aktualizováno 24. 9. 2019

Pravidla komunikace na facebookovém profilu města
Český Krumlov

aktualizováno 24. 9. 2019

Facebookový profil města Český Krumlov slouží ke zveřejňování informací týkajících se činnosti města, městského úřadu a městských organizací. Na profilu jsou také zveřejňovány informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě.

Facebookový profil města Český Krumlov spravují zaměstnanci Městského úřadu Český Krumlov z oddělení kancelář starosty. Pro věcnou a přínosnou komunikační platformu jsou stanovena následující pravidla:

1. Facebookový profil nenahrazuje oficiální formu komunikace s městským úřadem.

2. Na dotazy zaslané prostřednictvím profilu se nevztahují žádné odpovědní lhůty.

3. Správce profilu si vyhrazuje právo mazat komentáře. Jedná se zejména o komentáře, které:

• nesouvisejí s tématem příspěvku;

• narušují věcnou diskuzi;

• zveřejňují osobní údaje;

• propagují rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost a diskriminaci;

• porušují zásady slušného chování a občanského soužití;

• obsahují vulgarity, výhružky, urážky a ponižování jednotlivce či skupin osob.

4. Autorovi komentářů, které obsahují výše uvedené atributy, může být zablokován přístup na facebookový profil města.

5. Facebookový profil města neslouží k publikování činnosti politických uskupení.

6. Profil neslouží k podávání petic, stížností, žádostí či poskytování jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

7. Na věci neupravené těmito pravidly se přiměřeně použijí obecné podmínky a zásady Facebooku.

Pravidla komunikace na facebookovém profilu města Český Krumlov schválila Rada města Český Krumlov dne 16. září 2019 usnesením č. 0427/RM23/2019.

Facebook

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: