aktualizováno 19. 11. 2018

Slovo starosty Dalibora Cardy

aktualizace: 19. 11. 2018

Starosta města Český Krumlov Dalibor CardaVážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat vám za účast a hlasy v komunálních volbách. Vaše důvěra, kterou jste vedení města vyslovili volebními preferencemi, nás velmi potěšila a dala nám novou sílu pro práci v příštím volebním období. Díky obnoveným mandátům můžeme nepřetržitě pokračovat v zadání a úkolech z minulého volebního období, můžeme souvisle navázat dalšími kroky. Oblasti a témata, kterým se chceme v tomto volebním období prioritně věnovat, jsou ukotveny v koaliční dohodě, detailněji pak budou rozpracovány v programovém prohlášení rady města.  

Po náročném období voleb a povolebních diskuzí, kdy se město úspěšně vyrovnalo také s návrhem na neplatnost voleb, přichází radostné období adventu. Věřím, že si tohoto krásného času, svátků vánočních a oslav příchodu nového roku všichni v klidu užijeme a odpočineme si. Vánoce mám rád a těším se i letos na program, který ve spolupráci s městem připravuje Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, a na kterém se ve velké míře a stále aktivněji podílejí občané Krumlova.

Nový rok klade na nás všechny nové a možná i složité úkoly. Jsem stále více přesvědčen, že i to nejsložitější zadání jsme schopni nakonec vyřešit. Díky zkušenostem, víře a vůli, svou pracovitostí a pílí můžeme překonat obtíže. Co se obtížným na začátku zdálo, to se cenným a poučným na konci stává a každý z nás si na té cestě může najít i kus svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá z toho, že vidím pozitivní změny také v našem městě. Rádi se scházíme na společných akcích, na kterých se podílí čím dál více lidí. Akce, které si organizují samy skupiny lidí se společným zájmem, mají velmi dobrou odezvu a všechny nás to baví. Ba co víc. Mnoho z vás projevuje hrdost nad provedenou prací, připraveným koncertem, společenskou či sportovní akcí. Podobně tomu bylo i na oslavách 100. výročí založení Československa. Oslavy byly velmi krásné a dojemné, připravené krumlovskými spolky a organizacemi. Naše město se může pochlubit mnoha skvělými lidmi.

Přeji vám do nového roku stejnou, ne-li větší dávku úspěchů. Radost z toho, co vykonáte pro sebe, a ještě větší z toho, co vykonáte pro druhé.

starosta Dalibor Carda

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: