aktualizováno 7. 6. 2016

Omezení vjezdu do Linecké ulice

aktualizováno 6. 6. 2016

Město Český Krumlov si dovoluje informovat o připravovaných opatřeních, která zvýší bezpečnost provozu na komunikaci a s největší pravděpodobností se rovněž dotknou zájmů podnikatelů v Linecké ulici a jejího nejbližšího okolí.

Jedná se o nastavení dopravního režimu, kterým bude do prostoru ulice Linecké ve směru od ulice Objížďkové omezen vjezd všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 tun. Toto opatření zabrání nežádoucím dopravním situacím, kdy zde dochází k manévrování s objemnějšími vozidly, především autobusy, které následně tento prostor blokují, ohrožují další provoz na této komunikaci, poškozují soukromé objekty i majetek města atp. Právě z důvodu zajištění bezpečnosti provozu nejen vozidel, ale i chodců, kteří se zde velice hojně vyskytují, je nutné tuto situaci řešit.

V tuto chvíli probíhá administrativní příprava chystaného opatření, které nastane na začátku července tohoto roku.

Více informací k omezení vjezdu do Linecké ulice a chystaným opatřením poskytne Odbor dopravy a silničního hostpodářství Městského úřadu Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov