aktualizováno 16. 8. 2013

Mapová aplikace „Management historického dědictví" se dále rozvíjí

Aktualizováno 19.12.2012

Město Český Krumlov i v roce 2012 pokračovalo s rozvojem mapové aplikace Management historického dědictví a navázalo tak na předchozí etapy projektu Management plán pro historické centrum města Český Krumlov.
Kromě průběžné aktualizace grafických objektů a statistických údajů u vrstev sledovaných indikátorů (pasport památek, zábory veřejného prostranství, obyvatelstvo, nemovitý majetek, ubytovací kapacity, aj.) byl v letošním roce vylepšen design celé aplikace včetně nové modernější vizualizace základní podkladové mapy. Ta je nyní společná pro všechny tři základní mapové aplikace města: Mapa pro občany a podnikatele, Turistická mapa a Management historického dědictví.
V aplikaci přibyly nové funkcionality jako například provázání objektů z pasportu památek se šikmými leteckými snímky (tzv. ptačí pohled) na Mapy.cz a je tedy možné si památky prohlížet z více stran a úhlů.

Odpady_managemnt plán

Dále byly doplněny letecké snímky z roku 2011 získané od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a byly vytvořeny dvě nové vrstvy sledovaných indikátorů: odpadové hospodářství a kamerový systém (tato vrstva je však z pochopitelných důvodů uvedena pouze v interní verzi aplikace)

ptačí pohled_managemnt plán

V neposlední řadě stoji za zmínku, že tzv. Císařské otisky stabilního katastru vyhotovované od roku 1826, které představují nejstarší souvislé katastrální mapování v českých zemích, jsou nyní v aplikaci dostupné pro celé správní území města Český Krumlov.
Tento projekt vznikl v rámci Implementace a doplnění E- Management plánu pro historické centrum města Český Krumlov. Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.
Management plán je systém kontroly, ochrany a regulace využívání a rozvoje památky UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO, monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření s historickým statkem.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: