aktualizováno 6. 9. 2012

Dodávky teplé vody z plynové kotelny ve Vyšném byly dočasně omezeny

aktualizováno 06.09.2012

Město Český Krumlov obdrželo od společnosti CARTHAMUS a. s., vlastíka a provozovatele Energobloku, informaci o dočasném omezení dodávek teplé vody z plynové kotelny ve Vyšném:

Sdělení o mimořádné odstávce v dodávkách teplé vody

Společnost CARTHAMUS a. s., vlastník a provozovatel Energobloku, s politováním oznamuje, že je z důvodu přívalových dešťů ze dne 28. července 2012, nucen provést mimořádnou odstávku Energobloku.

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce Energobloku, která až do 28. července 2012 postupovala podle plánu a bez výrazného zpoždění prací. Záplavy, které byly důsledkem zmíněných přívalových dešťů, však způsobily výrazné škody na majetku, a to jak na stávajícím provozu, tak zejména na nových technologiích a rozpracovanosti stavebních prací, které jsou součástí rekonstrukce. Škody byly tak výrazné hlavně proto, že technologie byly v daný okamžik „otevřené". Zároveň chceme zdůraznit, že se v budoucnu podobný stav zopakovat nemůže, protože se rekonstrukce takového rozsahu, kdy došlo k otevření budovy kotelny, do budoucna neplánuje.

Společnost CARTHAMUS a. s., utrpěla velmi výrazné škody také na plynové kotelně, která je situovaná mimo hlavní areál, na adrese Vyšný 116. V uvedené lokalitě spadlo ve zmíněný den 100mm srážek za hodinu, v důsledku kterých se na střeše plynové kotelny nahromadilo nadměrné množství krup a vody. Pod obrovskou váhou vody, kterou odtokové kanály kapacitně nestačily odvést do kanalizace, se objekt staticky narušil v důsledku poklesu střechy o několik desítek cm. Střecha se zároveň opřela o kondenzátní potrubí, které narušila, a dostala se na nebezpečnou vzdálenost od plynového potrubí.

V současné době je město Český Krumlov zásobeno teplou vodou právě z této plynové kotelny, která byla dočasně zprovozněna kvůli zmiňované rekonstrukci Energobloku. Dle vyjádření přizvaného certifikovaného statika je střecha budovy plynové kotelny v havarijním stavu a z důvodu jejího možného zřícení a potencionální exploze plynu další provoz plynové kotelny nedoporučuje.

Společnost CARTHAMUS a. s., se na základě tohoto posudku rozhodla plynovou kotelnu odstavit a po dobu rekonstrukčních prací, nejdéle do 30. září 2012, provést mimořádnou odstávku v dodávce teplé vody. Společnost CARTHAMUS a. s. zároveň vynaloží veškeré úsilí s použitím jak technických, tak i lidských kapacit na zkrácení tohoto termínu na co nejkratší možnou dobu.

V současné době jsou dodávky teplé vody během dne rozděleny do dvou pásem a prováděny v následujícím režimu:

1. pásmo   04:00 - 08:00 hodin

2. pásmo   16:00 - 20:00 hodin

Společnost CARTHAMUS a. s. se snaží technologickými úpravami rovnoměrně podělit teplou vodou všechny odběratele a hlavně ty na sídlišti Mír, kteří jsou od plynové kotelny nejvzdálenější. Tento režim by měl být ukončen co nejdříve zahájením dodávek teplé vody z teplárny v Domoradicích. Pokud půjde vše podle plánu a nevyskytnou-li se při odstraňování škod nějaké nečekané překážky, měla by společnost podle posledních informací obnovit dodávky teplé vody v plném rozsahu zhruba 15. září 2012.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: