aktualizováno 20. 7. 2023

Rada města Český Krumlov na zasedání 17. července projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Odbor obecního živnostenského úřadu má nového vedoucího

Od 7. 6. 2023 bylo vyvěšeno výběrové řízení na vedoucího pracovníka Odboru obecního živnostenského úřadu. Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči. Pohovory s uchazeči se konaly 28. 6. 2023, na jejich základě se hlasovalo o výběru vhodného kandidáta. Do funkce vedoucího úředníka – vedoucího Odboru obecního živnostenského úřadu bude jmenován Ing. David Sobol.

Vedení města činí kroky, aby posílilo protidrogovou prevenci zejména u dětí a mládeže

Je třeba předcházet problémům s drogami a dalšími návykovými látkami. Za tímto účelem město zahájilo přípravu protidrogové prevence, zvolilo osvětu prostřednictvím akce Revolution Train od Nadace Nové Česko.

Vlakovou soupravu Revolution Train tvoří celkem šest vagonů. Ty jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.  

Vybrané sekce představují konkrétní rizikový nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro drogově závislé. V těchto prostorech - vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných – se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí slouží jako impulz k zamyšlení. Na právě zhlédnutou část příběhu vždy navazuje diskuze lektora se studenty.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na mládež, na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak město může využít pro tvorbu koncepce protidrogové prevence.

V budově Městského divadla se budou měnit okna a vstupní dveře

Kvůli špatnému technickému stavu dojde k výměně oken a dveří v Městském divadle. Výměna za nové je ekonomicky výhodnější než oprava původních. Rekonstrukci bude realizovat firma ALBO okna – dveře s.r.o. Výměna vyjde zhruba na 4,9 mil. Kč bez DPH. Plánovaná rekonstrukce má být hotová do června 2025.

V srpnu začne rekonstrukce opěrné zdi v ulici Ke Školce

Opěrná zeď v ulici Ke Školce je v havarijním stavu. Projekt její rekonstrukce je rozdělen na 2 etapy, v letošním roce se bude realizovat první část.

Bude provedena nová železobetonová opěrná zeď sousedící s pozemky parc.č. 1644/1 a 1644/6, oprava kanalizace včetně přepojení stávající stoky jednotné kanalizace a nový povrch komunikace. Tyto práce potrvají 10 – 12 týdnů, do konce října tedy bude hotovo. Oprava vyjde zhruba na 3,2 mil. Kč bez DPH a realizovat ji bude stavební firma POstavPO s.r.o.

Situační výkres - rekonstrukce opěrné zdi v ulici Ke Školce

Příběhy geomantie Českého Krumlova

Ing. arch. Petr Pešek žije a pracuje v Českém Krumlově od roku 1969. Působil zde jako památkář a městský architekt. S manželkou Janou vytvořili unikátní keramický model města, který dodnes obdivují návštěvníci českokrumlovského muzea, stáli také u založení Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. Za celoživotní přínos v oblasti kultury získali manželé Peškovi Cenu města Český Krumlov za rok 2022.

Jak jsme právě zmínili, Petr Pešek má již mnoho záslužné práce za sebou, avšak také mnoho plánů, které dále realizuje. Jedním z nich je také vydání knihy Příběhy geomantie Českého Krumlova, na které spolupracoval s Ing. Josefem Krause.

„Při této léta probíhající práci se nám podařilo najít klíče a inspirující  prvky,  které  vedly  neomylně  ruku  zakladatelům  urbanistického  konceptu  tohoto nádherného města a hradu...Jako bývalého památkového architekta mne zajímalo také historické období samotného zakládání města, volba a tvarování jeho urbanistické kompozice, téma, které však  nebylo  mojí  pracovní  náplní  a  které  leží  mimo  zájem  současné  historické  vědy,  protože postrádá písemných dokladů. Stavby tu sice stojí, ale hmatatelný inspirační motiv jejich uspořádání a situování tu chybí,“ uvádí Petr Pešek.

Město podpoří vydání knihy poskytnutím finančního daru ve výši 20 000 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: