aktualizováno 13. 11. 2019

Zimní údržba komunikací v mapě

aktualizováno 13. 11. 2019

Zima se přihlásila o slovo, nachystaná je proto každoroční zimní údržba komunikací. V rámci digitalizace samosprávy byl Operační plán zimní údržby převeden z papírové podoby do interaktivní mapy, v níž mohou uživatelé komfortně najít informace, které je zajímají.

V geoportálové aplikaci Mapa pro veřejnost byla přidána vrstva s názvem Zimní údržba, která zobrazuje plochy komunikací zahrnutých do zimní údržby. Barevně je rozlišena priorita údržby - červeně jsou ty nejdůležitější komunikace a chodníky, žluté jsou plochy ošetřeny do 24 hodin. Šedé komunikace nejsou udržovány městem (většinou Správou a údržbou silnic v rámci Jihočeského kraje). Vysvětlivky k barvám ploch lze zobrazit ikonou Legenda v horním menu.

Pro lepší přehlednost je k dispozici černobílá podkladová mapa města, jde ale vybrat třeba i letecký snímek pro reálnější zobrazení.

V mapě lze hledat podle ulic a přibližovat do zvoleného místa pro větší podrobnost. Plochy byly převzaty z katastrální mapy a na nejviditelnějších místech ořezány podle průjezdu techniky. Někde ale můžete najít vybarvenou celou parcelu komunikace - to ovšem neznamená, že technika uklízí celou plochu parcely, jako jsou například sjezdy na pozemky u komunikace.

Komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace.

Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov, které dle potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611.

Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 do 22.00 hodin.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: