aktualizováno 23. 6. 2019

Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit

aktualizováno 23.6.2019

V rámci realizace projektu došlo k vytvoření nových odpočinkových přístupových tras k areálu klášterů, čímž by měla být do budoucna významně posílena návštěvnost této turistické atraktivity.

O projektu

Název projektu: Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/16.02543
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Místo realizace projektu: pravobřežní část Jelení zahrady, lávka přes Vltavu u pivovaru, pěší stezka od lávky přes Vltavu u pivovaru k ul. Objížďková
Termín realizace projektu: březen 2012 - říjen 2013
Zpracovatel projektové dokumentace: 4DS, spol. s r. o.
Zhotovitel stavby: K-BUILDING CB a.s.
Technický dozor investora: INBEST spol s r.o.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 9 569 616 Kč
z toho dotace: 7 645 613 Kč

Popis projektu

Projekt je rozdělen na dvě části:

 • I. rekonstrukce pěší stezky vedoucí od ul. Objížďková k lávce přes Vltavu u pivovaru, rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru
 • II. vytvoření vycházkového okruhu s doplňkovými volnočasovými aktivitami v pravobřežní části vodního toku Polečnice na území Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi ulicí Chvalšinská, parkovištěm P1 - Jelení zahrada, lávkou v Jelení zahradě (evid. č. CK-015), objekty areálu státního hradu a zámku Český Krumlov, objekty ulice Latrán (zadními trakty budov a zahradami) a mostem u Budějovické brány. Konkrétně se bude jednat o vytvoření zpevněných ploch: mlatové chodníky s obrubníkem z kamenných odseků, terénní schodiště z kamenných odseků a plochy pro aktivity: hřiště pro pétanque a dětské hřiště, Projekt počítá s vybudováním veřejného osvětlení a umístěním mobiliáře.

Realizací projektu byly zatraktivněny v nedávné době nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v historickém centru města, čímž došlo nejen k nárůstu městské plochy určené ke krátkodobé rekreaci, ale zároveň došlo i k odlehčení dnes již tak přetížené pěší zóny Latrán. Navrhované odpočinkové trasy by měly tvořit protipól tržně orientovanému středu města.

Projekt Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Aktuality

 • 1. 10. 2013 - stavba zkolaudována.
 • 13. 9. 2013 - ukončení stavebních prací projektu - předání a převzetí stavby.
 • 4. 7. 2013 - žádosti o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu bylo ze strany poskytovatele dotace vyhověno. Z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu zůstává průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková i nadále uzavřen
 • 4. 6. 2013 - město Český Krumlov předložilo poskytovateli dotace žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, nově prosinec 2013
 • 2. 6. 2013 - území Jelení zahrady bylo zatopeno rozvodněnou Polečnicí. Výstupy projektu byly z velké části poničeny. Lávka přes Vltavu u pivovaru bude dlouhodobě nepřístupná vzhledem k hlášenému 3. stupni povodňové aktivity na řece Vltavě.
 • 7. 5. 2013 z důvodů posunutí termínu pro dokončení stavebních prací projektu s ohledem na špatné povětrnostní podmínky v měsíci březnu a na počátku měsíce dubna, které neumožňovaly průběh stavebních prací v souladu s harmonogramem stavby, bude průchod přes lávku u pivovaru k ul. Objížďková uzavřen do první poloviny června 2013
 • 1. 11. 2012 - rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru a přístupové cesty k lávce od ul. Objížďková vyžadují uzavření tohoto průchodu pro veřejnost. Předpokládá se, že tento průchod bude uzavřen až do 30. 4. 2013. Děkujeme občanům i návštěvníkům města za pochopení.
 • 27. 9. 2012 - byly zahájeny stavební práce projektu.
 • 27. 9. 2012 - město Český Krumlov uzavřelo s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 • 18. 9. 2012 - byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu, společností K-BUILDING CB a.s.
 • 27. 2. 2012 - Město Český Krumlov obdrželo z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení o schválení projektu k financování 
 • 10. 1. 2012 - Město Český Krumlov podalo v rámci 16. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad žádost o poskytnutí podpory projektu

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

 

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: