aktualizováno 24. 4. 2012

V květnu bude zahájena rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti

aktualizováno 24.04.2012

Termín zahájení rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti byl stanoven na středu 2. května 2012. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo potřebné souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace) k navrhované změně technického řešení v části organizace výstavby rekonstrukce lávky přes Vltavu a ve vypsaném výběrovém řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny vybralo vítěze. Město získalo rovněž kladné stanovisko poskytovatele dotace s provedením zajištění spodní stavby lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. Práce na lávce v Široké ulici navážou na rekonstrukci lávky přes Vltavu.

Nové technické řešení rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti umožní při organizování výstavby zkrácení prací z původních 6 měsíců na 14 až 16 týdnů. Rekonstrukce bude probíhat ve třech fázích. Nejprve bude připraven pracovní prostor pro práci na lávce a bude zbudována montážní plošina a pracovní plošina (se založením v korytu řeky), poté dojde k odstranění stávající lávky a následně bude osazena lávka nová. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven na základě zvážení všech rizik. V případě pozdějšího zahájení hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými pracemi na projektu tzv. Horských zahrad v podzámčí Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo možné také z důvodu schváleného termínu dokončení rekonstrukce, na který je vázáno čerpání dotace. V neposlední řadě by při posunutí termínu odstavení a výměna plynového potrubí přes řeku Vltavu vycházely již na topnou sezonu. Předpokládaný harmonogram prací je následující:

  • od zahájení do konce května 2012 - výstavba plošin, odstrojení lávky a její demontáž a odvoz;
  • červen 2012 - práce na úložných prazích a závěrných zídkách, oprava podpěr;
  • červenec 2012 - montáž a osazení ložisek a ocelové konstrukce, montáž dřevěné konstrukce, osazení inženýrských sítí na novou lávku, demontáž plošin, úpravy předpolí lávky;
  • srpen 2012 - dokončovací práce vč. předání stavby.

Z důvodu pohybu těžké techniky v místě rekonstrukce při budování plošin a při následném odstraňování staré ocelové konstrukce, bude lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti uzavřena po celou dobu prací, tj. od počátku května přibližně do poloviny srpna 2012. Náhradní trasa pro pěší povede ulicemi Dlouhá a Radniční, přes Lazebnický most a dále na Latrán, po Zámeckých schodech přes I. nádvoří zámku k objektu "Nemocnice" a úzkou uličkou na ulici Hradní, která vede k lávce v Jelení zahradě před mostem Na Plášti u parkoviště P1, a zpět. Průchod pod mostem Na Plášti a Rybářskou ulicí bude chodcům při dodržení zvýšené opatrnosti s omezením umožněn.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, která byla zahájena v prosinci roku 2011, bude navazovat na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. Veškeré práce potrvají přibližně 9 týdnů, a to dle následujícího harmonogramu:

  • 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
  • 4. až 6. týden - odbourání betonových bloků v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
  • 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.

V současné době je v místě nové lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov z ulice Široká. V souvislosti s opravou spodní stavby lávky bude provizorní lávka u mlýna v Široké ulici odstraněna. Přesný termín zahájení rekonstrukce, vč. termínu odstranění provizorní lávky, bude veřejnosti v předstihu oznámen. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce lávek u mlýna v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/lavky.

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů, a to na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

 Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: