aktualizováno 24. 10. 2014

V Trojském zámku v Praze byly předány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi oceněnými byl i starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

Aktualizace 24.10.2014

Ve čtvrtek 23. října 2014 byly v nádherných prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky „Za statečnost", „Za zásluhy o bezpečnost", „Za věrnost I. stupně" a „Čestné medaile". Medaile, které jsou udělovány každoročně k příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československého státu.

Slavnostního aktu se zúčastnil také ministr vnitra ČR Milan Chovanec, který udělil čtyři medaile „Za statečnost". Generální ředitel HZS České republiky brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba dále udělil dalších 67 medailí HZS ČR, a to „Za zásluhy o bezpečnost" a „Za věrnost I. stupně", „Čestné medaile HZS ČR" a „Plakety HZS ČR".

Kromě oceněných z celé České republiky obdrželi medaile také příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK) či významné osobnosti Jihočeského kraje, které HZS JčK navrhnul. Mezi nimi také starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda.

Důvod udělení čestné medaile:

Mgr. Dalibor Carda je od roku 2010 starostou města Český Krumlov. Od této doby je také předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále ORP) Český Krumlov, kde se při jeho řízení podílel na řešení vzniklých krizových situací. Nejvýznamnější z nich byly povodně v roce 2013 a přívalové deště v roce 2012, při nichž nejvýrazněji uplatnil své znalosti a zkušenosti a to nejen ve prospěch města Český Krumlov ale i ostatních postižených obcí ve spádovém území ORP.

V průběhu svého volebního období trvale udržoval oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení v akceschopném stavu a zvýšil úroveň zabezpečující bezproblémové provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Obnovil funkci pracovníka krizového řízení městského úřadu Český Krumlov. V průběhu volebního období zorganizoval a řídil několik cvičení krizového štábu ORP. Zlepšil informovanost obyvatel města Český Krumlov a okolí zřízením SMS info kanálu a krizových webových stránek města, je zadavatelem zpracování projektu varovného a výstražného systému města Český Krumlov.

Má podíl na zvýšení připravenosti a akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města jak po stránce personální tak materiální. Po celou dobu svého působení ve funkci starosty města Český Krumlov prokázal aktivitu, iniciativu a potřebné znalosti při zabezpečování bezpečnosti obyvatel Českokrumlovska.

Během působení pana Dalibora Cardy na postu starosty města Český Krumlov, došlo k výraznému zlepšení úrovně krizového řízení ve městě, které se ověřilo během povodní v roce 2013. Proto jsme se rozhodli jej nominovat na toto ocenění," sdělil Plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Český Krumlov.

Jsem velmi rád, že je má práce v oblasti krizového řízení oceněna. S vědomím, že není zvykem takto oceňovat starosty či jiné osobnosti mimo hasičský sbor, si této pocty velmi vážím a děkuji za nominaci a spolupráci všem pracovníkům v oblasti krizového řízení," doplnil starosta města Mgr. Dalibor Carda.

„Čestná medaile HZS ČR" je udělována příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy i právnickým osobám za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR. Čestné medaile budou uděleny i osmi významným osobnostem uvnitř HZS ČR.

Společné foto oceněných z Jihočeského kraje zleva: pprap. Luboslav Procházka (územní odbor Tábor), Mgr. Dalibor Carda (starosta města Český Krumlov), ppor. Miroslav Bureš (územní odbor České Budějovice), pprap. Stanislav Schaffelhofer (územní odbor České Budějovice)

Společné foto oceněných z Jihočeského kraje zleva: pprap. Luboslav Procházka (územní odbor Tábor), Mgr. Dalibor Carda (starosta města Český Krumlov), ppor. Miroslav Bureš (územní odbor České Budějovice), pprap. Stanislav Schaffelhofer (územní odbor České Budějovice)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: