aktualizováno 20. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2007

Rok 2007 se v městě Český Krumlov nesl v duchu organizačních změn na městském úřadě,  oslavování 15 let výročí zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, fanfár z hradní věže, oprav komunikací a investičních akcí a získání objektu bývalých kasáren ve Vyšném. Jak ale vypadal uplynulý rok očima jednoduchých statistik a vypovídajících čísel? Velkolepě, ohromně, ale především pracovně. Na městském úřadě, ani v mateřských organizacích zaměstnanci v uplynulém roce opravdu nelenili.

Statistiku začněme jednoduchými demografickými ukazateli. Matrika v Českém Krumlově zaregistrovala 666 narozených miminek, 360 úmrtí a oddala 188 svatebních párů. Denně se tady narodí téměř 2 miminka v průměru a zemře 1 člověk. Svatby se konají průměrně každý druhý den v kalendářním roce. Do mateřských škol chodilo 476 dětí a do lavic krumlovských škol usedlo od září 153 prvňáčků. Českokrumlovské základní školy navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 1626 žáků. Rada města přijala v roce 2007 787 usnesení a zastupitelstvo celkem 176.

Stavební úřad přijal 4350 došlých podání a vydal 1203 rozhodnutí a usnesení a 1226 jiných opatření (jako jsou např. oznámení, výzvy, sdělení, potvrzení, vyjádření, souhlasy s provedením ohlášené stavby atd. ) a stavební úřad musel řešit 35 nepovolených (černých) staveb. Každý pracovní den přišlo na stavební úřad v průměru 22 oficiálních podání a pracovníci stavebního úřadu denně prováděly téměř 10 opatření.

Oficiální informační systém Českého Krumlova (OIS) a webové stránky www.ckrumlov.info zaznamenaly za rok 2007 2 534 885 návštěv, které si stáhli 14 958 962 webových stránek a téměř 558 568 850 kB dat, webová prezentace www.ckrumlov.cz vykazuje roční návštěvnost přes 1 milión návštěvníků kolem 5 miliónů page views a asi 140 GB stažených dat. V databázi akcí bylo zveřejněno přes 1500 pozvánek. První zmiňované stránky navštíví téměř 7 tisíc návštěv každý den a vygenerují téměř 41 tisíc stránek. Objem dat, který stáhnou uživatelé průměrně za 1 den by se nevešel ani na 2 CD.

Obecní živnostenský úřad eviduje za rok 2007 více než 5600 úkonů; vydal 893 nových živnostenských listů, 30 nových koncesních listin, provedl 946 změn v těchto dokumentech, ve 294 případech rozhodnul o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele a v evidenci provozoven provedl 1340 úkonů a 1465 krát přerušil provozování živnosti. Živnostenský úřad dále v roce 2007 provedl 449 kontrol doložených protokolem a vedl 78 sankčních správních řízení. Každý pracovní den tedy pracovníci živnostenského úřadu musí průměrně provést téměř 23 správních úkonů.

Městská knihovna zaznamenala 36 713 návštěv a za rok provedla 131 714 výpůjček. Za rok registrovala knihovna 2841 čtenářů. Každý pracovní den vypůjčila knihovna v průměru více než 524 knih nebo časopisů a přivítala přes 146 návštěvníků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství projednal v roce celkem 730 přestupků v dopravě, tj. téměř 3 přestupky každý pracovní den a udělil pokuty v částce 1 771 400 Kč. V 75 případech byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, tzn. každý týden bylo odebráno oprávnění řídit motorové vozidlo 1 až 2 řidičům. Kromě sankcí musel odbor dopravy zvládnout vydat 5377 nových řidičských průkazů. Denně tedy odbor dopravy vydal 21 řidičských průkazů.

V Infocentru na náměstí učinili za uplynulý rok 7779 směn peněz, vystavili 81 rybářských povolenek a učinili kolem 30 tisíc prodejů v obchodě. Za celý rok prodalo Infocentrum 30 345 jízdenek nebo vstupenek. Denně měnili průměrně pracovníci Infocentra peníze 21 krát, 82 krát prodali nějaké zboží a 83 krát denně prodali vstupenku nebo jízdenku.

Na placených parkovištích v Českém Krumlově zaparkovalo v roce 2007 176 121 osobních automobilů a 8532 autobusů. V průměrný den parkovalo na placených parkovištích 482 aut a 23 autobusů.

Na otáčivém hledišti se při oficiálních představeních otočilo 53 856 diváků na 86 představeních.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: