aktualizováno 6. 1. 2009

Kulturní granty byly vyhlášeny

5. ledna 2009

K dnešnímu dni 5.1.2009 je vyhlášeno 1. kolo Grantového programu na podporu kultury pro rok 2009.

Uzávěrka 1. kola bude dne 30. 1. 2009 ve 12:00 hodin.

Zásady grantů spolu s formuláři najdete na adrese www.ckrumlov.cz/granty2009.

Zásady pro udělování grantů na podporu kultury pro rok 2009 byly schváleny zastupitelstvem města na jednání dne 18.12.2008.

Systém grantů je dvoukolový. 2. kolo Grantového programu na podporu kultury bude vyhlášeno 1.6.2009 s uzávěrkou 3.7.2009.

Společným tématem obou grantových kol je 700. výročí města Český Krumlov.

Konzultačním místem pro případ dalších dotazů je Oddělení kancelář starosty - kultura, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov,

Mgr. Filip Putschögl, tel:  380 766 314 , gsm:  724 748 405 , e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov