aktualizováno 9. 10. 2015

Nábytek ke kontejnerům nepatří!

aktualizováno 9. 10. 2015

Dlouhodobě přetrvávajícím problémem našeho města je velké množství neoprávněně odkládaného odpadu u kontejnerů. Tímto způsobem jsou "likvidovány" nejrůznější druhy velkoobjemového odpadu - nábytek, podlahové krytiny, domácí spotřebiče, ale i biologický a nebezpečný odpad. Výsledkem jsou pak nevzhledné hromady odpadu na veřejných prostranstvích.

Na úklid těchto černých skládek vynakládá město nemalé finanční prostředky - v roce 2014 to bylo téměř 240 tis. Kč, v letošním roce činily náklady na likvidaci zmíněného odpadu 180 tis. Kč.

Upozorňujeme, že výše zmíněné jednání je porušováním příslušných právních předpisů a přestupcům hrozí finanční sankce. K odhalení původců a prokázání uvedeného jednání jsou využívány záznamové prostředky (kamerový systém, mobilní fotopasti apod.)

Žádáme spoluobčany, aby k odkládání odpadu, který nepatří do běžných kontejnerů, využívali služeb sběrného dvora, který je pro občany města (po prokázání se občanským průkazem) ZDARMA. Otevírací doba: pondělí, středa: 14.30 - 18.00 hod., sobota 09,00 - 16.00 hod.

Nábytek u kontejnerů I Nábytek u kontejnerů II

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou či nepatří do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli či přivezli.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav, a.s.).

Telefon: 380 711 837

Provozní doba sběrného dvora

 

Pondělí, středa   14:30-18:00
Sobota   10:00-16:00

 

 

Provozní doba skládky Pinskrův Dvůr

 

Pondělí-pátek   07:00-14:30

 

Telefon: 380 712 177

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
 • Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechnika jsou na sběrném dvoře odebírány v obvyklém množství, tj. cca přívěsný vozík za OA/osobu/měsíc.

 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě v množství 500kg/osobu/měsíc
 • plast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky (4 ks/osobu/rok), zeminu (do 500 kg/osobu/měsíc), starý textil, jedlý tuk a olej, staré tonery, CD a DVD

Stavební suť a zemina je od občanů odebírána pouze na skládce komunálního odpadu od pondělí do pátku v době od 7:00 - 14:30 hod.

 • Nebezpečné odpady
  * odpadní barvy a laky, obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  * odpadní lepidla, pryskyřice a těsnící materiály, obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  * motorové převodové mazací oleje
  * jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
  * papírové, plastové obaly a sklo znečištěné nebezpečnými látkami
  * baterie a akumulátory
  * absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  * olejové filtry
  * kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy
  * zářivky a jiný odpad, obsahující rtuť
  * vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  * tuk a olej
  * vyřazené elektrické a elektronické zařízení, obsahující nebezpečné látky
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: