aktualizováno 11. 8. 2021

Za porušování nočního klidu hrozí pokuty

Cestovní ruch v Českém Krumlově ožívá, město se plní lidmi a jak to tak v turistických destinacích už bývá, nese to s sebou i určitá negativa. Město v současnosti řeší zejména situace při rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, ničení soukromého majetku nebo konzumaci alkoholu nezletilými osobami, ke kterým pravidelně dochází zejména v pátek a sobotu.

„Samozřejmě nám záleží na spokojenosti občanů našeho města, stejně jako na spokojenosti jeho návštěvníků, proto chceme důrazněji upozornit na existenci obecně závazných vyhlášek upravujících veřejný pořádek ve městě,“ uvádí místostarosta Martin Hák.

Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu, kdy město na období od 15. června do 15. září posunulo v pátky, soboty a před svátky dobu nočního klidu až od půlnoci, aby se mohly ve městě konat kulturní a společenské akce. Rozjařené skupinky lidí, které v noci pendlují městem, ale na noční klid nedbají, proto chce město více upozorňovat na možné postihy za porušování předpisů.  

„Obecně závazná vyhláška stanovující dobu nočního klidu úzce souvisí s přestupkem proti veřejnému pořádku spočívajícím v rušení nočního klidu, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání až do výše 15 000 Kč,“ vysvětluje Jitka Bláhová ze správního odboru.

Dalším zásadním problémem je užívání alkoholu na veřejnosti, jež upravuje další právní předpis. Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, která výslovně zmiňuje konkrétní místa ve městě, na kterých je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. „V případě porušení vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti může dojít ke spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě, kdy za tento lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč,“ dodává Jitka Bláhová.

„Jistěže nechceme omezovat zábavu ve městě, ale situace se o víkendech stává neúnosnou právě kvůli neohleduplným a mnohdy agresivním lidem, proto je třeba najít takové důsledné řešení, aby si právě tito lidé uvědomili, že jejich chování nelze tolerovat a mohou být za něj potrestáni,“ říká místostarosta.  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: