aktualizováno 24. 2. 2012

Průzkum v Českém Krumlově

aktualizováno 24.02.2012

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2012 (Životní podmínky 2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto průzkumu. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 712 domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo šetření již v uplynulých letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. 

Vlastní šetření proběhne od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí. 

Případné dotazy k šetření, tazatelům a podobně zodpoví vedoucí oddělení terénních zjišťování Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích - paní Ing. Viera Ziková, telefon 386 718 561 nebo 605 589 826.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: