aktualizováno 6. 12. 2020

Odbor informatiky (OIT)

Komise Krumlov 2.0 bude navrhovat chytrá řešení (2019)

Pro pravidelné vyhodnocování priorit a kontrolování postupu naplňování Digitální strategie zřídila rada města komisi, která bude jejím poradním a zároveň řídícím a dohledovým orgánem v oblasti smart city. Více informací zde

Odbor informatiky (OIT) vznikl na Městském úřadu Český Krumlov k 1. lednu 2020. Odbor informatiky zabezpečuje provoz, údržbu a rozvoj informačních a komunikačních technologií úřadu a vybraných organizací města, je zodpovědný za provoz webových stránek na Platfromě @OIS a zajišťuje rozvoj služeb úřadu v souladu s rozvojem eGovernmentu.

Na úseku správy GIS zabezpečuje správu a rozvoj Geoportálu města, GIS aplikací a technologií.

OIT koncepčně řídí implementaci Digitální strategie města Český Krumlov, koordinuje přípravu a realizaci rozvojových ICT projektů města a jeho organizací.

Náplň práce Odboru informatiky je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Lippl

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Beňo Tomáš, Ing.
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: informatik
E-mail: tomas.beno@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Kubát Tomáš, Bc.
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Lippl Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 713
Moravec Zdeněk, Ing.
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: referent - správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Tóth Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov