aktualizováno 20. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2007

Rok 2007 se v městě Český Krumlov nesl v duchu organizačních změn na městském úřadě,  oslavování 15 let výročí zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, fanfár z hradní věže, oprav komunikací a investičních akcí a získání objektu bývalých kasáren ve Vyšném. Jak ale vypadal uplynulý rok očima jednoduchých statistik a vypovídajících čísel? Velkolepě, ohromně, ale především pracovně. Na městském úřadě, ani v mateřských organizacích zaměstnanci v uplynulém roce opravdu nelenili.

Statistiku začněme jednoduchými demografickými ukazateli. Matrika v Českém Krumlově zaregistrovala 666 narozených miminek, 360 úmrtí a oddala 188 svatebních párů. Denně se tady narodí téměř 2 miminka v průměru a zemře 1 člověk. Svatby se konají průměrně každý druhý den v kalendářním roce. Do mateřských škol chodilo 476 dětí a do lavic krumlovských škol usedlo od září 153 prvňáčků. Českokrumlovské základní školy navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 1626 žáků. Rada města přijala v roce 2007 787 usnesení a zastupitelstvo celkem 176.

Stavební úřad přijal 4350 došlých podání a vydal 1203 rozhodnutí a usnesení a 1226 jiných opatření (jako jsou např. oznámení, výzvy, sdělení, potvrzení, vyjádření, souhlasy s provedením ohlášené stavby atd. ) a stavební úřad musel řešit 35 nepovolených (černých) staveb. Každý pracovní den přišlo na stavební úřad v průměru 22 oficiálních podání a pracovníci stavebního úřadu denně prováděly téměř 10 opatření.

Oficiální informační systém Českého Krumlova (OIS) a webové stránky www.ckrumlov.info zaznamenaly za rok 2007 2 534 885 návštěv, které si stáhli 14 958 962 webových stránek a téměř 558 568 850 kB dat, webová prezentace www.ckrumlov.cz vykazuje roční návštěvnost přes 1 milión návštěvníků kolem 5 miliónů page views a asi 140 GB stažených dat. V databázi akcí bylo zveřejněno přes 1500 pozvánek. První zmiňované stránky navštíví téměř 7 tisíc návštěv každý den a vygenerují téměř 41 tisíc stránek. Objem dat, který stáhnou uživatelé průměrně za 1 den by se nevešel ani na 2 CD.

Obecní živnostenský úřad eviduje za rok 2007 více než 5600 úkonů; vydal 893 nových živnostenských listů, 30 nových koncesních listin, provedl 946 změn v těchto dokumentech, ve 294 případech rozhodnul o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele a v evidenci provozoven provedl 1340 úkonů a 1465 krát přerušil provozování živnosti. Živnostenský úřad dále v roce 2007 provedl 449 kontrol doložených protokolem a vedl 78 sankčních správních řízení. Každý pracovní den tedy pracovníci živnostenského úřadu musí průměrně provést téměř 23 správních úkonů.

Městská knihovna zaznamenala 36 713 návštěv a za rok provedla 131 714 výpůjček. Za rok registrovala knihovna 2841 čtenářů. Každý pracovní den vypůjčila knihovna v průměru více než 524 knih nebo časopisů a přivítala přes 146 návštěvníků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství projednal v roce celkem 730 přestupků v dopravě, tj. téměř 3 přestupky každý pracovní den a udělil pokuty v částce 1 771 400 Kč. V 75 případech byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, tzn. každý týden bylo odebráno oprávnění řídit motorové vozidlo 1 až 2 řidičům. Kromě sankcí musel odbor dopravy zvládnout vydat 5377 nových řidičských průkazů. Denně tedy odbor dopravy vydal 21 řidičských průkazů.

V Infocentru na náměstí učinili za uplynulý rok 7779 směn peněz, vystavili 81 rybářských povolenek a učinili kolem 30 tisíc prodejů v obchodě. Za celý rok prodalo Infocentrum 30 345 jízdenek nebo vstupenek. Denně měnili průměrně pracovníci Infocentra peníze 21 krát, 82 krát prodali nějaké zboží a 83 krát denně prodali vstupenku nebo jízdenku.

Na placených parkovištích v Českém Krumlově zaparkovalo v roce 2007 176 121 osobních automobilů a 8532 autobusů. V průměrný den parkovalo na placených parkovištích 482 aut a 23 autobusů.

Na otáčivém hledišti se při oficiálních představeních otočilo 53 856 diváků na 86 představeních.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov