aktualizováno 13. 5. 2009

 

Práce na odtěžení ostrova pod Lazebnickým mostem začnou v pondělí

13. května 2009

Ostrůvek pod Lazebnickým mostemPráce na odtěžení ostrova pod Lazebnickým mostem mohou začít již v pondělí 18. května. Přesný termín zahájení prohrábky závisí na stavu hladiny Vltavy. Stávající území za pilířem mostu bude odbagrováno a nahradí je nový ostrov se stabilním základem, kamennými svahy a hydrodynamickým tvarem o šířce téměř 5 metrů a délce necelých 25 metrů. Podle harmonogramu stavební firmy zaberou tyto práce zhruba deset dní. „Dnes dopravíme do řeky pod jez další dva bagry, které pojedou od jezu směrem dolů a budou prohrabávat levou stranou řeky, zároveň si budou vytvářet staveništní cestu v řece z hmoty, která se odbagruje z ostrova," sdělil výrobní ředitel společnosti Zvánovec a.s. Miloslav Šafář. Při odtěžování ostrova může být v blízkosti Lazebnického mostu dočasně zvýšena prašnost a hladina hluku. „Pracujeme na aktualizaci harmonogramu, zatím nemohu říci, kdy se začne s výstavbou nového ostrova a jak dlouho bude jeho stavba trvat. Jakmile budeme mít konkrétní termín, budeme informovat veřejnost," doplnil Šafář. Protipovodňová opatření prvních dvou etap na řece Vltavě budou kompletně dokončena do konce června 2010.

Stavební činnost v řece vyžaduje omezený průtok vody. „Od úterý 12. května, až do odvolání, je nastaven takový režim, kdy v denní době protéká Českým Krumlovem zhruba 12 m3/s a v noční době je to přes 22 m3/s. Z vodní nádrže Lipno se reguluje odtok od 13 hodin do půlnoci na úrovni 20 m3/s a od půlnoci do 13 hodin je odtok na poloviční úrovni. O víkendech bude průtok vyšší, stejně jako v nočním režimu," upozornil Martin Poláček z Povodí Vltavy.

Město Český Krumlov, investor Povodí Vltavy a dodavatelská společnost Zvánovec pořádají pravidelná pracovní setkání, aby se minimalizovaly negativních dopady na život ve městě. „Každých čtrnáct dní diskutujeme nad harmonogramem prací, řešíme případné problémy a snažíme se průběžně informovat obyvatele i podnikatele v Českém Krumlově. Kdokoli se na nás může se svým problémem obrátit. Všechna rozhodnutí a všechny kroky na prohrábce Vltavy podniká investor i dodavatel v součinnosti s městem. Operativně společně řešíme i kolizní situace během samotné stavby nebo její přípravy. Pro celé město jsou takovéto stavební zásahy velkou zátěží, ale domnívám se, že společnými silami se nám daří nacházet kompromisní řešení. Snažíme se včas informovat širokou veřejnost o chystaných opatřeních," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

Projekt nového ostrova představil státní podnik Povodí Vltavy na dubnovém jednání Rady města Český Krumlov jako kvalifikovanou reakci na žádosti občanů Českého Krumlova, kteří požadovali zachování ostrova pod Lazebnickým mostem. Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena 4. května 2009, příprava stavby začala o dva týdny dříve. Investice těchto dvou etap si vyžádají 86 milionů Kč. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací je společnost Zvánovec, a.s. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách.

Neváhejte mne kontaktovat v případě zájmu o dodatečné informace nebo ilustrační či aktuální fotografie. Průběžně aktualizované informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: