aktualizováno 7. 1. 2020

Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizace 15. 10. 2019

Cílem projektu byla regenerace části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regenerace stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel díla: Tomáš Havel, IČ: 71566619
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 209 660,57 Kč
z toho dotace: 167 728 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov získalo v roce 2013 z Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podopatření I., část podopatření I. finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k záměru „Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". Celkové výdaje na zpracování projektových dokumentací byly ve výši necelých 20tis. Kč vč. DPH.
V roce 2014 se městu podařilo získat z Jihočeského kraje v rámci stejného grantového programu, Opatření 1, Podopatření I., část podopatření IV, finanční prostředky na samotnou realizaci předmětného projektu.

Projekt je rozdělen na dvě části:

ČÁST I. Stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr
Jedná se o část historické oboustranné aleje podél komunikace spojující Zámeckou zahradu a Kvítkův Dvůr. Vzhledem k vysokému stáří dochází u řady dřevin ke zhoršování zdravotního stavu, u některých jedinců se již jedná o stav havarijní. Projekt byl vypracován ve dvou variantách a to částečná a úplná obnova aleje. Vzhledem k dendrologickému a entomologickému posouzení aleje vypracovaného AOPK ČR, ve kterém se uvádí, že některé dřeviny jsou biotopem pro chráněné druhy živočichů, bude realizována varianta částečné obnovy aleje.

ČÁST II. Stromořadí u parkoviště u DDM
V souvislosti se záměrem propojit lokality jižní terasy a městský park (záměr navazuje na realizaci projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově") je plánováno vybudování komunikace pro pěší v prostoru vymezeném parkovištěm u DDM a řečištěm Vltavy. V předmětném úseku prochází komunikace oboustrannou alejí vzrostlých stromů, u nichž je nutné - s ohledem na zvýšený pohyb osob a blízkost parkoviště - zajistit provozní bezpečnost.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: