aktualizováno 20. 11. 2013

Odvodnění silnice II/157 v ulici Nemocniční a Objížďková

Aktualizace 20.11.2013

V rámci realizace stavby odvodnění silnice II/157, jejímž investorem je Jihočeský kraj, byl upraven dopravní režim nejen na samotné silnici II/157, ale rovněž na přilehlém chodníku. Jedná se úsek od Porákova mostu po křižovatku u čepací stanice Agip a křižovatku u nemocnice.

Je snahou, aby na silnici zůstal během výstavby zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné zahrnout část chodníku do záboru stavby, aby těžká technika byla schopna stavbu v daném rozsahu provést. V tu chvíli na chodníku nezůstal dostatečný bezpečný prostor pro pohyb chodců. Prostřednictvím přechodného svislého dopravního značení jsou chodci na vhodných místech upozorněni, že je chodník uzavřen. Zřízení provizorních přechodů pro chodce není možné.

Prosíme proto občany, aby pro pěší dopravu mezi oblastí sídliště Špičák a oblastí autobusového nádraží a nemocnice využívali nově opravené lávky u pivovaru.

Práce budou probíhat do 10. prosince 2013. Více informací naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov