aktualizováno 25. 2. 2015

Změny v registru vozidel od 1. 1. 2015

Aktualizace 28.11.2014

K 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu a všechny změny nelze stručnou informací poskytnout. Níže vám přinášíme výběr nejdůležitějších změn týkajících se občanů.

  •  Vozidla, která po datu 31. 12. 2014 budou ve statutu "v převodu", tzn. zůstávají v "odhlášce na nového majitele", má nový vlastník povinnost zaregistrovat do 30. 06. 2015. Pokud tak vlastník vozidla neučiní, ztratí vozidlo po tomto datu vozidlo technickou způsobilost a již nebude moci být nikdy provozováno.
  • U vozidla "dočasně vyřazeného" (nový výraz - vyřazeného z provozu) kde doba původního dočasného vyřazení přesahuje 18 měsíců, má vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tato povinnost je mu uložena do 31. 12. 2015. Pokud tak vlastník neučiní, bude vozidlo dále považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), čímž ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a již nikdy nebude moci být provozováno.
  • V případě jakékoliv změny vlastnictví vozidla, vyjma přechodu vlastnického práva, a v případě, že se účastník řízení nechá zastupovat na základě plné moci, musí být tato udělena písemně a podpis na plné moci musí být úředně ověřen. U ostatních změn prováděných v registru vozidel (změna barvy, registrace tažného zařízení, přestavba... atd.), se vyžaduje i nadále plná moc udělena písemně, avšak bez úředně ověřeného podpisu.
  • V případě prodeje/koupě vozidla (při převodu vlastnického práva), žádají oba účastníci řízení o provedení změny společně. Původní "odhlášení" a "přihlášení" vozidla na nového vlastníka se provádí jedním úkonem, a to u obce s rozšířenou působností, ke které je místně příslušný původní vlastník. Vozidlo je ihned registrováno na nového vlastníka, nikoliv pouze odhlášeno.
  • V základních pojmech došlo k těmto důležitým změnám: vozidlo doposud "trvale vyřazené" se nově nazývá vozidlo "zaniklé", vozidlo doposud "dočasně vyřazené" se nově nazývá "vyřazené z provozu".
  • Za porušení povinností lze v souladu s právními předpisy uložit sankci v blokovém řízení do 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše  50 000 Kč.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy zde.

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky registru vozidel, Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: