aktualizováno 14. 4. 2011

Město nabízí dva byty k prodeji

aktualizováno 14.04.2011

Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byty v Českém Krumlově:

 

  1. byt č. 159/22 o velikosti 70 m2, 3+1 s příslušenstvím v šestém poschodí domu č.p. 159, ulice Lipová
  2. byt č. 160/2 o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová

 

Jedná se o byty v dobrém stavu v domech na sídlišti Mír v Českém Krumlově, část obce Domoradice. Oba domy jsou nově zateplené, byty mají nová okna, sklepní kóje a jsou volné. Součástí prodeje budou i spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a podíly na stavební parcele.

Podmínky

Zájemce o koupi shora uvedených bytových jednotek doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov ve lhůtě do 10. 5. 2011 nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku, označení bytové jednotky číslem a návrh kupní ceny, která nebude nižší než 700 000 Kč. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "prodej bytu č. ...", s označením čísla bytu (159/22 nebo 160/2), přičemž v každé obálce bude nabídka pouze na jeden byt

Na koho se obrátit?

Bližší informace a případnou prohlídku bytů je možné dojednat s


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Oznámení na úřední desce

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov