aktualizováno 16. 9. 2011

Kříž na hřbitově čeká oprava

 

Město Český Krumlov získalo prostřednictvím Jihočeského kraje dar ve výši 50.000,-Kč od společnosti ČEZ a.s. na realizaci projektu "Oprava kříže na hřbitově, Horní Brána, Český Krumlov". Celý objekt vykazuje mnohá poškození, postament kříže se díky hlubokým trhlinám a prasklinám nachází v havarijním stavu. Opravy budou spočívat v očištění kovových částí kříže, v provedení nátěru, ve výměně horní části kamenného postamentu, v rozebrání a očištění schodišťových stupňů a v jejich novém osazení. Realizace stavebních prací bude zahájena v měsíci srpnu a dokončena do konce září letošního roku. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 153.144,-Kč vč. DPH.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov