aktualizováno 2. 10. 2019

Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa - 3. část

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa - 3. část
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2017
Zhotovitel stavby: Václav Študlar
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 309 939 Kč
z toho dotace: 150 000 Kč

Popis projektu

Jedná se o soubor teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou a mateřské školy (na severní straně). V bezprostřední blízkosti se nachází synagoga a součástí kulturní památky je i zahradní dům, ve kterém pobýval Egon Schiele. Terasy byly zarostlé náletovými dřevinami, dlouhodobě nevyužívané s ohledem na omezenou přístupnost a technický stav opěrných zdí nacházejících se na území nemovité kulturní památky, jejichž valná část byla za pomocí prostředků MKČR v letech 2012 - 2015 obnovena. V červnu roku 2015 došlo ke zpřístupnění území jižního meandru zahrnující mimo jiné atraktivity obnovené terasy.

Záměrem páté etapy je oprava a odvodnění zbývajících opěrných zdí nacházejících se na levé části třetí a čtvrté terasy od domku E. Schieleho, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Terasy budou očištěny a zbaveny náletových dřevin. Opěrné zdi budou dle jejich stavu buď vyspraveny nebo rozebrány a opětovně složeny. Vyzděny budou z lomového kamene.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: