniory_K
aplice.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT1_-_6_-_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_p
lavecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT1_-_2_-_SMLOUVA_-_Shotokan_karate_k
lub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - KE ZVEŘEJNĚNÍMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT2_-_6-_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_pl
avecky_klub.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT1_-_7_-_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_Cesky_K
rumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT4_-_2_-_SMLOUVA_-_SPORTOVNI_KLUB_C.
K.F.CLUB.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT3_-_2_-_SMLOUVA_-_FK_Slavoj_CK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SPORT2-_3_-_SMLOUVA_-_VZS_CCK.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 KULT2_-_5_-_SMLOUVA_-_Centrum_barokni_ku
ltury_-_XII._Rocnik_Festivalu_baroknich_
umeni.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 KULT3_-_1_-_SMLOUVA_-_Jazzky_Krumlov_-_J
K_-_festival_jazzu_a_alternativni_hudby.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 SOC1_-_6_-_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.05.201913.05.2022 KULT2_-_1_-_SMLOUVA_-_NF_Festival_komorn
i_hudby_-_33._Festival_komorni_hudby.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.201912.05.2022 SPORT4_-_1_-_SMLOUVA_-_Lawn_Tennis_Club_
C.Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.201912.05.2022 SPORT1_-_8-_SMLOUVA_-_Lawn_Tennis_Chlub_
Cesky_Krumlov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.201912.05.2022 SPORT1_-_3_-_SMLOUVA-_VZS_CCK_Cesky_Krum
lov.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace - zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov09.05.201912.05.2022 SPORT1_-_9_-_SMLOUVA_-_SK_Badminton_Cesk
y_Krumlov.pdf

Ostatní dokumenty úřaduČeské dědictví UNESCO - povinně zveřejňované informaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.04.201917.04.2024 Povinne_zverejnovane_udaje_2019_CK.pdf
Oznameni_o_konani_VH_bez_auditu_2019_CDU
.pdf

Navrh_rozpoctu_na_rok_2019.pdf
Strednedoby_rozpoctovy_vyhled_2020-2022_
navrh.pdf

Ostatní dokumenty úřaduČeské dědictví UNESCO - povinně zveřejňované informaceMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov17.04.201916.04.2024 Oznameni_o_konani_VH_a_Zaverecny_ucet_20
18_CDU.pdf

priloha_667975778_1_DSOZapis_z_2._dilcih
o_prezkoumani_2018_5_.pdf

priloha_667975778_2_Priloha_Zapisu_z_2._
dilciho_PH_2018_-_Seznam_dokladu_a_vyuzi
tych_materialu_1_1_.pdf

Dokumenty jiných organizacíOpatření obecné povahyMinisterstvo zemědělství, IČ:00020478 DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 103.04.201901.01.2023 OOP_Priloha_c._1.doc
18918_2019-MZE-16212.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov16.01.201902.01.2023 SmlouvaDotacni2019_MHF_Festival.pdf
Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.201902.01.2023 SmlouvaDotacni2019_ICOS_PodporaRodinDeti
.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.201902.01.2023 SmlouvaDotacni2019_ICOS_OsobniAsistence.
pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov11.01.201902.01.2023 SmlouvaDotacni2019_CMP_DoprovazeniPostiz
enychDeti.pdf

Veřejnoprávní smlouvy - dotaceSmlouva o poskytnutí dotace zveřejněníMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov10.01.201903.01.2023 SmlouvaDotacni2019_SKBadminton_CinnostKl
ubu.pdf

Dokumenty jiných organizacíOznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nové SpolíE.ON Česká republika, s. r. o., IČ:25733591 DS: 3534cwz, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Czech Republic15.08.201712.09.2017 meckes10459a9.PDF
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP stanovení místní úpravy provozu: Český Krumlov, Horní Brána - zákaz vjezdu autobusůMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov18.01.201603.02.2016 2015-situace_1_.png
2015-65896.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu OOP: Komunikace pro pěší u autobusového nádraží v Českém KrumlověMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov30.09.201516.10.2015 2015-situace.png
2015-39429.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvístanovení místní úpravy provozu: Studie dopravního značení - městys Frymburk, I. etapaMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.09.201519.09.2015 2015-Dopravniznaceni.pdf
2015-40535.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíOOP: Stanovení místní úpravy - Hořice na ŠumavěMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov26.11.201412.12.2014 4387_001.pdf
2014-56443.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Vytvoření parkovacích míst na sídliště Špičák v Českém KrumlověMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov02.09.201418.09.2014 2014_38499.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvíNávrh opatření obecné povahy: Žádost o stanovení dopravního řešení v obci PřísečnáMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.05.201413.06.2014 Situace_Prisecna.pdf
2014_28242.pdf
Odbor dopravy a silničního hospodářstvírozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český KrumlovMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.08.201313.09.2013 2013_40193.pdf
Zastupitelstvoprogram jednání ZM srpen 2013 na úřední deskuMěsto Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.08.201330.08.2013 Uvod_pozvanky_na_ZM_uredni_deska.doc
Odbor správy majetkuOznámení záměru na úřední desce - PERAGROMěstský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov03.04.201319.04.2013 PERAGRO.DOC
Stavební úřadvýzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: "oplocení pozemku p.č. 1382/2"Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov28.02.201316.03.2013 2012_55830.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): "bazén s pergolou u domu čp. 92"Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov06.02.201322.02.2013 2012_55302.pdf
Stavební úřadrozhodnutí o umístění a provedení stavby (U+S) [S]: "opěrná zeď s oplocením"Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov23.01.201308.02.2013 2012_52351.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - jednání: "oplocení pozemku p.č. 1382/2"Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov15.01.201331.01.2013 2012_55830.pdf
Stavební úřadoznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Změna dokončené stavby - stavební úpravy a rekonstrukceMěstský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov08.01.201324.01.2013 2012_55869.pdf

Uřední deska - otevřená data

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: