aktualizováno 13. 11. 2019

Zimní údržba komunikací v mapě

aktualizováno 13. 11. 2019

Zima se přihlásila o slovo, nachystaná je proto každoroční zimní údržba komunikací. V rámci digitalizace samosprávy byl Operační plán zimní údržby převeden z papírové podoby do interaktivní mapy, v níž mohou uživatelé komfortně najít informace, které je zajímají.

V geoportálové aplikaci Mapa pro veřejnost byla přidána vrstva s názvem Zimní údržba, která zobrazuje plochy komunikací zahrnutých do zimní údržby. Barevně je rozlišena priorita údržby - červeně jsou ty nejdůležitější komunikace a chodníky, žluté jsou plochy ošetřeny do 24 hodin. Šedé komunikace nejsou udržovány městem (většinou Správou a údržbou silnic v rámci Jihočeského kraje). Vysvětlivky k barvám ploch lze zobrazit ikonou Legenda v horním menu.

Pro lepší přehlednost je k dispozici černobílá podkladová mapa města, jde ale vybrat třeba i letecký snímek pro reálnější zobrazení.

V mapě lze hledat podle ulic a přibližovat do zvoleného místa pro větší podrobnost. Plochy byly převzaty z katastrální mapy a na nejviditelnějších místech ořezány podle průjezdu techniky. Někde ale můžete najít vybarvenou celou parcelu komunikace - to ovšem neznamená, že technika uklízí celou plochu parcely, jako jsou například sjezdy na pozemky u komunikace.

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace.

Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov, které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611.

Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hodin.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov