aktualizováno 23. 9. 2015

Nový výstražný systém pro větší bezpečnost občanů v Českém Krumlově

aktualizováno 23. 9. 2015

V Českém Krumlově byl spuštěn nový varovný systém, který prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. „Výstražný hlásný systém je jeden ze tří prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva ve městě před hrozícím nebezpečím. Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení, pokrývají tak celé území města kromě historického jádra, které chceme řešit následně v další etapě v návaznosti na požadavky památkové péče," uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, jenž má umožnit včasné varování v případě zvýšeného průtoku vody.

V Českém Krumlově byl koncem srpna dokončen projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov". Předmětem je zpracování digitálního povodňového plánu pro celé správní území města, vybudování varovného systému ochrany před povodněmi a bezdrátového informačního a varovného systému za účelem předcházení povodňového nebezpečí a povodňovým škodám.

Digitální povodňový plán (DPP) je propojen na všech úrovních od DPP obcí až po DPP celé ČR a zajišťuje tím přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů, slouží tak hlavně činnosti povodňové komise. Cílem celého systému je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Povodňový informační systém zajišťuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. DPP má tři části - věcnou, organizační a grafickou. DPP si lze prostudovat na webových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Povodňový plán. Občanům doporučujeme seznámit se s informacemi v DPP, aby v případě tísně věděli, jak se v něm orientovat.

Dalším prvkem je varovný systém ochrany před povodněmi, jehož cílem je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a tím náhle vzniklých povodňových situacích. Hlásné profily jsou vybudovány na Vltavě a Polečnici.

Bezdrátový informační a varovný systém je třetí částí projektu a slouží k předávání verbálních informací a přenosu varovných signálů obyvatelům města. Hlásný systém se bude využívat výhradně ke sdělení výstražných hlášení a informací o stavech, které by ohrozily životy a majetek občanů (týkajících se tedy nejen povodní samotných). Prostřednictvím tohoto systému se nebudou vyhlašovat nabídky komerčních subjektů. Celkem bylo v Českém Krumlově, Slupenci a Vyšném nainstalováno 125 bezdrátových hlásičů a 361 reproduktorů.

Celkové výdaje na realizaci projektu činily 2 999 880,40 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti, který je spolufinancován Evropskou unií, činí 2 549 898 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, který je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje, ve výši 149 994 Kč.

Banner OPZP

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí

Reg. č. 14218241 - SFŽP

Více o projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov" naleznete na stránkách www.ckrumlov.cz/projekty

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: